ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista: "ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณได้ โปรดตรวจทานรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้งและให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง"

อาการ

เมื่อคุณคลิก ถัดไป หลังจากป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ระหว่างการติดตั้ง Windows Vista คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณได้ โปรดตรวจทานรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้งและให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
 • เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณติดตั้ง Windows Vista โดยใช้แพคเกจสื่อของ Windows Vista ซึ่งไม่ได้รวม Windows Vista SP1 เข้าไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณติดตั้ง Windows Vista โดยใช้แพคเกจสื่อจากรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Vista
  • คุณใช้รหัสผลิตภัณฑ์ที่ออกให้หลังการวางจำหน่าย Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • คุณใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นเพื่อแยกส่วนอิมเมจ .iso ของ Windows Vista ไปยังตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จากนั้น คุณก็ติดตั้ง Windows Vista จากตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  หมายเหตุ โปรแกรมการบีบอัดของบริษัทอื่นบางโปรแกรมจะไม่เก็บรักษาชื่อแฟ้มยาว ๆ ระหว่างกระบวนการแยกแฟ้ม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

วิธีที่ 1: พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

ปัญหาที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" อาจเกิดขึ้นได้หากคุณป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว ให้พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

วิธีที่ 2: ติดตั้ง Windows Vista โดยใช้แผ่นสำเนาของ Windows Vista ที่มี Windows Vista SP1 รวมไว้แล้ว

ปัญหาที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณ ใช้รหัสผลิตภัณฑ์ของ Windows Vista SP1 ที่มาพร้อมกับแพคเกจสื่อจากรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Vista ในการแก้ปัญหานี้ ให้ติดตั้ง Windows Vista โดยใช้แผ่นสำเนาของ Windows Vista ที่มี Windows Vista SP1 รวมไว้แล้ว คุณสามารถสั่งซื้อดีวีดี Windows Vista ได้จากเว็บไซต์ Marketplace ของไมโครซอฟท์ โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:คุณยังสามารถติดตั้ง Windows Vista ด้วยวิธีการติดตั้งแบบไม่ต้องใช้รหัสได้ด้วย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ระหว่างการติดตั้ง Windows Vista ให้ปล่อยช่อง รหัสผลิตภัณฑ์ ว่างไว้ แล้วคลิก ถัดไป
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ ให้คลิก ไม่:
  คุณต้องการป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ตอนนี้หรือไม่
 3. คลิกเลือกเพื่อทำเครื่องหมายที่กล่อง ฉันได้เลือก Windows รุ่นที่ฉันซื้อไปแล้ว ซึ่งตรงกับรุ่นของ Windows Vista ที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิก ถัดไป
 4. ทำตามขั้นตอนที่เหลือ เพื่อติดตั้ง Windows Vista
 5. หลังจากติดตั้ง Windows Vista แล้ว ให้ติดตั้ง Windows Vista SP1 โดยเปิดใช้ Windows Update
 6. หลังจากติดตั้ง Windows Vista SP1แล้ว ให้ป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อเปิดใช้งาน Windows Vista

  หมายเหตุ คุณสามารถเริ่มกระบวนการเปิดใช้งาน Windows ด้วยตนเองได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. เลื่อนลงไปที่ส่วนล่างของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ เพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน หรือเพื่อเปิดใช้งาน Windows Vista

สถานะ

ไมโครซอฟท์ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" แล้ว
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 947190 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 เม.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม