การแก้ไข: Windows Media Player 11 อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณถ่ายโอนสื่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ Media Transfer Protocol และคุณยกเลิกกระบวนการถ่ายโอน

อาการ

ใน Microsoft Windows Media Player 11 คุณถ่ายโอนสื่อไปยังอุปกรณ์แบบพกพา ตัวอย่างเช่น คุณถ่ายโอนแฟ้มเพลง เมื่อคุณยกเลิกกระบวนการถ่ายโอน Windows Media Player 11 หยุดการตอบสนอง (ค้าง)

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ใช้ Media Transfer Protocol (MTP)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารเกิดขึ้น โปรแกรมควบคุมคลาส MTP และอุปกรณ์แบบพกพาไม่ได้สื่อสารกันอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการยกเลิก เมื่อคุณดำเนินการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คุณยกเลิกการถ่ายโอนสื่อใน Windows Media Player
  • คุณปิด Windows Media Player ในขณะที่การถ่ายโอนกำลังดำเนินการอยู่

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลดาวน์โหลด

Microsoft Windows XP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 (ทุกภาษา)
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsMedia11-KB935552-x86-INTL.exe เดี๋ยวนี้
Windows XP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64 (ทุกภาษา)
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsMedia11-KB935552-x64-INTL.exe เดี๋ยวนี้
Windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 (ทุกภาษา)
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0-KB935552-x86.msu เดี๋ยวนี้
Windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64 (ทุกภาษา)
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0-KB935552-x64.msu เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มนี้จะเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อแฟ้มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ใน แผงควบคุม
Windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wpdmtpdr.dll5.2.5721.5223671,23218-Apr-200715:03x86
Wpdmtpus.dll5.2.5721.522363,48818-Apr-200715:03x86
Windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wpdmtpdr.dll5.2.5721.5223939,52018-Apr-200713:58x64
Wpdmtpus.dll5.2.5721.522376,80018-Apr-200713:58x64
Windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wpdconns.dll6.0.6000.2058033,28017-Apr-200702:23x86
Wpdmtp.dll6.0.6000.20580151,55217-Apr-200702:23x86
Wpdmtpdr.dll6.0.6000.20580664,57617-Apr-200702:23x86
Wpdmtpip.dll6.0.6000.2058066,04817-Apr-200702:23x86
Wpdmtpus.dll6.0.6000.2058060,92817-Apr-200702:23x86
Wpdusb.sys6.0.6000.2058039,93617-Apr-200701:43x86
Windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wpdconns.dll6.0.6000.2058037,37617-Apr-200703:36x64
Wpdmtp.dll6.0.6000.20580193,02417-Apr-200703:36x64
Wpdmtpdr.dll6.0.6000.20580934,91217-Apr-200703:36x64
Wpdmtpip.dll6.0.6000.2058081,40817-Apr-200703:36x64
Wpdmtpus.dll6.0.6000.2058074,75217-Apr-200703:36x64
Wpdusb.sys6.0.6000.2058046,08017-Apr-200702:16x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows Vista Service Pack 1
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 935552 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม