ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มบางชนิดที่ถูกบล็อกหลังจากติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง แก้ไข และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP และ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สรุป

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มบางชนิดที่ถูกบล็อกหลังจากติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3)

บทนำ

บทความนี้มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อกโดย Office 2003 SP3 และวิธีเปิดใช้งานแฟ้มต่างๆ เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก

หลังจากติดตั้ง Office 2003 SP3 แล้ว แฟ้ม Microsoft Office Excel 2003 แฟ้ม Microsoft Office PowerPoint 2003 และแฟ้ม Microsoft Office Word 2003 จะถูกบล็อก โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มชนิดต่างๆ เหล่านี้จะถูกบล็อกเนื่องจากรหัสการแยกวิเคราะห์ที่ Office 2003 ใช้เปิดและบันทึกชนิดแฟ้มต่างๆ เหล่านั้นมีความปลอดภัยน้อย ดังนั้น การเปิดและบันทึกแฟ้มชนิดต่างๆ เหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้

ตารางต่อไปนี้มีชื่อของค่ารีจิสทรีและชนิดของแฟ้มที่สอดคล้องกันซึ่งถูกบล็อกไม่ให้เปิดโดยค่าเริ่มต้น
ชื่อของค่ารีจิสทรีชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก
CDRCorel Draw (.cdr)
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesแฟ้ม Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesแฟ้ม DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
FilesBeforePowerPoint97นโยบายนี้จะป้องกันการเปิดแฟ้มที่เก่ากว่า PowerPoint 97 และมีชนิดของแฟ้มอย่างเช่น .ppt, .pot, .pps, และ .ppa
FilesBeforeVersionแฟ้ม Word ทั้งหมดที่มีหมายเลขรุ่นน้อยกว่าแต่ไม่เท่ากับ Word 6.0 สำหรับ Windows จะถูกบล็อกไม่ให้เปิดใช้งาน รวมทั้งรุ่นของแฟ้มต่อไปนี้
 • Word 1.x สำหรับ Windows
 • Word 4.x สำหรับ Macintosh
 • Word 1.2 สำหรับ Windows ภาษาญี่ปุ่น
 • Word 1.2 สำหรับ Windows ภาษาเกาหลี
 • Word 5.x สำหรับ Macintosh
 • Word 1.2 สำหรับ Windows ภาษาไต้หวัน
 • Word 2.x สำหรับ Windows
 • Word 2.x สำหรับ Windows BiDi
 • Word 2.x สำหรับ Windows ภาษาญี่ปุ่น
 • Word 2.x สำหรับ Windows ภาษาเกาหลี
 • Word 2.x สำหรับ Windows ภาษาไต้หวัน
คุณสามารถเพิ่มหรือลดหมายเลขรุ่นเริ่มต้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลื่อนลงไปดูที่รายการ
ตารางต่อไปนี้มีชื่อของค่ารีจิสทรีและชนิดของแฟ้มที่สอดคล้องกันซึ่งถูกบล็อกไม่ให้บันทึกโดยค่าเริ่มต้น
ชื่อของค่ารีจิสทรีชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก
FilesBeforePowerPoint97นโยบายนี้ป้องกันการบันทึกชนิดของแฟ้มที่เก่ากว่า PowerPoint 97 และมีชนิดแฟ้มอย่างเช่น .ppt, .pot, .pps, และ .ppa
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesแฟ้ม Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesแฟ้ม DBF 2 (dBASE II) (.dbf)

วิธีเปิดใช้งานชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก

สิ่งสำคัญ ขั้นตอนนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

เมื่อต้องการเปิดใช้งานชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก ให้เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้โปรแกรมปรับปรุงที่สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อเปิดใช้งานชนิดแฟ้มทั้งหมดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

Microsoft ได้สร้างชุดโปรแกรมปรับปรุงเพื่อเปิดใช้งานชนิดของแฟ้มทั้งหมดใหม่อีกครั้ง เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดแฟ้มที่เหมาะสมจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โดยคลิกที่การเชื่อมโยงต่างๆ ต่อไปนี้
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1
 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการติดตั้งแฟ้ม
 4. ถ้าโปรแกรม Office ยังทำงานอยู่ ให้เริ่มการทำงานโปรแกรม Office ใหม่
หลังจากติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง การตั้งค่ารีจิสทรีจะถูกปรับปรุงเพื่ออนุญาตให้คุณเปิดและบันทึกชนิดของแฟ้มทั้งหมดที่ Microsoft Office 2003 สนับสนุน แฟ้มต่างๆ เหล่านี้จะรวมถึงแฟ้มชนิดต่างๆ ที่ถูก Office 2003 SP3 บล็อกโดยค่าเริ่มต้นด้วย รหัสการแยกวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับเปิดหรือบันทึกแฟ้มชนิดต่างๆ เหล่านั้นมีความปลอดภัยน้อย ขอแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานกับแฟ้มชนิดต่างๆ เหล่านั้นเป็นประจำเท่านั้น

Microsoft ยังสร้างชุดโปรแกรมปรับปรุงเพื่อคืนค่ารีจิสทรีกลับเป็นค่าเดิมตามที่ Office 2003 SP3 ติดตั้งไว้ เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดแฟ้มที่เหมาะสมจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โดยคลิกที่การเชื่อมโยงต่างๆ ต่อไปนี้
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1
 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการติดตั้งแฟ้ม
 4. ถ้าโปรแกรม Office ยังทำงานอยู่ ให้เริ่มการทำงานโปรแกรม Office ใหม่
หมายเหตุ หลังจากติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงแล้ว ค่ารีจิสทรีจะถูกปรับปรุงใหม่กลับไปเป็นค่าเดิมตามที่ Office 2003 SP3 ติดตั้งให้ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกไว้โดยค่าเริ่มต้นในโปรแกรม Office 2003 SP3 ได้อีกต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีที่ 2: ใช้แม่แบบระดับการดูแลเพื่อกำหนดรีจิสทรีคีย์

คุณสามารถใช้แม่แบบระดับการดูแลในโปรแกรมปรับปรุง "Office 2003 Service Pack 3 Administrative Template (ADM), OPAs และ Explain Text" เพื่อกำหนดรีจิสทรีคีย์เหล่านี้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้

วิธีที่ 3: กำหนดค่ารีจิสทรีด้วยตนเอง

คุณสามารถกำหนดค่ารีจิสทรีด้วยตนเอง เพื่อเปิดใช้งานชนิดแฟ้มเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อต้องการกำหนดค่ารีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้งาน

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

หมายเหตุ คุณควรยกเลิกการบล็อกชนิดแฟ้มดังกล่าวชั่วคราว หลังจากคุณเปิดและบันทึกแฟ้มเสร็จแล้ว ให้บล็อกชนิดแฟ้มดังกล่าวอีกครั้ง
Excel
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Excel 2003 เพื่อเปิดชนิดแฟ้ม Excel ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรม Excel 2003
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ FileOpenBlock แล้วกด ENTER
 6. ขณะที่เลือกคีย์ย่อย FileOpenBlock ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก DWORD Value
 7. พิมพ์ LotusandQuattroFiles แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาที่ LotusandQuattroFiles แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 10. ทำขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 ซ้ำสำหรับรายการรีจิสทรี LegacyBinaryFiles และสำหรับรายการรีจิสทรี LegacyDatabaseAndDatasourceFiles
 11. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Excel 2003 เพื่อบันทึกชนิดแฟ้ม Exel ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรม Excel 2003
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ FileSaveBlock แล้วกด ENTER
 6. ขณะที่เลือกคีย์ย่อย FileSaveBlock ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก DWORD Value
 7. พิมพ์ LotusandQuattroFiles แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาที่ LotusandQuattroFiles แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 10. ทำขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 ซ้ำสำหรับรายการรีจิสทรี LegacyBinaryFiles และสำหรับรายการรีจิสทรี LegacyDatabaseAndDatasourceFiles
 11. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
PowerPoint
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน PowerPoint 2003 เพื่อเปิดชนิดแฟ้ม PowerPoint ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรม PowerPoint 2003
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ FileOpenBlock แล้วกด ENTER
 6. ขณะที่เลือกคีย์ย่อย FileOpenBlock ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก DWORD Value
 7. พิมพ์ FilesBeforePowerPoint97 แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาที่ FilesBeforePowerPoint97 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 10. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน PowerPoint 2003 เพื่อบันทึกชนิดแฟ้ม PowerPoint ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรม PowerPoint 2003
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ FileSaveBlock แล้วกด ENTER
 6. ขณะที่เลือกคีย์ย่อย FileSaveBlock ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก DWORD Value
 7. พิมพ์ FilesBeforePowerPoint97 แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาที่ FilesBeforePowerPoint97 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 10. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
Word
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Word 2003 เพื่อเปิดชนิดแฟ้ม Word ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจาก Word 2003
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ FileOpenBlock แล้วกด ENTER
 6. ขณะที่เลือกคีย์ย่อย FileOpenBlock ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก DWORD Value
 7. พิมพ์ FilesBeforeVersion แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาที่ FilesBeforeVersion แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ค่าที่สอดคล้องกับค่าที่อยู่ใน ตารางรุ่นของแฟ้ม Word แล้วคลิก ตกลง

  ตัวอย่าง ค่าเริ่มต้นของรายการนี้ถูกกำหนดไว้เป็น "Word 6.0 สำหรับ Windows" หรือ "101" ซึ่งหมายความว่าแฟ้ม Word ทั้งหมดที่มีหมายเลขรุ่นน้อยกว่าแต่ไม่เท่ากับ Word 6.0 สำหรับ Windows จะถูกบล็อกไม่ให้เปิดใช้งาน คุณสามารถเพิ่มหรือลดหมายเลขรุ่นเริ่มต้นได้ หมายเลขรุ่นที่ระบุอยู่ใน ตารางรุ่นของแฟ้ม Word จะเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

  หมายเหตุ เมื่อคุณตั้งค่ารายการเป็น 0 แฟ้มรุ่นก่อนๆ ทั้งหมดจะสามารถเปิดได้ ขอแนะนำให้คุณตั้งค่ารายการนี้เป็นค่าใดค่าหนึ่งตามที่ระบุอยู่ใน ตารางรุ่นของแฟ้ม Word แทนที่จะตั้งค่ารายการเป็น 0 เนื่องจากรหัสการแยกวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับเปิดแฟ้มชนิดก่อนๆ นั้นมีความปลอดภัยน้อย
 10. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ตารางรุ่นของแฟ้ม Word
รุ่นค่ารีจิสทรี
Word 1.x สำหรับ Windows33
Word 4.x สำหรับ Macintosh33
Word 1.2 สำหรับ Windows ภาษาญี่ปุ่น34
Word 1.2 สำหรับ Windows ภาษาเกาหลี35
Word 5.x สำหรับ Macintosh 35
Word 1.2 สำหรับ Windows ภาษาไต้หวัน36
Word 2.x สำหรับ Windows 45
Word 2.x สำหรับ Windows BiDi 46
Word 2.x สำหรับ Windows ภาษาญี่ปุ่น 46
Word 2.x สำหรับ Windows ภาษาเกาหลี47
Word 2.x สำหรับ Windows ภาษาไต้หวัน48
Word 6.0 สำหรับ Windows 101 (นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น)
Word 6.0 สำหรับ Macintosh104
Word 95 RTM104
Word 95 Beta105
Word 97 สำหรับ Windows193
Word 98 สำหรับ Macintosh193
Word 2001 สำหรับ Macintosh195
Word X สำหรับ Macintosh195
Word 9 สำหรับ Windows217
Word 10 สำหรับ Windows257
Word 11 สำหรับ Windows 268
Word 2004 สำหรับ Macintosh268
Word 11 ที่ถูกบันทึกโดย Word 12274
ปิดการบล็อกแฟ้มทั้งหมด0
Corel Draw
เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้ม .cdr ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรม Office 2003 ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import
 4. หลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ CDR แล้วกด ENTER
 6. ขณะที่เลือกคีย์ย่อย CDR ให้ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก DWORD Value
 7. พิมพ์ Enabled แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาที่ Enabled แล้วจึงคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 10. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
922847 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณใน PowerPoint 2007 หรือใน PowerPoint 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
922848 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณใน Excel 2007 หรือใน Excel 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
922849 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณใน Word 2007 หรือใน Word 2003
922850 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามจะเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณในโปรแกรม Offce 2007 ใดๆ หรือในโปรแกรม Office 2003 ใดๆ
ผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งบทความนี้กล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 938810 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม