วิธีการเอาออกและติดตั้ง Windows Live Essentials


บทนำ


บทความนี้จะอธิบายวิธีการเอาออกและติดตั้ง Windows Live Essentials ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอาสิ่งจำเป็นสำหรับ Windows Live ออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Live ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Vista
 1. คลิก เริ่ม
  windows icon
  จากนั้นคลิกแผงควบคุม
 2. ภายใต้โปรแกรมให้คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. ในรายการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้คลิกสิ่งจำเป็นสำหรับ Windows Live จากนั้นคลิกถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง
 4. คลิกเอาโปรแกรม Windows Live อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมออก
 5. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้งแล้วคลิกถอนการติดตั้ง
  ถอนการติดตั้ง
  หมายเหตุ เมื่อต้องการเอาสิ่งจำเป็นสำหรับ Windows Live ออกทั้งหมดให้เลือกโปรแกรม Windows Live ทั้งหมด
สำหรับ Windows XP
 1. คลิกเริ่มแล้วคลิกแผงควบคุมจากนั้นดับเบิลคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ให้คลิกสิ่งจำเป็นสำหรับ Windows Liveแล้วคลิกถอนการติดตั้ง
 3. คลิกเอาโปรแกรม Windows Live อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมออก
 4. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้งแล้วคลิกถอนการติดตั้ง
  หมายเหตุ เมื่อต้องการเอาสิ่งจำเป็นสำหรับ Windows Live ออกทั้งหมดให้เลือกโปรแกรม Windows Live ทั้งหมด

การติดตั้ง Windows Live Essentials

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Live Essentials เวอร์ชันล่าสุดให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: