อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลมีค่าน้อยกว่าที่คาดไว้สำหรับการ์ดข้อมูล 3G WWAN ใน Windows Vista

อาการ

คุณใช้การ์ดข้อมูลเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN) 3G บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows Vista การ์ดข้อมูล WWAN ใช้การเชื่อมต่อที่รับแต่ข้อมูลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าอัตราความเร็วมีค่าน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับการ์ดข้อมูล 3G WWAN ชนิดเดียวกันเมื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Microsoft Windows XP

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากใน Windows Vista มีการใช้คุณลักษณะการปรับแต่งการรับข้อมูล TCP โดยอัตโนมัติ (TCP receive window auto tuning) สำหรับการเชื่อมต่อที่รับแต่ข้อมูลเท่านั้น

Windows Vista จะได้รับค่าประมาณของเวลาไปกลับ (RTT) เมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ และในทุกครั้งเมื่อมีการส่งส่วนของข้อมูลชุดใหม่ การเชื่อมต่อที่รับแต่ข้อมูลเท่านั้นจะถูกจำกัดด้วยการสุ่มตัวอย่าง RTT ค่าเดียวที่ได้รับเมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ เนื่องจากการเชื่อมต่อจะรับแต่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นการเชื่อมต่อจะไม่สามารถเข้าใกล้ค่า RTT ที่แท้จริงของการเชื่อมต่อได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูล RTT อาจมีค่าไม่แน่นอนด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนั้นการดำเนินการเพื่อให้ "เข้าใกล้ค่าจริง" จะถูกใช้เพื่อประมาณค่า RTT ที่มีนัยสำคัญด้วยการผสมค่า RTT ปัจจุบันและค่าก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าการเชื่อมต่อไม่สามารถเข้าใกล้ค่า RTT ที่แท้จริงของการเชื่อมต่อได้ ค่าประมาณของ bandwidth delay product (BDP) ที่ Vista ได้รับก็จะผิดพลาดไปด้วย เพราะฉะนั้นหน้าต่างรับข้อมูลของการเชื่อมต่อจะถูกจำกัด และอัตราความเร็วของเครือข่ายการส่งข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่ก็จะมีค่าลดลงหมายเหตุ Windows XP ไม่สนับสนุนคุณลักษณะการปรับแต่งการรับข้อมูล TCP โดยอัตโนมัติ แต่อาจมีการกำหนดค่าสแตติกในรีจิสทรีเพื่อปรับปรุงอัตราความเร็วแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของไมโครซอฟท์:

314053 พารามิเตอร์กำหนดค่าคอนฟิก TCP/IP และ NBT สำหรับ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

Windows Vista รุ่น 32 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 940646 ทันที

Windows Vista รุ่น 64 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 940646 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่แทนที่การปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ เวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

Windows Vista รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Netio.sys6.0.6000.20645217,27221 กรกฎาคม 255002:31x86
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,22623 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้
X86_dda94a55fd0be0e07fde020cfaa1ca97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_d933f188751ee3a5.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,04523 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_55188ad6d1608788.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,16223 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_6002b3ddab6caae1.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,54023 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.2064549,15221 กรกฎาคม 255002:24x86
Netiougc.exe6.0.6000.2064522,01621 กรกฎาคม 255001:36x86
Tcpip.sys6.0.6000.20645804,35221 กรกฎาคม 255001:37x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645167,42421 กรกฎาคม 255002:24x86

Windows Vista รุ่น 64 บิต

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาบริการ
Amd64_718b25a71d7a5f59a5b41ccf865aa4f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_dc37ae70ea4a9d61.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05123 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_baa6201a94c4c3db0678b9af2d1e0118_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_99cc89043968b125.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05123 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_b137265a89bdf8be.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,17023 กรกฎาคม 255023:51ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_bc214f6163ca1c17.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,61023 กรกฎาคม 255023:51ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Netio.sys6.0.6000.20645324,79221 กรกฎาคม 255003:52x64ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb940646~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,02223 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb940646~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,23923 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,92523 กรกฎาคม 255023:47ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_bb8bd0acbe1ebab9.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,73021 กรกฎาคม 255002:43ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_c675f9b3982ade12.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,29723 กรกฎาคม 255023:51ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.2064559,90421 กรกฎาคม 255003:25x64ไม่สามารถใช้งานได้
Netiougc.exe6.0.6000.2064525,60021 กรกฎาคม 255001:58x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6000.206451,192,96021 กรกฎาคม 255001:59x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645232,96021 กรกฎาคม 255003:26x64ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.2064549,15221 กรกฎาคม 255002:24x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12
Netiougc.exe6.0.6000.2064522,01621 กรกฎาคม 255001:36x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645167,42421 กรกฎาคม 255002:24x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12

สถานะ

ไมโครซอฟท์ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของไมโครซอฟท์:

824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 940646 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 3 มิ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม