ความต้องการเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 3

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้สำหรับการติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย จากซีดี Windows XP SP3 หรือจาก Microsoft Download Center บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลาง

Windows XP SP3 สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่ใช้งาน Windows XP รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้อยู่แล้ว:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

สิ่งสำคัญ นอกจากเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่กล่าวถึงในบทความนี้แล้ว พาร์ติชันระบบหลักพาร์ติชันแรกของคอมพิวเตอร์จะต้องมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 30 MB ด้วย พาร์ติชันระบบหลักพาร์ติชันแรกคือ ไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ที่มีแฟ้มเฉพาะของฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต่อการเริ่มทำงานของ Windows ตัวอย่างเช่น พาร์ติชันระบบหลักที่มีแฟ้ม Ntldr แฟ้ม Boot.ini และแฟ้ม Ntdetect.com

ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง คุณสามารถเลือกจากวิธีการติดตั้งหลายวิธี แต่ละวิธีมีความต้องการเนื้อที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการติดตั้ง Service Pack จากตำแหน่งที่ตั้งใด
 • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ให้ไปที่ส่วน "เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย"
 • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากซีดี Windows XP SP3 ลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ให้ไปที่ส่วน "เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จากซีดี Windows XP SP3"
 • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จาก Microsoft Download Center ลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ให้ไปที่ส่วน "เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จาก Microsoft Download Center"
 • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องผ่านเครือข่ายเฉพาะที่ ให้ใช้โหมดการติดตั้ง Universal Naming Convention (UNC) โหมด UNC ช่วยให้คุณประหยัดเนื้อที่บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่โดยการเรียกใช้แฟ้มการติดตั้งจากเครือข่ายเฉพาะที่ เมื่อคุณใช้โหมด UNC เพื่อติดตั้ง Windows XP SP3 คุณสามารถประหยัดเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ปกติต้องใช้ในการแยกแฟ้ม Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
 • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากเครือข่ายเฉพาะที่ลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโดยใช้โหมด UNC ให้ไปที่ส่วน "เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง"

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้สำหรับการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้สำหรับการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ความต้องการเนื้อที่จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการดาวน์โหลดหรือติดตั้ง Service Pack จากตำแหน่งที่ตั้งใด และคุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการคืนค่าระบบ

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้คุณอ่านส่วน "หมายเหตุ" สำหรับคำอธิบายตารางและข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอาจต้องใช้ในการติดตั้ง Windows XP SP3

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มีเนื้อที่ว่างตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่แสดงในตารางต่อไปนี้
เปิดใช้งานคุณลักษณะการคืนค่าระบบ
ปิดใช้งานคุณลักษณะการคืนค่าระบบ
เนื้อที่ใช้งาน80 เมกะไบต์ (MB)80 MB
แฟ้มที่เอา Windows XP SP3 ออก256 MB256 MB
เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้พร้อมใช้งาน 1020 MB หลังการติดตั้ง
ใช้งานสูงสุด 1100 MB ในระหว่างการติดตั้ง
พร้อมใช้งาน 380 MB หลังการติดตั้ง

ใช้งานสูงสุด 460 MB ในระหว่างการติดตั้ง

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จากซีดี Windows XP SP3

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากซีดี Windows XP SP3 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มีเนื้อที่ว่างตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่แสดงในตารางต่อไปนี้
เปิดใช้งานคุณลักษณะการคืนค่าระบบ
ปิดใช้งานคุณลักษณะการคืนค่าระบบ
เนื้อที่ใช้งาน280 MB480 MB
แฟ้มที่เอา Windows XP SP3 ออก256 MB256 MB
เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้พร้อมใช้งาน 1485 MB หลังการติดตั้ง
ใช้งานสูงสุด 1765 MB ในระหว่างการติดตั้ง
พร้อมใช้งาน 750 MB หลังการติดตั้ง

ใช้งานสูงสุด 1230 MB ในระหว่างการติดตั้ง

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จาก Microsoft Download Center

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จาก Microsoft Download Center ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 1500 MB ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP SP3 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย

คุณสามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้อย่างปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อที่ว่างฮาร์ดดิสก์เพียง 700 MB บนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ ถ้ามีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เหลืออยู่ 800 MB บนพาร์ติชันอื่นของคอมพิวเตอร์ เนื้อที่ดิสก์ 800 MB จะใช้เก็บโฟลเดอร์ชั่วคราวที่มีแฟ้ม Service Pack ที่ถูกแยกเป็นหลัก

หมายเหตุสำหรับการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
 • ตัวเลขที่แสดงอยู่ในตารางเหล่านี้เป็นเพียงค่าประเมินเท่านั้น ระบบของคุณอาจแตกต่างไปอย่างมาก ดังนั้น ตัวเลขเหล่านี้จึงเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้คุณทราบจำนวนเนื้อที่ว่างโดยประมาณที่ต้องใช้
 • ในตารางเหล่านี้ เนื้อที่ใช้งาน แสดงถึงเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้สำหรับแฟ้มที่ใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้งเท่านั้น ความต้องการเนื้อที่ใช้งานจะเป็นแบบชั่วคราว และจะไม่รวมกับความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด
 • ขนาดจริงของโฟลเดอร์ %Windir%\SoftwareDistribution\Temporary_folder_name คือประมาณ 600 MB
 • ในตารางเหล่านี้ แฟ้มที่เอา Windows XP SP3 ออก แสดงถึงเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้สำหรับเก็บแฟ้มและการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการติดตั้ง Service Pack คุณสามารถสำรองแฟ้มดังกล่าวโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้ง Service Pack คุณจำเป็นต้องใช้แฟ้มเหล่านี้เมื่อคุณต้องการเอา Service Pack นี้ออกในภายหลัง
 • ขนาดการดาวน์โหลด Windows XP SP3 เมื่อขอรับจากเว็บไซต์ Windows Update คือประมาณ 70 MB อย่างไรก็ตาม ขนาดการดาวน์โหลดอาจใหญ่กว่านี้ ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงที่ติดตั้งอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้สำหรับการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องผ่านเครือข่ายเฉพาะที่ คุณสามารถใช้โหมดการติดตั้ง Universal Naming Convention (UNC)

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 โดยใช้โหมดการติดตั้ง UNC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คัดลอกเนื้อหาของซีดี Windows XP SP3 ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้
 3. พิมพ์ cmd แล้วกด ENTER
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:ชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คือตัวยึดสำหรับโฟลเดอร์บนเครือข่ายที่คุณต้องการแยก Windows XP SP3 ไปไว้
 5. ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ให้ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ การปรับปรุง แล้วคลิกสองครั้ง

  หมายเหตุ โฟลเดอร์ การปรับปรุง จะอยู่ใต้โฟลเดอร์ i386
 6. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Update.exe เพื่อติดตั้ง Windows XP SP3
ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผลสำหรับคุณเนื่องจากเหตุผลบางประการ ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

326583 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

837783 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

314865 ความต้องการของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 947311 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

คำติชม