ข้อมูลเกี่ยวกับ Windows XP Service Pack 3

สรุป

บทความนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Windows XP Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows XP SP3 โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการขอรับ Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack 3 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack รุ่นล่าสุด

ขั้นตอนก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

เมื่อต้องการดูขั้นตอนที่แนะนำบางประการที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950717 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP Service Pack 3

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP SP3 โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
949377เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack, คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" หรือ "การติดตั้ง Service Pack ไม่สมบูรณ์"

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows XP SP3 ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ซึ่งจะให้ข้อมูลต่อไปนี้
  • สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด
  • ภาพรวมของ Windows XP SP3
  • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Windows XP SP3

วิธีการขอรับเอกสารทางเทคนิคสำหรับ Windows XP SP3

เมื่อต้องการรับเอกสารทางเทคนิคที่อธิบายคุณลักษณะใหม่ๆ ใน Windows XP SP3 และที่กล่าวถึงวิธีการปรับใช้ Service Pack ของลูกค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP SP3

เมื่อต้องการดูรายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
946480 รายการการแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 3

ความต้องการของฮาร์ดดิสก์เมื่อคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องมีเมื่อคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947311 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 3

ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947309 โปรแกรมบางโปรแกรมของบริษัทอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936929 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม