การปรับปรุงสำหรับแก้ไขความเสียหายของ Background Intelligent Transfer Service (BITS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista พร้อมให้บริการแล้ว


อาการ


หลังจากที่คุณดาวน์โหลดการปรับปรุงจากการปรับปรุงของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista แล้ว คุณอาจประสบกับอาการต่อไปนี้
 • กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นและระบุว่ากระบวนการโฮสต์สำหรับWindows Services ไม่ทำงาน
 • หลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ กล่องโต้ตอบการปรับปรุงของ Windows จะปรากฏขึ้น ในกล่องโต้ตอบมีข้อความระบุไว้ดังนี้
  ไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงบางอย่าง

  ล้มเหลว การปรับปรุง xx
  พบข้อผิดพลาด

  รหัส 800706BA
 • เหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกการทำงานของโปรแกรมประยุกต์

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มสถานะของ Background Intelligent Transfer Service (BITS) เสียหาย ปัญหานี้ทำให้กระบวนการโฮสต์สำหรับ Windows Services ไม่ทำงาน ปัญหานี้ทำให้คุณไม่สามารถใช้ BITS เพื่อถ่ายโอนแฟ้มได้

การแก้ไข


การปรับปรุงสำหรับแก้ไขปัญหานี้พร้อมให้บริการแล้ว เครื่องมือซ่อมแซม BITS จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความเสียหายของแฟ้มสถานะของ BITS ปัญหาดังกล่าวทำให้กระบวนการโฮสต์สำหรับ Windows Services ไม่ทำงาน ปัญหานี้ทำให้คุณไม่สามารถใช้ BITS เพื่อถ่ายโอนแฟ้มได้ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อแก้ไขความเสียหายและเปิดใช้งานการถ่ายโอนแฟ้มด้วย BITS อีกครั้ง หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือนี้ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

Windows Vista รุ่น 32 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 940520 ทันที

Windows Vista รุ่น 64 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 940520 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


คุณยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

 1. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง
 2. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Programdata\Microsoft\Network\Downloader แล้วลบแฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ \Programdata\Microsoft\network\downloader ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  2. ในหน้าต่าง Downloader ให้เลือกแล้วลบแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr ตัวอย่าง ให้ลบแฟ้มต่อไปนี้
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   หมายเหตุ
   • หากไม่ลบแฟ้มดังกล่าว ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดที่ไม่มีระบบเครือข่าย โดยใช้วิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3
   • หากลบแฟ้มดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดการปรับปรุงของ Windows ขึ้นทันที แล้วติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

วิธีที่ 2

 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม F8 ในขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่

  หมายเหตุ คุณต้องกดปุ่ม F8 ก่อนที่ตัวบ่งชี้สถานะการทำงานของ Windows Vista ปรากฏ
 3. เมื่อเมนู ตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูง ปรากฏ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก เซฟโหมด แล้วกด ENTER
 4. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง
 5. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Programdata\Microsoft\Network\Downloader แล้วลบแฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ \Programdata\Microsoft\network\downloader ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  2. ในหน้าต่าง Downloader ให้เลือกแล้วลบแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr ตัวอย่าง ให้ลบแฟ้มต่อไปนี้
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. ให้เปิดการปรับปรุงของ Windows โดยทันที แล้วติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

วิธีที่ 3

 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมดโดยไม่มีระบบเครือข่าย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด

  2. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ Run ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER

  3. พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง


   โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบจะปรากฏขึ้น
  4. คลิกแท็บ เริ่มระบบ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเริ่มระบบแบบปลอดภัย คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย น้อยที่สุด แล้วคลิก ตกลง
  5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 2. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง
 3. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ "Programdata\Microsoft\Network\Downloader" แล้วลบแฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ \Programdata\Microsoft\network\downloader ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  2. ในหน้าต่าง Downloader ให้เลือกแล้วลบแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย Qmgr ตัวอย่าง ให้ลบแฟ้มต่อไปนี้
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด

  2. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ Run ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER

  3. พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง

   โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบจะปรากฏขึ้น
  4. บนแท็บ เริ่มระบบ ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย การเริ่มระบบแบบปลอดภัย แล้วคลิก ตกลง เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
  5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 5. ให้เปิดการปรับปรุงของ Windows โดยทันที แล้วติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"