ไอคอนของ Internet Explorer หายไปจากเดสก์ท็อปของคุณ

แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ:

 • วิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Windows 8 หากคุณกำลังใช้งาน Windows 8 โปรดดูที่ ปักหมุด Internet Explorer ไปยังหน้าจอเริ่มและแถบงาน
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว ทั้งนี้ระบบแก้ไขปัญหาอัตโนมัติยังสามารถใช้งานได้กับ Windows ภาษาอื่นเช่นกัน
 • แต่ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ไปที่ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"
 • หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์ หรือลงใน CD เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้การแก้ไขนี้ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาสิ่งสำคัญ Windows 7 ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อแสดงไอคอน Internet Explorer พิเศษบนเดสก์ท็อปของคุณ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถลบ Internet Explorer ออกได้โดยง่ายด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิธีเดียวในการเพิ่มไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปใน Windows 7 คือการสร้างทางลัดตามที่แสดงใน วิธีที่ 1

ขั้นตอนต่อไป
 • เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติทำงานแล้ว ค้นหาไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้น ให้เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป แล้วคลิก ฟื้นฟู หากไอคอนยังไม่ปรากฏบนเดสก์ท็อป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด แสดงไอคอนเดสก์ท็อป แล้ว ขั้นตอนการทำเช่นนี้ ให้ดู สิ่งอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ
 • ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คำอธิบายปัญหา

ไม่ปรากฏไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อคุณพยายามใช้กล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่บนเดสก์ท็อป ใน Windows XP หรือ การตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป ใน Windows Vista เพื่อเพิ่มไอคอน Internet Explorer ไม่มีกล่องกาเครื่องหมาย Internet Explorer

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการเพิ่มไอคอน Internet Explorer ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ หากคุณต้องการเพียงสร้างไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปที่เปิดโฮมเพจของคุณ ใช้วิธีที่ 1 เพื่อสร้างทางลัด ใช้วิธีที่ 2 ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มไอคอน Internet Explorer พิเศษที่ทำงานต่อไปนี้
 • เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 • เริ่มการทำงานของ Internet Explorer โดยไม่มี add-on บางตัว (เช่นแถบเครื่องมือ)

วิธีที่ 1: สร้างทางลัดไปยัง Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ

สิ่งสำคัญ Windows 7 ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อแสดงไอคอน Internet Explorer พิเศษบนเดสก์ท็อปของคุณ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถลบ Internet Explorer ออกได้โดยง่ายด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิธีเดียวที่สามารถเพิ่มไอคอน Internet Explorer ไปยังเดสก์ท็อปใน Windows 7 คือการสร้างทางลัด เมื่อต้องการสร้างทางลัดไปยัง Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วค้นหาไอคอน Internet Explorer บนเมนู เริ่ม หากคุณไม่เห็นไอคอน Internet Explorer บนเมนู เริ่ม ให้มองหาในโฟลเดอร์ โปรแกรม หรือ โปรแกรมทั้งหมด บนเมนู เริ่ม

  หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถค้นหาไอคอน Internet Explorer บนเมนู เริ่ม ทำตาม วิธีการอื่นๆ หรือถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows 7 ใช้ วิธีที่ 2
 2. คลิกขวาและลากไอคอน Internet Explorer จากเมนู เริ่ม ไปยังเดสก์ท็อปของคุณ แล้วคลิก สร้างทางลัดที่นี่ หรือคลิก คัดลอกที่นี่
ทางลัดไปยัง Internet Explorer จะถูกสร้างขึ้นบนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ไอคอนนี้ เพื่อเปิดโฮมเพจของคุณใน Internet Explorer

ขั้นตอนต่อไป
 • เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้แก้ไขปัญหาแล้ว มองหาไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้น ให้เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป แล้วคลิก ฟื้นฟู หากไอคอนยังไม่ปรากฏบนเดสก์ท็อป แสดงว่ายังสิ่งอื่นๆ เพื่อตรวจสอบอีกเล็กน้อย
 • ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


หมายเหตุ ในการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปของ Internet Explorer สำหรับผู้ใช้อื่น ให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้ใช้อื่น แล้วทำซ้ำวิธีการนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

วิธีการที่ 2: เพิ่มไอคอนของ Internet Explorer พิเศษไปยังเดสก์ท็อปของคุณ

สิ่งสำคัญ Windows 7 ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อแสดงไอคอน Internet Explorer พิเศษบนเดสก์ท็อปของคุณ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถลบ Internet Explorer ออกได้โดยง่ายด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิธีเดียวที่สามารถเพิ่มไอคอน Internet Explorer ไปยังเดสก์ท็อปใน Windows 7 คือการสร้างทางลัดตามที่แสดงใน วิธีการที่ 1

เมื่อต้องการเพิ่มไอคอนของ Internet Explorer พิเศษไปยังเดสก์ท็อปของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ หรือคลิก เริ่มการค้นหา ถ้ามี
 2. ในกล่อง เปิด หรือในกล่อง เริ่มการค้นหา พิมพ์ Notepad แล้วกด ENTER
 3. คัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad อย่างระมัดระวัง
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D }" = dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D }" = dword:00000000
 4. บนเมนู แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น
 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ Ie.reg แล้วบันทึกแฟ้มไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ
 6. ออกจาก Notepad
 7. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Ie.reg บนเดสก์ท็อป

  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 8. ในกล่องโต้ตอบ ตัวแก้ไขรีจิสทรี ที่ปรากฏขึ้น คลิก ใช่ แล้วคลิก ตกลง

  ไอคอน Internet Explorer พิเศษจะถูกเพิ่มบนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ไอคอนนี้ เพื่อเปิดโฮมเพจของคุณใน Internet Explorer

  ในการเปิด ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต คลิกขวาที่ไอคอนนี้ แล้วคลิก คุณสมบัติ เมื่อต้องการเริ่มโปรแกรม Internet Explorer โดยไม่มีโปรแกรม add-on คลิกขวาที่ไอคอนนี้ จากนั้น คลิก เริ่มการทำงานโดยไม่มีโปรแกรม Add-on
ขั้นตอนต่อไป
 • เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้แก้ไขปัญหาแล้ว มองหาไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้น ให้เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป แล้วคลิก ฟื้นฟู หากไอคอนยังไม่ปรากฏบนเดสก์ท็อป แสดงว่ายังสิ่งอื่นๆ เพื่อตรวจสอบอีกเล็กน้อย
 • ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
หมายเหตุ ในการสร้างไอคอน Internet Explorer พิเศษบนเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้รายอื่น เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้รายอื่น แล้วทำวิธีนี้ซ้ำสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

วิธีการอื่นๆ ในการสร้างทางลัดไปยัง Internet Explorer (วิธีที่ 1)

 1. เลือกและคัดลอกคำสั่งต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง:
  "%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"
  สิ่งสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“) ที่ตอนต้นและตอนท้ายของคำสั่งนี้
 2. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อปของคุณ ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก ทางลัด
 3. ใน ตัวช่วยสร้างการสร้างทางลัด คลิกขวาที่กล่อง พิมพ์ตำแหน่งของรายการ แล้วคลิก วาง เพื่อวางคำสั่งที่คุณคัดลอกมาในขั้นตอนที่ 1
 4. คลิก ถัดไป
 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ พิมพ์ Internet Explorer
 6. คลิก เสร็จสิ้น

  ทางลัดไปยัง Internet Explorer จะถูกสร้างขึ้นบนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ไอคอนนี้ เพื่อเปิดโฮมเพจของคุณใน Internet Explorer
ขั้นตอนต่อไป
 • เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้แก้ไขปัญหาแล้ว มองหาไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปของคุณ หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้น ให้เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป แล้วคลิก ฟื้นฟู หากไอคอนยังไม่ปรากฏบนเดสก์ท็อป แสดงว่ายังสิ่งอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบอีกเล็กน้อย
 • ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สิ่งอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ

หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อปหลังจากที่คุณพยายามลองหนึ่งในวิธีการในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ควรตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า Windows ให้แสดงไอคอนบนเดสก์ท็อปและให้สามารถเข้าถึง Internet Explorer ได้

แสดงไอคอนเดสก์ท็อป

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่า Windows เพื่อแสดงไอคอนเดสก์ท็อป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป
 2. คลิก มุมมอง ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือคลิก จัดเรียงไอคอนตาม ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP
 3. หากเครื่องหมายไม่ได้ปรากฏถัดจาก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป คลิกเพื่อเลือก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป

เปิดใช้งานการเข้าถึง Internet Explorer

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows ถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานการเข้าถึง Internet Explorer ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับ Windows ของคุณรุ่น :

Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น
 2. คลิก ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์
 3. ภายใต้ เลือกการกำหนดค่า เลือกการกำหนดค่า กำหนดเอง
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่อง เปิดใช้งานการเข้าถึงโปรแกรมนี้ ที่อยู่ติดกับ Internet Explorer

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้น
 2. ภายใต้ เลือกการกำหนดค่า เลือกการกำหนดค่า กำหนดเอง
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่อง เปิดใช้งานการเข้าถึงโปรแกรมนี้ ที่อยู่ติดกับ Internet Explorer
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับ Internet Explorer
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 945402 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 ม.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม