ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่ทราบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อเรียกใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1

บทนำ

Service Pack 1 สำหรับ Windows Vista เป็นโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ Windows Vista Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ด้านความน่าเชื่อถือ และการปรับปรุงคุณลักษณะต่างๆ มากมายสำหรับ Windows Vista โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1 แต่โปรแกรมส่วนใหญ่จะยังสามารถทำงานตามที่คาดหวังได้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1

บทความนี้จะแสดงรายชื่อโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista SP1

หมายเหตุ
  • บทความนี้จะไม่ถือเป็นรายการที่ครอบคลุมของโปรแกรมต่างๆ ที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมเหล่านั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista SP1
  • ถ้าคุณกำลังใช้งานโปรแกรมที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อโปรแกรมต่างๆ ที่ทราบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อเรียกใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista SP1

หากพบโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานเปลี่ยนไปหลังจากคุณติดตั้ง Windows Vista SP1 โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณพบว่าโปรแกรมดังกล่าวทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้บริการหรือฟังก์ชันต่างๆ ที่ทำงานค้างอยู่สามารถเสร็จสิ้นการทำงานลงเพื่อแก้ไขปัญหา
  • โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น เยี่ยมชมส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ คุณอาจจะพบโปรแกรมปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ Windows Vista SP1 หรือโปรแกรมรุ่นใหม่กว่าที่วางจำหน่ายหลังจาก Windows Vista SP1
  • ให้รายงานปัญหาไปยังบริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ คุณอาจจะใช้การเชื่อมโยงสำหรับติดต่อบนเว็บเพจของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ เพื่อรายงานปัญหาและร้องขอโปรแกรมประยุกต์รุ่นที่ปรับปรุงแล้ว

โปรแกรมที่ถูกบล็อกไม่ให้ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1

โปรแกรมต่างๆ ในตารางต่อไปนี้เป็นโปรแกรมที่พบว่ามีปัญหาด้านความเข้ากันได้กับ Windows Vista SP1 เพื่อเหตุผลด้านความน่าเชื่อถือ Microsoft ได้บล็อกโปรแกรมเหล่านี้ไม่ให้ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1

หมายเหตุ โปรแกรมเหล่านี้ถูกบล็อกไม่ให้เริ่มการทำงาน โดยได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์บริษัทอื่นๆ
ชื่อโปรแกรมรุ่นของโปรแกรมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้วข้อมูลเพิ่มเติม
BitDefender AV หรือความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต10BitDefenderhttp://forum.bitdefender.com/index.php?showtopic=4914ขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงาน (2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) พร้อมใช้งานแล้ว
Fujitsu Shock Sensor2.1.0.0Fujitsu Limitedhttp://www.fujitsu.com/ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายแล้ว
Fujitsu Shock Sensor2.1.0.0Fujitsu-Siemenshttp://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=2D772D7D-E9F8-41BE-A5AB-CEF1CCD67021%20target=_blankใช้การเชื่อมโยงบนเว็บที่ให้นี้เพื่อติดตั้ง Shock Sensor รุ่น 2.0L20
Jiangmin KV Antivirus 10Jiangminhttp://dl.jiangmin.com/download/kv2008.htmขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงานแล้ว
Jiangmin KV Antivirus 2008Jiangminhttp://dl.jiangmin.com/download/kv2008.htmขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงานแล้ว
Zone Alarm Security Suite7.1.078Zone Alarmhttp://www.zonealarm.com/store/content/catalog/products/vista.jsp?dc=12bms&ctry=US&lang=enขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงาน (7.1.218.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) พร้อมใช้งานแล้ว

โปรแกรมที่ไม่สามารถเรียกใช้งานได้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1

โปรแกรมต่างๆ ในตารางต่อไปนี้ไม่สามารถเรียกใช้งานได้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1

ตารางต่อไปนี้อาจมีคำแนะนำสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา หรือมีเว็บไซต์ที่คุณสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ายังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำไว้
ชื่อโปรแกรมรุ่นของโปรแกรมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้วข้อมูลเพิ่มเติม
Iron Speed Designer5.0.1Iron Speedhttp://www.ironspeed.com/products/VistaSP1.aspxขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงาน (5.0.2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) พร้อมใช้งานแล้ว
Xheo Licensing3.1


Xheohttp://www.xheo.com/myaccountขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงาน (3.1 R17024 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) พร้อมใช้งานแล้ว
Free Allegiance2.1

Allegiancehttp://www.freeallegiance.org/FAW/index.php/How_do_I_fix_error:_%27Application_failed_to_initialize_properly._Error_0xc000007b%27ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายแล้ว

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1

โปรแกรมต่างๆ ในตารางต่อไปนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงมากหรือลดลงเล็กน้อยหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1 เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำไว้หรือการปรับปรุงโปรแกรม
ชื่อโปรแกรมรุ่นของโปรแกรมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ปัญหาหรืออาการเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้วข้อมูลเพิ่มเติม
Rising Personal Firewall2007Rising

ฟังก์ชันการยกเลิกการเชื่อมต่อของ Rising Personal Firewall ไม่สามารถทำงานได้ใน Windows Vista SP1http://www.rising.com.cnขณะนี้มีรุ่นที่สนับสนุนการทำงาน (รุ่น 2008) พร้อมใช้งานแล้ว
Novell ZCM Agent10.01NovellZCM 10.0.x ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Vista SP1http://www.novell.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=3044144&sliceId=SAL_Public&dialogID=57746435&stateId=0%200%2057750930ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายแล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft แสดงข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 935796 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ม.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม