คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ FTP หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังโฟลเดอร์รากของไซต์ FTP ใน Internet Explorer 7

อาการ

ใน Windows Internet Explorer 7 คุณอาจประสบปัญหาต่อไปนี้หลังจากที่ใส่ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงไซต์ FTP:
 • คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ FTP หรือไม่มีเนื้อหาที่ปรากฏใน Internet Explorer 7
 • คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ FTP อย่างไรก็ตาม คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์รากของไซต์ FTP
หมายเหตุ ใน Windows Internet Explorer 6 คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์เสมือนที่กำหนดไว้ตามชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Internet Explorer 7

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อการปกป้องที่เพิ่มขึ้น ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้าเกิดปัญหา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ข้อมูลโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมล่าสุดสำหรับ Internet Explorer หากต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หากต้องการข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ การแก้ไขนี้ถูกรวมไว้เป็นครั้งแรกในโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 939653 (MS07-057) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

939653 MS07-057: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer:


โปรแกรมปรับปรุงนี้จะเพิ่มคีย์ย่อยรีจิสทรี FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653 ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้ไม่ถูกเปิดใช้งาน


เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ให้คุณ ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ด้วยตัวเอง ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ * แล้วกด ENTER
 5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 6. พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ หากต้องการปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ พิมพ์ 0 แล้วคลิก ตกลง
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความ อีเมล ถึงเรา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก Internet Options
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ใต้ การเรียกดู คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานมุมมองโฟลเดอร์ FTP (นอก Internet Explorer) แล้วคลิก ตกลง
 5. ใน Windows Explorer ใส่ URL ของไซต์ FTP แล้วกด ENTER

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ FTP ใน Windows มีวิธีหลักสองวิธี วิธีแรก ใช้ Windows Explorer เพื่อเรียกดูไซต์ FTP โดยใช้ส่วนติดต่อแบบโฟลเดอร์ ตามค่าเริ่มต้น Internet Explorer จะใช้วิธีนี้ ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะใช้การปรับใช้ใน Internet Explorer ซึ่งยึดตาม WinINet API เมื่อคุณใช้วิธีนี้ คุณเรียกดูไซต์ FTP ใน Internet Explorer ในลักษณะเดียวกับที่คุณเรียกดูเว็บไซต์

Internet Explorer ที่เป็นรุ่นก่อนหน้า Internet Explorer 7 ไม่แยกจากส่วนที่เหลือของ Windows Internet Explorer และส่วนที่เหลือของ Windows มีจุดเข้าใช้งานหลายจุดในส่วนติดต่อผู้ใช้ เมื่อคุณเรียกดูไซต์ FTP ใน Internet Explorer ไซต์ FTP จะเปิดใน Windows Explorer Windows สนับสนุนโฮมไดเรกทอรีและเส้นทางสัมพัทธ์ของ FTP URL ดังนั้น หลังจากที่คุณใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดตามชื่อผู้ใช้ โฟลเดอร์ที่กำหนดนี้จะปรากฏเป็นรากของเซิร์ฟเวอร์ FTP

Internet Explorer 7 จะแยกจากส่วนที่เหลือของ Windows ดังนั้น เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 7 เพื่อเข้าถึงไซต์ FTP ลักษณะการทำงานจะแตกต่างจากลักษณะของ Internet Explorer รุ่นก่อนหน้า Internet Explorer ไม่สนับสนุนโฮมไดเรกทอรีและเส้นทางสัมพัทธ์ของ FTP URL คุณจึงถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์รากของเซิร์ฟเวอร์ FTP ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ราก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไซต์ FTP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

928675 การแยก Internet Explorer 7 ออกจาก Windows shell

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 941896 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

คำติชม