การยกเว้นไฟล์และโฟลเดอร์ที่แนะนำสำหรับ Microsoft Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 และ Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

บทนำ

Microsoft Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 และ Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection ทำหน้าที่สแกนไฟล์และโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาโปรแกรมที่เป็นอันตรายที่เรียกกันว่ามัลแวร์ สำหรับค่าเริ่มต้น จะรวมไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดเมื่อโปรแกรมสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณสามารถกำหนดค่า Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 และ System Center 2012 Endpoint Protection ให้ข้ามบางไฟล์หรือบางโฟลเดอร์ได้ เมื่อสแกนคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำว่าคุณอย่าสแกนมัลแวร์ในไฟล์สำหรับบางโปรแกรมหรือไฟล์สำหรับบทบาทระบบปฏิบัติการ การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันปัญหาต่อไปนี้:
 • โปรแกรมป้องกันมัลแวร์อาจกำหนดอย่างไม่ถูกต้องว่าไฟล์โปรแกรมเป็นมัลแวร์ ซึ่งจะถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ผิด
 • การดำเนินการสแกนมัลแวร์อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของบางโปรแกรม เมื่อโปรแกรมนั้นพยายามเข้าถึงไฟล์โปรแกรม
บทความนี้มีการเชื่อมโยงไปยังบทความและเว็บไซต์ที่ระบุไฟล์และโฟลเดอร์สำหรับบางผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เราขอแนะนำให้คุณละเว้นไฟล์และโฟลเดอร์เหล่านี้จากการสแกนของ Forefront Security และ System Center 2012 Endpoint Protection

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้ยังมีผลกับโปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นๆ หรือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่คุณอาจใช้งานอยู่ นอกจากนี้ ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมหรือบริการของบริษัทอื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมนั้น ผู้จำหน่ายโปรแกรมสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าควรละเว้นไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดจากการสแกนของโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราขอแนะนำให้ละเว้นจากการสแกนของโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ ข้อมูลจะถูกแบ่งหมวดหมู่ตามบทบาทของระบบปฏิบัติการหรือตามชื่อโปรแกรม

ทั้ง Forefront Endpoint Protection และ System Center Endpoint Protection มีการกำหนดแม่แบบนโยบายสำหรับบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบเหล่านี้ที่ http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412475.aspx

ตัวควบคุมโดเมน

815263 โปรแกรมป้องกันไวรัส สำรองข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของดิสก์ที่สามารถทำงานร่วมกับ File Replication Service

837932 ID เหตุการณ์ 2108 และ ID เหตุการณ์ 1084 เกิดขึ้นในระหว่างการจำลองขาเข้าของ Active Directory ใน Windows 2000 Server และใน Windows Server 2003

822158 คำแนะนำในการสแกนไวรัสสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Enterprise ใน Windows รุ่นที่สนับสนุนในปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
การจัดการตัวควบคุมโดเมน
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/7e56fd5d-a6a2-44eb-8915-4a47bae41fda1033.mspx
การจัดการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนตัวควบคุมโดเมน Active Directory
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816917(v=ws.10).aspx

Microsoft Exchange Server

328841 Exchange และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

245822 คำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้

Forefront Endpoint Protection

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้

Internet Information Server (IIS)

817442 IIS 6.0: การสแกนไวรัสของไดเรกทอรีที่บีบอัดของ IIS อาจทำให้ได้ไฟล์มีขนาด 0 ไบต์

Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้

Microsoft SharePoint Portal Server

320111 อาจเกิดข้อผิดพลาดแบบสุ่มเมื่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสแกน Microsoft Web Storage System ใน SharePoint Portal Server 2001 และใน SharePoint Portal Server 2003

322941 ตำแหน่งของ Microsoft ในโซลูชันป้องกันไวรัสสำหรับ Microsoft SharePoint Portal Server

Microsoft SQL Server

309422 แนวทางการเลือกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่จะทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server

Microsoft Systems Management Server (SMS)

327453 โปรแกรมป้องกันไวรัสอาจมีส่วนในการทำบันทึกคงค้างใน SMS 2.0 และ SMS 2003

Microsoft Virtual Server 2005 หรือ Microsoft Virtual PC 2004

840193 เครื่องเสมือนทำงานช้าลงอย่างมากใน Virtual PC 2004 หรือใน Virtual Server 2005

ระบบปฏิบัติการ Windows

822158 คำแนะนำในการสแกนไวรัสสำหรับคอมพิวเตอร์ Enterprise ที่ใช้งาน Windows รุ่นที่สนับสนุนในปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

900638 มีหลายอาการเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมป้องกันไวรัสทำการสแกนในขณะที่คัดลอกไฟล์ Wsusscan.cab หรือไฟล์ Wsusscn2.cab

ข้อมูลอ้างอิง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นตามนโยบาย Forefront Client Security ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
การวางแผนนโยบายของคุณ
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb418804.aspx
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Forefront Client Security จากเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ Forefront Client Security เอกสารประกอบนี้มีคำแนะนำต่อไปนี้
 • คู่มือเริ่มใช้งาน Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือการวางแผนและสถาปัตยกรรม Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือการปรับใช้งาน Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขยาย Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือการฟื้นฟูความเสียหาย Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือการรักษาความปลอดภัย Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มือการแก้ไขปัญหา Microsoft Forefront Client Security
 • คู่มืออ้างอิงเชิงเทคนิค Microsoft Forefront Client Security

ขอรับเอกสารประกอบนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 943556 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ต.ค. 2015 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม