ข้อผิดพลาด "ไม่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่" ใน Windows Vista

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขปัญหา วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ของ Windows แบบอัตโนมัติ อาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้โดยอัตโนมัติตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้มากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวแก้ไขปัญหา วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ของ Windows แบบอัตโนมัติ อาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้มากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

#6c9708 1px solid;"tr
a id="L_949109" style="cursor: nw-resize; text-decoration: none;color: white;font-size: 12pt;font-weight: bold; white-space:nowrap;" rel="nofollow"> Run now

เราขออภัย แต่ระบบปฏิบัติการของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft ในขณะนี้


หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้ Windows Vista คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายๆ กับข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนชื่อหรือย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์:
ไม่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากคีย์รีจิสทรี <Folder ID> ในรีจิสทรี ซับคีย์ต่อไปนี้เสียหรือถูกลบ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สร้างคีย์รีจิสทรี <Folder ID> ที่หายไปในรีจิสทรี ซับคีย์ต่อไปนี้โดยดูจากค่าใน knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


หมายเหตุ
  • หากคีย์ KnownFolders มีอยู่ แต่ค่าแตกต่างจากค่าที่ปรากฏใน knownfolders.h หน้า "File and Folder Error User Interaction" จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือก ใช่ เพื่อตั้งคีย์ KnownFolders กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหรือเลือก ไม่ เพื่อเก็บการตั้งค่าปัจจุบัีน
  • ไม่ควรแก้ไขการอ้างอิงโฟลเดอร์เพิ่มเติมที่สร้างจากโปรแกรประยุกต์ของบุคคลที่สามในรีจิสทรี
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

แพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้

  1. แพ็คเกจ MATS สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณและตรวจว่า คอมพิวเตอร์กำลังใ้ช้ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 หรือรุ่นที่ใช้ x64
  2. แพ็คเกจ MATS สร้างคีย์รีจิสทรี <Folder ID> ที่หายไป

    หมายเหตุ ในระหว่างกระบวนการนี้ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบนี้ให้ตัวเลือกแก่คุณในการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ (นี่คือตัวเลือกที่แนะนำ) หรือเลือกปัญหาแต่ละข้อเพื่อแก้ไขเอง ถ้าคุณเลือกปัญหาแต่ละข้อเพื่อแก้ไขเอง คุณจะต้องเลือกตัวเลือก เปลี่ยนชื่อหรือย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ หรือ อื่นๆ หรือไม่ทราบ จากกล่องโต้ตอบ
  3. แพ็คเกจ MATS ตรวจสอบว่าคีย์รีจิสทรี <Folder ID> ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้

2394521 ไม่สามารถลบข้อมูลในถังรีไซเคิลใน Windows XP หรือ Windows Vista
934160 ข้อผิดพลาด "เครือข่ายหรือสิทธิของไฟล์" หรือ "ไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่"
813711 การเปลี่ยนแปลงขนาด มุมมอง ไอคอน หรือตำแหน่งของโฟลเดอร์สูญหาย
2394740 ไม่สามารถเลือกหลายรายการหลังจากการปรับรุ่นจาก Windows XP เป็น Windows Vista
2396571 ไอคอนเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้องใน Windows
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 949109 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ก.พ. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม