รายงาน "คอมโพเนนต์ข้อกำหนดที่ติดตั้ง" ระบุว่าคอมโพเนนต์การรันไทม์ c ++ Visual หายไปเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ๔.๐

นำไปใช้กับ: Dynamics CRM 4.0

อาการ


เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ๔.๐รายงาน "คอมโพเนนต์ความต้องการที่ติดตั้ง" จะระบุว่าคอมโพเนนต์การรันไทม์ของ Microsoft Visual c ++ หายไป อย่างไรก็ตามคอมโพเนนต์การรันไทม์ c ++ Visual จะได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM แล้ว

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมติดตั้งของ Microsoft Dynamics CRM ต้องติดตั้งคอมโพเนนต์การรันไทม์ c ++ Visual แม้ว่าคอมโพเนนต์จะได้รับการติดตั้งแล้ว

การแก้ไข


หากต้องการแก้ไขปัญหา โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

ถ้าคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณสามารถละเว้นข้อความได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมติดตั้งของ Microsoft Dynamics CRM ๔.๐จะดาวน์โหลดและติดตั้งคอมโพเนนต์การรันไทม์ c ++ Visual โดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 2

ถ้าคุณต้องติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook, Microsoft SQL Server Reporting Services Data Connector และอีเมลเราเตอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ ClientInstall
 2. ดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งไคลเอ็นต์ Microsoft Dynamics CRM ๔.๐ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Dynamics CRM ๔.๐ในองค์กรให้ดาวน์โหลด Microsoft Dynamics CRM ๔.๐สำหรับไฟล์การติดตั้ง Microsoft Office Outlook สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๔.๐ Online เมื่อต้องการดำเนินการ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 3. แยกไฟล์การติดตั้งลงในโฟลเดอร์ที่ชื่อไคลเอ็นต์แล้ววางโฟลเดอร์นี้ภายในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่1
 4. ดาวน์โหลดแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft แล้วค้นหา "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อได้:"
  2. ดาวน์โหลดเวอร์ชัน๓๒บิตหรือเวอร์ชัน๖๔บิตของแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ที่ตรงกับระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์
  หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ได้จากดีวีดีการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ๔.๐  
 5. สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1:
  \Redist\i386\VcRedist
  หมายเหตุ คุณไม่สามารถละเว้นขั้นตอนนี้ได้เนื่องจากโปรแกรมติดตั้งของแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 ที่สามารถเผยแพร่ต่อ" ไม่สามารถตรวจพบสถานะที่ติดตั้งได้  
 6. วางไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่4ลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่5 ขณะนี้คุณสามารถเขียนโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่1ลงในซีดีหรือคุณสามารถใส่โฟลเดอร์บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
โปรดทราบว่า:ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ๔.๐สำหรับ Microsoft Office Outlook ที่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์บนเครื่อง Windows 7 ที่ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้1 .       สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า ClientInstall2 .       จากสื่อการติดตั้งให้ย้ายโฟลเดอร์ไคลเอ็นต์ทั้งหมดไปยังที่นี่3 .       ภายในโฟลเดอร์ ClientInstall ให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Redist4 .       จากสื่อการติดตั้งให้ย้ายโฟลเดอร์ i386 ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ Redist

วิธีการติดตั้งเราเตอร์อีเมล

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า "อีเมลเราเตอร์ CRM ๔.๐"
 2. ดาวน์โหลด Microsoft Dynamics CRM ๔.๐อีเมลเราเตอร์ เมื่อต้องการดำเนินการ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:  
 3. แยกไฟล์การติดตั้งลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่1
 4. ดาวน์โหลดแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft แล้วค้นหา "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ":
  2. ดาวน์โหลดเวอร์ชัน๓๒บิตหรือเวอร์ชัน๖๔บิตของแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ที่ตรงกับเวอร์ชันภาษาของ CRM บันทึกย่อนอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ได้จากดีวีดีการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ๔.๐
 5. ใส่แพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ลงในโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อ VcRedist แล้วคัดลอกและวางลงในโฟลเดอร์ "อีเมลเราเตอร์ CRM ๔.๐"
 6. คัดลอกโฟลเดอร์ "อีเมลเราเตอร์ CRM ๔.๐" บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเรียกใช้ไฟล์ Setupexchange

วิธีการติดตั้งตัวเชื่อมต่อข้อมูล SRS

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ดาวน์โหลดแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft แล้วค้นหา "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ":
  2. ดาวน์โหลดเวอร์ชัน๓๒บิตหรือเวอร์ชัน๖๔บิตของแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ที่ตรงกับเวอร์ชันภาษาของ CRM หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับแพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ได้จากดีวีดีการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ๔.๐
 2. ใส่แพคเกจ "Visual c ++ ๒๐๐๕ SP1 สามารถเผยแพร่ต่อ" ลงในโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อ VcRedist
 3. คัดลอกโฟลเดอร์ SRSDataConnector จากแผ่นดีวีดี Microsoft Dynamics CRM ๔.๐การติดตั้งแล้ววางบนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 4. คัดลอกโฟลเดอร์ VcRedist ไปยังโฟลเดอร์ SRSDataConnector แล้วเรียกใช้ไฟล์ SRSDataConnector