คุณได้รับการพร้อมท์เพื่อเปิดใช้งาน Windows Vista หลังจากติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 แล้ว

อาการ

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 แล้ว คุณอาจได้รับการพร้อมท์เพื่อให้เปิดใช้งาน Windows Vista คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนี้ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเคยถูกระบุมาก่อนแล้วว่าเป็น "ของแท้และเปิดใช้งานแล้ว" นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ Vista อาจระบุว่าสำเนา Windows Vista ของคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน

สาเหตุ

สาเหตุที่1: ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ Windows ของแท้ จะต้องให้คุณเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Windows Vista Service Pack 1 อาจปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ ดังนั้น คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista อีกครั้ง

สาเหตุที่2: สำเนาของ Windows Vista ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Service Pack อาจมีการติดตั้งการโกงการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การโกงการเปิดใช้งานดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการเปิดใช้งาน Windows Vista การโกงประเภทนี้อาจก่อให้เกิดการแก้ไขคอมโพเนนต์สำคัญๆ ของระบบใน Windows Vista และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ Windows Vista SP1 จะระบุการโกงซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการเปิดใช้งาน Windows Vista SP1 ยังรวมการปรับปรุงที่มุ่งเป้าหมายและระงับการโกงดังกล่าว


หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูว่าสำเนา Windows Vista ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานแบบนี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 1

ให้ทำการเปิดใช้งานสำเนา Windows Vista ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของไมโครซอฟท์:

940315 วิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 2

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Service Pack ลงบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ Vista ซึ่งมีการโกงดังกล่าวทำงานอยู่ กระบวนการเปิดใช้งานของ Vista จะถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista และป้อนคีย์สิทธิ์การใช้งานปัจจุบันของ Windows Vista ที่ถูกต้อง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 947519 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 เม.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม