จุดคืนค่าระบบและ Shadow Copy ของแฟ้มหายไปหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1) แล้ว จุดคืนค่าระบบที่มีอยู่อาจหายไป นอกจากนี้ Shadow Copy ของแฟ้ม อาจถูกเอาออกไปเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้ง Service Pack

หมายเหตุ หากต้องการเรียกดู Shadow Copy ของแฟ้ม ให้คลิกขวาที่แฟ้มนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ จากนั้นคลิกแท็บ รุ่นก่อนหน้านี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อที่ว่างดิสก์เหลือน้อย เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Service Pack บนคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อที่ว่างดิสก์เหลือน้อย กระบวนการติดตั้งจะเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ โดยการลบจุดคืนค่าระบบที่มีอยู่ออกไปและโดยการสร้างจุดคืนค่าระบบใหม่แบบจุดเดียวขึ้นมา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คุณเพิ่มเนื้อที่ว่างดิสก์เผื่อไว้ก่อนติดตั้ง Vista SP1 ยิ่งมีเนื้อที่ว่างเพิ่มมากเท่าใดขณะที่คุณติดตั้ง Service Pack โอกาสที่จุดคืนค่าระบบที่มีอยู่แล้วและ Shadow Copy ของแฟ้มจะถูกลบออกไปก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ใน Windows Vista โปรดดูวิธีใช้และบริการช่วยเหลือของ Windows Vista หากต้องการดูวิธีใช้และบริการช่วยเหลือของ Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม แล้วคลิก วิธีใช้และบริการช่วยเหลือ
  2. ในกล่อง ค้นหาวิธีใช้ ให้พิมพ์ disk cleanup แล้วกด ENTER

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้จุดคืนค่าระบบที่มีอยู่แล้วนั้นถูกลบออกไประหว่างการติดตั้ง Windows Update ของ Service Pack จุดคืนค่าระบบใหม่จะถูกสร้างทันทีก่อนติดตั้ง Service Pack

จุดคืนค่าระบบใหม่นี้จะจับสถานะของระบบภายหลังการติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นถาวรที่ต้องมีสำหรับ Service Pack แต่จะเกิดก่อนการติดตั้งตัว Service Pack เอง ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถคืนค่าของคอมพิวเตอร์ให้กลับสู่สถานะเดิมก่อนเริ่มติดตั้ง Service Pack ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista Service Pack 1 ให้คลิกที่หมายเลขของบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของไมโครซอฟท์:

936330 วิธีการขอรับบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 945681 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 พ.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม