การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นอาจเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista SP1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เครื่องพิมพ์เริ่มต้นอาจเปลี่ยนเป็น Microsoft XPS Document Writer นอกจากนั้น เมื่อคุณลองพิมพ์งาน ระบบจะขอให้คุณบันทึกงานพิมพ์ในรูปแบบแฟ้ม

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นบ่อยมากถ้าคุณตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์เครือข่ายเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จำนวนมากจะถูกติดตั้งใหม่ระหว่างการติดตั้ง Windows Vista SP1 สิ่งนี้อาจเป็นสาเหตุให้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเปลี่ยนไปได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คุณทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ การควบคุมเครื่องพิมพ์ ลงในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก การควบคุมเครื่องพิมพ์ ในรายการ โปรแกรม
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้งาน แล้วคลิก ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น เครื่องหมายถูกบนไอคอนเครื่องพิมพ์ จะบอกให้ทราบว่าเครื่องพิมพ์นั้นถูกตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นอยู่ในขณะนี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 949321 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 9 พ.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม