มีการปรับปรุงเพื่อปิดคุณลักษณะ SNP เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และที่ใช้ Small Business Server 2003

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) บนคอมพิวเตอร์ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายที่เปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล TCP/IP คุณอาจพบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครือข่าย

ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิด Windows Server 2003 SNP:
 • เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ VPN คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Error 800: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้
 • คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP) ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังการใช้ร่วมกับบนเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่น
 • คุณไม่สามารถรวมคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เข้ากับโดเมน
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Exchange เซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Outlook
 • การเชื่อมต่อ Outlook ที่ไม่ได้ทำงานไปยัง Exchange เซิร์ฟเวอร์อาจไม่ถูกล้าง
 • คุณพบกับประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช้า
 • คุณอาจพบกับประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช้าเมื่อคุณสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
 • คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ FTP ขาออกจากเซิร์ฟเวอร์
 • บริการเซิร์ฟเวอร์ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ล้มเหลว
 • คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเมื่อคุณเข้าสู่โดเมน
 • ไคลเอ็นต์ Network Address Translation (NAT) ที่อยู่เบื้องหลัง Windows Small Business Server 2003 หรือ Internet Security and Acceleration (ISA) Server จะพบกับความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเป็นระยะๆ
 • คุณจะพบกับความล้มเหลวในการสื่อสาร RPC เป็นระยะๆ
 • เซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนอง
 • เซิร์ฟเวอร์ทำงานแย่บนหน่วยความจำพูลที่ไม่สามารถทำเพจได้
หมายเหตุ ขณะนี้ คุณลักษณะ SNP ไม่ได้รับการสนับสนุนบนระบบที่ใช้ Itanium

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาต่างๆ กับคุณลักษณะ SNP ของ Windows Server 2003 ที่เปิดใช้งานใน Windows Server 2003 Service Pack 2 คุณลักษณะเหล่านี้รวมถึงการถ่ายข้อมูล Receive Side Scaling (RSS) และ TCP/IP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเหล่านี้ได้แก่:
 • RSS ไม่เข้ากันกับ NAT หรือกับการปรับสมดุลการโหลดบนเครือข่าย (NLB)
 • การถ่ายข้อมูล TCP/IP มีปัญหากับคุณลักษณะการปรับมาตราส่วนหน้าต่าง โดยปกติ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Windows Vista ใช้คุณลักษณะการปรับมาตราส่วนหน้าต่าง
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล TCP/IP ไม่ส่งข้อความแบบ Keep-alive ของ TCP อย่างไรก็ตาม Exchange เซิร์ฟเวอร์จะใช้ข้อความแบบ Keep-alive ของ TCP เพื่อล้างข้อมูลเซสชันของไคลเอ็นต์ที่ไม่ได้ทำงาน
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล TCP/IP อาจใช้หน่วยความจำที่ไม่สามารถทำเพจได้จำนวนมาก นี่อาจทำให้เกิดปัญหาในระบบปฏิบัติการ
 • ในบางกรณี อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล TCP/IP อาจร้องขอหน่วยความจำต่อเนื่องจำนวนมาก ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อพยายามเพิ่มหน่วยความจำ

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ปิดคุณลักษณะ SNP เริ่มต้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยแก้ไขค่ารีจิสทรี
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 (KB948496) ทันที

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 (KB948496) ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB948496) ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่แฟ้มใดๆ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากลองวิธีการเหล่านี้

วิธีที่ 1: ปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล Receive Side Scaling และ TCP ในโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายด้วยตนเอง

เมื่อต้องการปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล RSS และ TCP ในโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ ncpa.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกขวาที่วัตถุอะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. คลิก กำหนดค่า แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ในรายการ คุณสมบัติ ให้คลิก Receive Side Scaling คลิก ปิดใช้งาน ในรายการ ค่า แล้วคลิก ตกลง
 5. ในรายการ คุณสมบัติ ให้คลิก TCP/IP Offload คลิก ปิดใช้งาน ในรายการ ค่า แล้วคลิก ตกลง
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับวัตถุอะแดปเตอร์เครือข่ายแต่ละตัว

วิธีที่ 2: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของอะแดปเตอร์เครือข่าย

เมื่อต้องการระบุว่ามีโปรแกรมควบคุมของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ปรับปรุงหรือไม่ ให้ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) สำหรับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมต้องตรงกับ Network Driver Interface Specification (NDIS) 5.2 หรือข้อกำหนดรุ่นใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีที่ 3: ปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล RSS และ TCP ในรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการให้เราทำเช่นนี้ ้ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" (Fix it for me) หากคุณต้องการทำด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ปัญหาเอง" (Let me fix it myself)

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

หากต้องการปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล RSS และ TCP ในรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ ให้คลิกการเชื่อมโยง ให้ฉันแก้ปัญหาเอง แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้มีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วยหมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

คราวนี้ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


เมื่อต้องการปิดใช้งานการถ่ายข้อมูล RSS และ TCP ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. คลิกขวาที่ EnableTCPChimney แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 4. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 5. คลิกขวาที่ EnableRSS แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 7. คลิกขวาที่ EnableTCPA แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 8. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 9. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หากคุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี EnableTCPChimney เป็น 1 ฟังก์ชันการทำงาน Chimney ของ TCP จะถูกเปิดใช้งาน ในทำนองเดียวกัน หากคุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี EnableRSS และ EnableTCPA เป็น 1 ฟังก์ชันการทำงาน RSS และฟังก์ชันการทำงาน TCPA จะถูกเปิดใช้งาน

แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากได้รับการแก้ไขแล้ว คุณก็เสร็จสิ้นหัวข้อนี้แล้ว หากยังไม่มีการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการให้คำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" (Fix it for me) หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

912222 Microsoft Windows Server 2003 รุ่น Scalable Networking Pack (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ในบางกรณีที่พบได้ไม่มากนัก โปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ Network Interface Card (NIC) Teaming ในคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงใน TCP Chimney และการตั้งค่า RSS จะไม่ถูกเลือกโดยซอฟต์แวร์ NIC Teaming ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดการสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ NIC Team เพื่อให้แน่ใจว่า TCP Chimney หรือการตั้งค่า TOE และ RSS ถูกปิดใช้งาน หากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่สามารถปิดใช้งาน TCP Chimney หรือคุณลักษณะ TOE และ RSS คุณสามารถปิดใช้งาน การถ่ายข้อมูล RSS และ TCP Chimney ด้วยตนเองได้โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ระบุไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา"
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 948496 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม