วิธีถอนการติดตั้ง Windows Vista SP1 เพื่อการแก้ไขปัญหา

บทนำ

Windows Vista Service Pack 1 (SP1) เป็นโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ Windows Vista Windows Vista SP1 ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงที่มีความน่าเชื่อถือและความสามารถในการใช้งานมากมายสำหรับ Windows Vista

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1 คุณอาจพบว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมที่ติดตั้งไปแล้วมีการทำงานเปลี่ยนไป ดังนั้น คุณอาจต้องการถอนการติดตั้ง Windows Vista SP1 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่เราแนะนำในการถอนการติดตั้ง Windows Vista SP1

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้แล้ว เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด:

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Windows Vista SP1 ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้รายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Windows Vista SP1 ด้วยการใช้รายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ Appwiz.cpl ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิกAppwiz.cpl ในรายการ โปรแกรม

  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ถ้าคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
 3. คลิก Service Pack สำหรับ Microsoft Windows (KB936330) แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 4. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อให้การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

วิธีที่ 2: ใช้การคืนค่าระบบ

คุณสามารถใช้การคืนค่าระบบแบบออฟไลน์หรือใช้การคืนค่าระบบเพื่อเอา Windows Vista SP1 ออกได้

หมายเหตุ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ใช้การคืนค่าระบบแบบออฟไลน์เมื่อคุณต้องการใช้การคืนค่าระบบเพื่อถอนการติดตั้ง Windows Vista SP1

หมายเหตุ กระบวนการคืนค่าระบบจะไม่ลบแฟ้มส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ออกไป

การคืนค่าระบบแบบออฟไลน์

เมื่อต้องการใช้การคืนค่าระบบแบบออฟไลน์เพื่อเอา Windows Vista SP1 ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ ในการใช้การคืนค่าระบบแบบออฟไลน์ คุณต้องมีแผ่นดีวีดี Windows Vista และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ดีวีดี ในบางกรณี คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ดีวีดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ดีวีดี โปรดดูเอกสารประกอบของผู้ผลิต หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 1. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista แล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ ให้กดปุ่มใดๆ:
  กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นการทำงานจากซีดีหรือดีวีดี
 3. ตั้งค่าการกำหนดลักษณะดังต่อไปนี้ แล้วคลิก ถัดไป:
  • ภาษาที่จะติดตั้ง
  • รูปแบบของเวลาและสกุลเงิน
  • แป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูล
 4. คลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซมถ้าจำเป็น แล้วคลิก ถัดไป
 5. คลิก การคืนค่าระบบ แล้วคลิก ถัดไป
 6. คลิกเพื่อเลือกจุดคืนค่าที่ตรงกับวันที่ทำการติดตั้ง Service Pack 1 จุดคืนค่าจะมีคำว่า ติดตั้ง: Windows Update หรือ ติดตั้ง: Windows Vista Service Pack 1อย่างใดอย่างหนึ่ง
 7. ยืนยันดิสก์ที่คุณต้องการคืนค่า แล้วคลิก ถัดไป
 8. คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 9. เมื่อกระบวนการคืนค่าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เริ่มการทำงานใหม่ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 10. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่แล้ว ให้คลิก ปิด เพื่อยืนยันว่ากระบวนการคืนค่าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การคืนค่าระบบใน Windows Vista

เมื่อต้องการใช้การคืนค่าระบบใน Windows Vista เพื่อเอา Windows Vista SP1 ออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณจะใช้การคืนค่าระบบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งตั้งแต่ที่คุณได้ติดตั้ง Windows Vista SP1 โดยการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณจะอนุญาตให้กระบวนการของบริการที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ rstrui ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิกrstrui ในรายการ โปรแกรม

  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ถ้าคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. ในหน้าต่าง คืนค่าแฟ้มระบบและการตั้งค่าระบบ คลิก ถัดไป
 3. ในหน้าต่าง เลือกจุดคืนค่า ให้คลิกเพื่อเลือกจุดคืนค่าที่ตรงกับวันที่ทำการติดตั้ง Service Pack 1 แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ จุดคืนค่าจะมีคำว่า ติดตั้ง: Windows Update หรือ ติดตั้ง: Windows Vista Service Pack 1อย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. ตรวจสอบจุดคืนค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 948537 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ส.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม