คำอธิบายการปรับปรุงสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายของเทคโนโลยี Hyper-V สำหรับ Windows Server 2008

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายของเทคโนโลยี Hyper-V สำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

แพคเกจการปรับปรุง

มีแพคเกจการปรับปรุงต่อไปนี้สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายของเทคโนโลยี Hyper-V:
 • การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB950050)
  แพคเกจการปรับปรุง 32 บิตนี้จะรวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายต่อไปนี้:
  • คอนโซลตัวจัดการ Hyper-V
  • เครื่องมือการเชื่อมต่อเครื่องเสมือนสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86
 • การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x64 Edition (KB950050)
  แพคเกจการปรับปรุง 64 บิตนี้จะรวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายต่อไปนี้:
  • เทคโนโลยี Hyper-V
  • คอนโซลตัวจัดการ Hyper-V
  • เครื่องมือการเชื่อมต่อเครื่องเสมือนสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x64
  • บริการการรวมสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
   • Windows Server 2008 (รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86 และ x64)
   • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) (รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86 และ x64)
   • Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4)
   • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) (รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86 และ x64)
   • Windows XP Service Pack 3 (SP3) (รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86)
   • Windows XP Service Pack 2 (SP2) (รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86 และ x64)
   หากต้องการติดตั้งบริการการรวม ให้เปิดหน้าต่างการเชื่อมต่อเครื่องเสมือน แล้วคลิก ใส่แผ่นดิสก์ติดตั้งโปรแกรมบริการการรวม ในเมนู การดำเนินการ

   หากระบบปฏิบัติการในเครื่องเสมือนไม่ตรงกับระดับ Service Pack ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   ระบปฏิบัติการของผู้เยี่ยมชมที่ไม่สนับสนุน มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น: โปรแกรมที่ระบุต้องใช้ Windows รุ่นใหม่กว่า

   หมายเหตุ
   • ใน Windows Vista บริการการรวมจะอยู่ในรายการ "โปรแกรมและคุณลักษณะ" เป็น KB950214
   • ใน Windows Server 2008 บริการการรวมจะอยู่ในรายการ "โปรแกรมและคุณลักษณะ" เป็น KB951634
   • บริการการรวม Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะอยู่ในรายการ "โปรแกรมและคุณลักษณะ" เป็น KB956777

ความต้องการในการปรับปรุง

รายการต่อไปนี้มีสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับการปรับปรุง:
 • คุณต้องติดตั้ง Windows Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย
  • แพคเกจการปรับปรุง "การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB950050)" ต้องใช้ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x86
  • แพคเกจการปรับปรุง "การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x64 Edition (KB950050)" ต้องใช้ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ระบบแบบ x64

วิธีขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008, รุ่น 32 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 (KB950050), รุ่น 32 บิตทันที

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008, รุ่น 64 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 x64 Edition (KB950050), รุ่น 64 บิตทันที

หมายเหตุ การปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ใน Service Pack 2 สำหรับ Windows Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะปรับรุ่น

การปรับรุ่นจาก Release Candidate เป็นรุ่นที่วางจำหน่าย

 • แฟ้มในสถานะบันทึกแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนระหว่าง Release Candidate (RC) และรุ่นที่วางจำหน่ายของ Hyper-V เครื่องเสมือนทั้งหมดควรปิดระบบให้ถูกต้องก่อนคุณจะติดตั้ง Hyper-V รุ่นที่วางจำหน่าย

  หมายเหตุ หากคุณใช้ Hyper-V รุ่นที่วางจำหน่าย เครื่องเสมือนในสถานะบันทึกแล้วจะไม่เริ่มทำงาน นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้:
  ความพยายามในการเตรียมใช้งานสถานะบันทึกแล้วของเครื่องเสมือนล้มเหลว
  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลือกตัวเลือก "ลบสถานะบันทึก" สำหรับเครื่องเสมือนแต่ละเครื่องที่ขณะนี้อยู่ในสถานะบันทึกแล้ว
 • แฟ้ม snapshot ไม่ได้รับการสนับสนุนระหว่าง Release Candidate (RC) กับรุ่นที่วางจำหน่ายของ Hyper-V ควรลบ snapshot เครื่องเสมือนทั้งหมดโดยใช้ตัวเลือก "ลบทรีย่อย Snapshot" สำหรับเครื่องเสมือนแต่ละเครื่อง

  หมายเหตุ หลังจากคุณลบ snapshot และหลังจากปิดเครื่องเสมือนแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่มีในแฟ้ม snapshot (.avhd files) จะรวมเข้าไปในแฟ้มของฮาร์ดดิสก์เสมือนหลัก (.vhd)

  การดำเนินการนี้จะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง หากต้องการตรวจสอบว่า snapshot รวมเข้าไปในแฟ้มของฮาร์ดดิสก์เสมือนหลัก ให้ระบุตำแหน่ง snapshot แล้วตรวจสอบว่าไม่มีแฟ้ม .avhd อยู่
หมายเหตุ สถานะบันทึกแล้วและแฟ้ม snapshot ใช้ร่วมกันได้หากคุณปรับรุ่นจาก Release Candidate 1 (RC1) เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายของ Hyper-V

การปรับรุ่นจาก Hyper-V รุ่นก่อนวางจำหน่าย (รุ่นเบต้า) เป็น Hyper-V รุ่นที่วางจำหน่าย

หากคุณใช้งานเครื่องเสมือนบน Hyper-V รุ่นก่อนวางจำหน่าย ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายในบทความใน Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Hyper-V รุ่นที่วางจำหน่าย:
949222 เครื่องเสมือนที่สร้างขึ้นบนบทบาท Hyper-V รุ่นเบต้าจะไม่ทำงานหลังจากปรับปรุงบทบาท Hyper-V ให้เป็นรุ่นใหม่กว่า (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

บันทึกย่อประจำรุ่น

หากต้องการขอรับบันทึกย่อประจำรุ่น Hyper-V โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Hyper-V โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 950050 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม