KB942712-FIX: กระบวนการ W3WP.EXE ของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณกำหนดค่าการจำลองแบบผสานที่ใช้การซิงโครไนซ์เว็บใน SQL Server ๒๐๐๕, SQL Server ๒๐๐๘และ SQL Server ๒๐๐๘ R2

นำไปใช้กับ: Microsoft SQL Server 2005 Standard EditionMicrosoft SQL Server 2005 Developer EditionMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

Bug #: ๕๐๐๐๑๘๑๓ (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft เผยแพร่ Microsoft SQL Server ๒๐๐๕, SQL Server ๒๐๐๘และ SQL Server ๒๐๐๘ R2 แก้ไขเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หนึ่งไฟล์ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสมแต่ละรุ่นใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๕ก่อนหน้านี้ SQL Server ๒๐๐๘หรือ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เวอร์ชันแก้ไข

อาการ


ใน Microsoft SQL Server ๒๐๐๕, Microsoft SQL Server ๒๐๐๘หรือ SQL Server ๒๐๐๘ R2 คุณกำหนดค่าการจำลองแบบผสานที่ใช้การซิงโครไนซ์เว็บบนฐานข้อมูล เมื่อการซิงโครไนซ์เว็บเกิดขึ้นกระบวนการ W3WP.EXE ของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) หยุดโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกของแอปพลิเคชัน:
เหตุการณ์1
เหตุการณ์2
เหตุการณ์3

การแก้ไข


ข้อมูลโปรแกรมอัปเดตสะสม

SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน1การอัปเดตที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๒๘๙๒๕๔ การอัปเดตที่สะสม1สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๘รุ่นก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๔๐๒๖๕๙ SQL Server ๒๐๐๘รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 ถูกเผยแพร่แล้ว

SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน10การอัปเดตที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๒๗๙๖๐๔ การอัปเดตที่สะสม10สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๘รุ่นก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๙๗๐๓๖๕ SQL Server ๒๐๐๘รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 1 ได้รับการเผยแพร่แล้ว

SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน4การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๔๑๔๕๐ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม4สำหรับ SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๕รุ่นก่อนหน้านี้ Microsoft ขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๙๓๗๑๓๗ SQL Server ๒๐๐๕รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ถูกเผยแพร่แล้ว
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server ๒๐๐๕จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ SQL Server service pack ที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องนำโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ไปใช้กับการติดตั้ง SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ตามค่าเริ่มต้นโปรแกรมแก้ไขด่วนใดๆที่มีให้ใน SQL Server service pack จะรวมอยู่ใน SQL Server service pack ถัดไป

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน5การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๔๓๘๓๔๗ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม5สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๙๘๑๓๕๖ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 ถูกเผยแพร่

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นเมื่อต้องการนำแพคเกจการอัปเดตที่สะสมที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๔๑๔๕๐ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม4สำหรับ SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๙๓๗๑๓๗ SQL Server ๒๐๐๕รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ถูกเผยแพร่แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๓๕๘๙๗ รูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๑๓๐๘๙ วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server ๒๐๐๕
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงใน SQL Server ๒๐๐๕ Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อ schema สำหรับการอัปเดต SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๘๒๒๔๙๙ แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft