ไม่เห็นรูปภาพในการแสดงภาพนิ่งใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขปัญหา ปัญหาเกี่ยวกับ Windows Photo และ Slideshow อาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้มากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวแ้ำก้ไขปัญหา ปัญหาเกี่ยวกับ Windows Photo และ Slideshow อาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้มากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม


เราขออภัย แต่ระบบปฏิบัติการของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft ในขณะนี้


หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

ปัญหาที่คล้ายคลึงกันที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้

2415237 ไม่สามารถแสดงตัวอย่างรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
930102 ปัญหาการเปลี่ยนภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows XP หรือ Windows Vista


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้ ไปที่หัวข้อ "ปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้"

อาการ

เมื่อคุณเริ่มต้นการแสดงภาพนิ่งใน Windows Photo Gallery ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รูปภาพในการแสดงภาพนิ่งไม่ปรากฏขึ้น

สาเหตุ

เมื่อคุณเริ่มต้นการแสดงภาพนิ่ง Windows Vista จะใช้การจัดอันดับ Windows Experience Index สำหรับภาพกราฟิก เพื่อดูว่าใช้โหมด DirectX Exclusive หรือโหมด GDI+ ในการวาดรูป ถ้าใช้โหมด DirectX Exclusive ในการวาดรูป ก็จะใช้โหมดการสแกนแบบก้าวหน้าเสมอ อย่างไรก็ตาม หน้าจออาจไม่สนับสนุนโหมดการสแกนแบบก้าวหน้าหรือโหมดการสแกนแบบไม่เหลื่อมซ้อนในความละเอียดปัจจุบัน ในสถานการณ์นี้ คุณกำลังประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "อาการ"

หมายเหตุ บางหน้าจอสนับสนุนโหมดเหลื่อมซ้อนในความละเอียดบางค่าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์พลาสมาและ LCD จำนวนมากใช้โหมด 480i หรือโหมด 1080i ในตัวอย่างเหล่านี้ ตัวอักษร "i" หมายถึง "interlaced" (เหลื่อมซ้อน)

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1
ใช้หน้าจอที่สนับสนุนโหมดแบบก้าวหน้าในความละเอียดที่เลือก

วิธีที่ 2
แก้ไขรีจิสทรีเพื่อบังคับให้ Windows Vista ใช้โหมด GDI + โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเินินการต่อไป
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow
 3. บนเมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ WinSATSCore แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ WinSATSCore คลิก ปรับเปลี่ยน พิมพ์ 0 ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 6. ออกจาก Registry Editor
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

แพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้

 1. แพ็คเกจ MATS จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจว่าถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง
  • คอมพิวเตอร์ทำงานบน Windows Vista
  • ค่ารีจิสทรี WinSATSCore ที่อยู่ภายในพาธต่อไปนี้ไม่เท่ากับ 0 หรือไม่มีอยู่:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow

 2. แพ็คเกจ MATS จะปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อบังคับให้คอมพิวเตอร์ใช้โหมด GDI +

  หมายเหตุ ในระหว่างกระบวนการนี้ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบนี้ให้ตัวเลือกแก่คุณในการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ (นี่คือตัวเลือกที่แนะนำ) หรือเลือกปัญหาแต่ละข้อเพื่อแก้ไขเอง
 3. แพ็คเกจ MATS จะตรวจสอบว่ารีจิสทรีถูกปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้

930097 คอมพิวเตอร์ช้าเมื่อ Windows Photo Gallery แสดงรูปภาพ TIFF ที่ไม่พอดีในหนึ่งหน้าใน Windows Vista
2415238 ปัญหาเรื่องสีในตัวอย่างก่อนพิมพ์รูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2009298 ไม่สามารถดาวน์โหลดอัลบั้มใน Windows Live Photo Gallery หลังจากที่ปรับรุ่นแล้วจาก Windows Vista เป็น Windows 7
944221 Windows Live Photo Gallery หยุดทำงานหรือไม่สามารถเริ่มต้น
939395 รูปภาพและพื้นหลังกลายเป็นสีเหลืองใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2425702 โปรแกรมรักษาหน้าจอที่แสดงผลภาพหยุดทำงานใน Windows
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 938818 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ก.พ. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม