ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

บทนำ

Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 รองรับประเภทของฮาร์ดแวร์ใหม่และมาตรฐานฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น Service pack นี้รวมการปรับปรุงทั้งหมดซึ่งได้เผยแพร่ตั้งแต่ Service Pack 1 และทำให้การนำไปใช้สำหรับผู้ใช้ทั่วไป นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT นั้นง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ บทความนี้ยังใช้ได้กับ Windows Essential Business Server 2008 Standard และ Windows Essential Business Server 2008 Premium

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ Service Pack 2

Windows Vista Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack 2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

Windows Server 2008 Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2008 Service Pack 2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

968849 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลสนับสนุนสำหรับ Service Pack 2

ตัวเลือกการสนับสนุนโดยมีความช่วยเหลือ Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

เมื่อวางจำหน่าย SP2 คุณจะสามารถขอรับการสนับสนุนโดยมีความช่วยเหลือ ในการรับการสนับสนุน ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้ และเลือกตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการสนับสนุนชุมชนสำหรับ Windows Vista SP2

เมื่อวางจำหน่าย SP2, คุณจะสามารถใช้ Microsoft Community เพื่อกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Windows Vista และ Windows Vista SP2 โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

หมายเหตุ จนกว่าจะวางจำหน่าย Service Pack ให้ใช้การอภิปราย Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 TechNet เพื่อกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Service Pack ทั้งสอง โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ตัวเลือกการสนับสนุนชุมชนสำหรับ Windows Server 2008 SP2

เมื่อต้องการกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SP2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 คุณยังสามารถใช้ SP2 ต่อไปนี้สำหรับการอภิปราย Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 TechNet โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สิ่งที่รวมอยู่ใน SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ใน Windows Vista Service Pack 2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

เมื่อต้องการดูหมายเหตุการวางจำหน่ายสำหรับ SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ในการดูรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงด้านความปลอดภัยใน SP2 ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft:

สิ่งที่คุณอาจต้องการทราบก่อนติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

ก่อนติดตั้ง SP2 ควรทราบรายละเอียดต่อไปนี้:
 • กระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า ดังนั้น หากคุณกำลังติดตั้ง SP2 ที่คอมพิวเตอร์แบบพกพา แน่ใจว่าคุณต่อสายไฟแล้ว
 • ในระหว่างการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มต้นใหม่หลายครั้ง ดังนั้น ให้บันทึกงานของคุณ และออกจากโปรแกรมที่เปิดไว้ทั้งหมดก่อนเริ่มต้น
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 อุปกรณ์ด้านเสียงหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ อาจไม่ทำงาน หากมีเหตุการณ์เช่นนั้น ให้ติดตั้งเพียงไดรเวอร์ที่ปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์นั้น ในการดำเนินการสำหรับอุปกรณ์นี้ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  948481 วิธีแก้ไขปัญหาเสียงที่คุณประสบหลังจากติดตั้ง Windows Vista Service Pack

  คุณอาจต้องเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังบทความนี้ในโฟลเดอร์ที่คั่นหน้าหรือรายการโปรดในกรณีที่คุณต้องการ หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
Windows Vista Service Pack 1 (SP1) เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต้องมีสำหรับการติดตั้ง SP2 ใน Windows Vista หากคุณใช้ Windows Update หรือคุณลักษณะ Automatic Update ใน Windows Vista คุณจะไม่ได้รับการนำเสนอตัวเลือกเพื่อติดตั้ง SP2 จนกว่าคุณจะติดตั้ง SP1 ก่อนเป็นอันดับแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows Vista SP1โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

หมายเหตุ Windows Server 2008 มีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกัน Windows Server 2008 SP2 คือ Service pack แรกสุดที่มีสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

การเอารุ่นก่อนวางจำหน่ายของ SP2 ออก

รุ่นก่อนวางจำหน่ายของ SP2 เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเวลาจำกัด คุณต้องเอารุ่นก่อนวางจำหน่ายของ Service pack ออกก่อนที่จะติดตั้งรุ่นสุดท้ายของ Service pack นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้จะไม่ทำงานอีกต่อไปหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2010 คุณต้องเอารุ่นก่อนวางจำหน่ายของ SP2 ออกก่อนวันดังกล่าว

ในการเอารุ่นก่อนวางจำหน่ายของ SP2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ออก ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER
  appwiz.cpl
 2. คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
 3. คลิก Service Pack for Microsoft Windows (KB948465) และคลิก ถอนการติดตั้ง
 4. ทำตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อทำการเอาออกจนเสร็จสมบูรณ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอา Windows Vista Service Pack ออก คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

948537 วิธีถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Windows Vista เพื่อการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขประเด็นปัญหาของ SP2

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการติดตั้งเกี่ยวกับ Service pack สำหรับ Windows Vista หรือสำหรับ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

  947366 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 หรือสำหรับ Windows Server 2008 Service Pack 2: "การติดตั้งไม่สำเร็จ" หรือ "มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นขณะติดตั้ง Service Pack"

 • หลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 อุปกรณ์ด้านเสียงหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจไม่ทำงาน หากเกิดปัญหานี้ ให้ติดตั้งเพียงไดรเวอร์ที่ปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์นั้น
  • ในการแก้ไขปัญหาด้านเสียงหลังการติดตั้ง Windows Vista service pack ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ต่อไปนี้:
   948481 วิธีแก้ไขปัญหาเสียงที่คุณประสบหลังจากติดตั้ง Windows Vista Service Pack

  • ในการแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หลังการติดตั้ง Windows Vista service pack ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ต่อไปนี้:
   948187 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ปกติ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมซึ่งได้รับการรายงานว่ามีฟังก์ชันการทำงานที่สูญหาย เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

  969707 โปรแกรมต่างๆ ที่ทราบว่ามีฟังก์ชันการทำงานที่สูญหายหลังจากติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP2 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ TechNet หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008:
หมายเหตุ: คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลบางรุ่นสำหรับ Windows Vista Service Pack 2 และสำหรับ Windows Server 2008 Service Pack 2 อ้างอิงถึง "Windows Service Pack 2" หรือ "Windows Server 2008 Service Pack 1" อย่างไม่ถูกต้อง การอ้างอิงทั้งหมดถึง "Windows Server 2008 Service Pack 1" ควรเป็น "Windows Server 2008 Service Pack 2" การอ้างอิงทั้งหมดถึง "Windows Service Pack 2" ควรเป็น "Windows Vista Service Pack 2"
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 948465 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 พ.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม