ลักษณะการทำงานของ TCP acknowledgments (ACKs) ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรี TcpAckFrequency ใน Windows Vista

นำไปใช้กับ: Windows Vista Home BasicWindows Vista Home PremiumWindows Vista Ultimate

อาการ


บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรี TcpAckFrequency ได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๘๘๙๐ อย่างไรก็ตามลักษณะการทำงานของ TCP acknowledgments (ACKs) จะไม่เปลี่ยนแปลง

การแก้ไข


ข้อมูล service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ฮอตฟิกซ์อื่นๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่นให้ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันที่และเวลาในแผงควบคุม
Windows Vista เวอร์ชัน๓๒บิต
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Netiomig.dll6.0.6000.20571๔๙,๑๕๒03-Apr-200712:51x86
Netiougc.exe6.0.6000.20571๒๒,๐๑๖03-Apr-200712:04x86
Tcpip.sys6.0.6000.20571๘๐๓,๓๒๘03-Apr-200712:05x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20571๑๖๗,๔๒๔03-Apr-200712:51x86
Windows Vista เวอร์ชัน๖๔บิต
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Netiomig.dll6.0.6000.20571๕๙,๙๐๔03-Apr-200714:03x64
Netiougc.exe6.0.6000.20571๒๕,๖๐๐03-Apr-200712:35x64
Tcpip.sys6.0.6000.20571๑,๑๙๓,๔๗๒03-Apr-200712:36x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20571๒๓๒,๙๖๐03-Apr-200714:03x64

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรีจิสทรี TcpAckFrequency ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  • ๓๒๘๘๙๐ รายการรีจิสทรีใหม่สำหรับการควบคุมลักษณะการทำงานการรับรู้ TCP (ACK) ใน Windows XP และ Windows Server ๒๐๐๓  
  • ๘๒๓๗๖๔ ประสิทธิภาพการทำงานช้าเกิดขึ้นเมื่อคุณคัดลอกข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ TCP โดยใช้โปรแกรม Windows Sockets API  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารีจิสทรี TCP/IP ใน Windows Vista และ Windows Server Name Name "Longhorn" ให้ดูที่ "ค่ารีจิสทรี TCP/IP สำหรับ Microsoft Windows Vista และ Windows Server ' Longhorn '" กระดาษสีขาว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

๘๒๔๖๘๔ คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์