ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นรหัสใบอนุญาตใน Deployment Manager ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "รหัสใบอนุญาตที่ใส่ไม่ถูกต้องสำหรับการปรับรุ่น"

อาการ

เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นใบอนุญาตใน Deployment Manager ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ใบอนุญาตที่ใส่ไม่ถูกต้องสำหรับการปรับรุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ใบอนุญาตที่ถูกต้อง แล้วลองใหม่อีกครั้ง
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เมื่อเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง
 • อาการ 1: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาต Enterprise รุ่นทดลอง และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup หรือ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional
 • อาการ 2: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาต Professional รุ่นทดลอง และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup
 • อาการ 3: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาตทดลองใช้ 30 วัน และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Developer Network (MSDN)
 • อาการ 4: คุณได้ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้ใบอนุญาตทดลองใช้ 30 และพยายามที่จะปรับรุ่นให้เป็น Business Ready License (BRL)

สาเหตุ

สาเหตุ 1

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM Enterprise รุ่นทดลองให้เป็น Microsoft Dynamics CRM Professional หรือ Microsoft Dynamics CRM Workgroup ได้

สาเหตุ 2

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM Professional ให้เป็น Microsoft Dynamics CRM Workgroup ได้

สาเหตุ 3

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM รุ่นทดลองใช้ 30 วันให้เป็น MSDN ได้

สาเหตุ 4

คุณไม่สามารถปรับรุ่น Microsoft Dynamics CRM รุ่นทดลองใช้ 30 วันให้เป็น BRL ได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ติดตั้งการปรับใช้ Microsoft CRM 4.0 ใหม่โดยใช้รหัสใบอนุญาตใหม่ สร้างองค์กรใหม่ แล้วจึงนำเข้าองค์กรจากการติดตั้งที่มีอยู่ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากที่ทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถเข้าระบบสู่องค์กรใหม่ ตลอดจนมองเห็นข้อมูลและการกำหนดค่าเองทั้งหมดจากการติดตั้งที่มีอยู่

หมายเหตุ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เช่นกัน ในการปรับลดรุ่นรหัสใบอนุญาตหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 แล้ว
 1. ขอรับรหัสใบอนุญาตที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสใบอนุญาต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. สำรองข้อมูลฐานข้อมูล OrganizationName_MSCRM
 3. ถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม และคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
  2. ค้นหาโปรแกรม Microsoft Dynamics CRM Server แล้วคลิก เปลี่ยน/ลบออก
  3. คลิก ถอนการติดตั้ง
 4. หลังจากที่ถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 แล้ว ลบฐานข้อมูล MSCRM_Config บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Microsoft SQL Server
 5. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน SQL Server อีกครั้ง
 6. ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้รหัสใบอนุญาตใหม่ที่คุณได้รับ

  หมายเหตุ เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่ชื่อองค์กร ให้ใช้ชื่อที่ต่างจากชื่อองค์กรเดิม คุณจะนำเข้าองค์กรเก่าไปยังการติดตั้งใหม่ เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ต้องการให้สร้างองค์กรขึ้นโดยใช้ชื่อที่เหมือนกัน
 7. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 950680 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

  950680 กฎเวิร์กโฟลว์ทำงานไม่ได้อีกต่อไป เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าองค์กรของ Deployment Manager ในการนำเข้าองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 8. หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เรียกใช้กระบวนการ Deployment Manager
 9. คลิกขวาที่ องค์กร แล้วคลิก นำเข้าองค์กร
 10. คลิก ตกลง เพื่อลบองค์กรที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 6
 11. ทำขั้นตอนให้ครบถ้วนในตัวช่วยสร้างการนำเข้าองค์กร แล้วคลิกฐานข้อมูล OrganizationName_MSCRM ที่คุณได้สำรองข้อมูลเอาไว้ในขั้นตอนที่ 2
 12. เข้าสู่ระบบไปที่องค์กร
หมายเหตุ
 • คุณจะต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า เพื่อให้อีเมลเราเตอร์ของ Microsoft Dynamics CRM กำหนดค่าให้สำหรับระบบการทำงานใหม่ หากคุณวางแผนที่จะใช้อีเมลเราเตอร์ของ Microsoft Dynamics CRM เดียวกัน
 • คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ SQL Server Reporting Services เพื่อลงทะเบียนคอมโพเนนต์กับฐานข้อมูล MSCRM_Config ตัวใหม่
 • คุณจะต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า เพื่อให้ Microsoft Dynamics CRM สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้ Outlook เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Microsoft Dynamics CRM
 • คุณจะต้องติดตั้งตัวจัดการในการย้ายข้อมูล เพื่อชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Microsoft Dynamics CRM
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 947272 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม