วิธีการเร่งความเร็วให้ Windows ด้วย ReadyBoost

ข้อความสั้น

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์ Windows 7 หรือ Windows Vista ของคุณ ทำงานได้เร็วขึ้น โดยการใช้ ReadyBoost กับ USB แฟลชไดรฟ์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

ฉันจะได้ยินว่า USB แฟลชไดรฟ์สามารถเร่งความเร็ว Windows 7 หรือ Windows Vista นี่เป็นความจริงหรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ใช่ ฟังก์ชันที่เรียกว่า Windows ReadyBoost ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำงานได้เร็วขึ้น

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

ฉันสงสัยว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเรียกใช้ ReadyBoost ด้วย USB แฟลชไดรฟ์ของฉัน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

Readyboost จำเป็นต้องใช้ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีความเร็วสูง ถ้าแพ็คเกจของ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณแจ้งว่า “สามารถใช้งาน Windows ReadyBoost ได้” แสดงว่า สามารถใช้ USB แฟลชไดรฟ์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif

ใช่แล้ว มันสามารถ “ใช้งาน Windows ReadyBoost ได้”

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-question.gif

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขอีกประการหนึ่ง ขนาดของ USB แฟลชไดรฟ์ ควรจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในระหว่าง 1 ถึง 3 เท่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีขนาดหน่วยความจำเท่าใด

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

1 กิกะไบต์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

ขนาดของ USB แฟลชไดรฟ์นี้เท่ากับ 2 กิกะไบต์ กล่าวคือ มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ 2 เท่า ไม่มีปัญหาใดๆ เลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

ฉันจะสามารถเริ่มใช้ ReadyBoost ได้อย่างไร ฉันจะต้องใส่ USB แฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของฉันใช่หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif

ถูกต้อง เมื่อคุณเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ กล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' จะแสดงขึ้น คลิก เร่งความเร็วระบบของฉัน

ถ้ากล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่ปรากฏขึ้นมา คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ เมื่อหน้าต่าง คอมพิวเตอร์ แสดงขึ้น คลิกขวาที่ไอคอน USB แฟลชไดรฟ์ที่คุณได้เสียบไว้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif

แท็บ ReadyBoost จะแสดงอยู่ในที่ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติดิสก์แบบถอดได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

ขั้นตอนจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง Windows 7 และ Windows Vista

ใน Windows 7 หากคุณต้องการใช้เนื้อที่ว่างทั้งหมดของ USB แฟลชไดรฟ์สำหรับ ReadyBoost ให้คลิก กำหนดอุปกรณ์นี้ให้กับ ReadyBoost หรือหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์เป็นบางส่วนสำหรับ ReadyBoost ให้คลิก ใช้อุปกรณ์นี้ และเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการใช้สำหรับ ReadyBoost โดยการปรับ เนื้อที่ที่จะสํารองสำหรับความเร็วของระบบ

ใน Windows Vista คลิก ใช้อุปกรณ์นี้ และเลือกเนื้อที่ที่คุณต้องการใช้ ReadyBoost โดยการปรับ เนื้อที่ที่จะสํารองสำหรับความเร็วของระบบ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

แล้วคลิก ตกลง ใช่หรือไม่

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif

ถูกต้อง ง่ายใช่หรือไม่ แต่พึงตระหนักว่า เนื้อที่ที่ถูกกำหนดให้กับ ReadyBoost แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้จัดเก็บข้อมูลได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif

ยกตัวอย่างเช่น หากฉันเลือก กำหนดอุปกรณ์นี้ให้กับ ReadyBoost ใน Windows 7 ฉันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ได้อีกต่อไป

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

ใช่แล้ว คุณเข้าใจได้ถูกต้อง หากคุณเลือก ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ เนื้อที่ว่างของอุปกรณ์จะคืนกลับมา และคุณจะสามารถใช้จัดเก็บข้อมูลได้อีกครั้ง

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif

เข้าใจแล้ว ขอบคุณที่บอกให้ฉันทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 946807 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม