PC Talk - วิธีการปรับปรุงลักษณะของข้อความด้วยอักษรศิลป์ (WordArt) ใน Excel 2007

blurb

บทสนทนานิ้อธิบายถึงวิธีการปรับปรุงลักษณะของข้อความให้สวยงามขึ้นด้วยการใช้คุณสมบัติของอักษรศิลป์ (WordArt) ในกรณีนี้ ท่านจะได้ฝึกหัดด้วยโปรแกรมเอกซ์เซล 2007 และท่านสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ในโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ 2007 ได้เช่นกัน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-question.gif

เธอจัดทำเอกสารการนำเสนอสำหรับวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วหรือ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif

ฉันได้เตรียมเอกสารการนำเสนอที่จัดทำด้วยโปรแกรมเอกซ์เซล 2007 และเพาเวอร์พอยท์ 2007 เรียบร้อยแล้ว แต่ทว่ามันดูเรียบง่ายและพื้นมากเลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

อืมม์ แล้วคุณได้ลองใช้คุณสมบัติอักษรศิลป์ดูหรือยัง อักษรศิลป์ช่วยให้คุณสามารถสร้างสีสันของตัวอักษร ทำตัวอักษรให้เป็นสามมิติ และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงลักษณะของข้อความให้ดูสวยงามขึ้นได้.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

จริงหรือ? ฉันกำลังทำงานด้วยโปรแกรมเอกซ์เซล 2007 บนเครื่องของฉันอยู่ ไม่ทราบว่าเธอสามารถช่วยแนะนำวิธีการใช้งานอักษรศิลป์ในโปรแกรมเอกซ์เซล 2007 ให้ฉันได้หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

อันดับแรก ให้คลิกที่แท็บ “แทรก” ในริบบอน แล้วคลิกเลือก “อักษรศิลป์” ในกลุ่ม “ข้อความ”

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif

รายการตกแต่งข้อความตัวอย่างจะปรากฏขึ้นมา

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-wonder.gif

ที่ปรากฏคือรายการเลือกลักษณะสไตล์ต่างๆ ของอักษรศิลป์ คุณสามารถคลิกเลือกไปที่สไตล์อันไหนก็ได้ที่คุณชอบได้เลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

มันค่อนข้างยากที่จะเลือกลักษณะสไตล์จากรายการนี้นะ เพราะทุกสไตล์มีการออกแบบที่ดีทีเดียว อืมม์ ฉันตกลงเลือกสไตล์นี้ก็แล้วกัน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

คุณจะเห็นว่าลักษณะสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณเลือกนั้น จะถูกแทรกเข้าไปในแผ่นงานที่คุณกำลังทำอยู่นี้ คุณจะเห็น ข้อความตั้งต้นให้ว่า "ใส่ข้อความของคุณที่นี่" เพื่อให้เห็นเป็นแนวทาง. เมื่อคุณป้อนข้อความที่คุณต้องการเข้าไป ข้อความตั้งต้นเดิมก็จะถูกแทนที่ด้วยข้อความของคุณ.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif

ฉันจะใส่ข้อความ อักษรศิลป์ นะ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกของข้อความที่ใช้อักษรศิลป์ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย รายละเอียดการออกแบบของแต่ละลักษณะสไตล์ยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก โดยใช้ สีเติมข้อความ เส้นกรอบข้อความ และลักษณะพิเศษข้อความ ในกรอบลักษณะอักษรศิลป์ ที่แท็บ “รูปแบบ” ภายใต้ เครื่องมือการวาด

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

หากฉันต้องการย้ายข้อความ หรือลบข้อความที่ทำขึ้นด้วยอักษรศิลป์ออก ฉันต้องทำอย่างไรบ้าง

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

หากเธอต้องการย้ายข้อความอักษรศิลป์ เธอก็เพียงลากที่เส้นขอบของอักษรศิลป์นั้น ไปไว้ในที่ที่เธอต้องการ หากเธอต้องการลบข้อความอักษรศิลป์นั้นออก เธอก็เลือกอักษรศิลป์นั้นที่เส้นขอบแล้วก็กดปุ่ม Del หรือปุ่ม Backspace เท่านั้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif

วิธีการเช่นเดียวกันกับกล่องข้อความ (TextBox) เลย แล้วไม่ทราบว่าฉันสามารถใช้วิธีการอักษรศิลป์เดียวกันนี้ในการตกแต่งลักษณะข้อความในโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ 2007 ได้หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

แน่นอนอยู่แล้ว ในโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ 2007 เธอก็สามารถแปลงข้อความที่เป็นตัวอักษรปกติให้เป็นตัวอักษรศิลป์ ได้ โดยเลือกข้อความที่ต้องการแปลงนั้นๆ แล้วคลิกเลือกลักษณะสไตล์ใน “ลักษณะอักษรศิลป์” บนแท็บ “รูปแบบ”

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

สะดวกจัง ฉันมั่นใจว่า จากนี้เป็นต้นไปฉันจะต้องได้ใช้คุณสมบัติอักษรศิลป์อีกบ่อยๆ แน่เลย
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 942129 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม