ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP Service Pack 3

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีคำอธิบายวิธีการลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัย หรือวิธีปิดคุณลักษณะความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

บทนำ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) คุณควรตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมสำหรับ Windows XP SP3 บทความนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้ง Windows XP SP3 นอกจากข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ บทความนี้ยังมีคำแนะนำบางอย่างเพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ

นอกจากนี้ บทความนี้ยังสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจได้รับเมื่อติดตั้ง Windows XP SP3

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้ง Windows XP SP3

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นติดตั้ง Windows XP SP3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:
 1. ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดหรือติดตั้ง Windows XP SP3 ให้ตรวจสอบพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์

  คุณจะต้องมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ขั้นต่ำขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับ Windows XP SP3 จากที่ใด
  • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft คุณควรมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์อย่างน้อย 1,500 เมกะไบต์ (MB)
  • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณควรมีเนื้อที่ว่างประมาณ 1,100 เมกะไบต์
  • เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP SP3 จากซีดี คุณควรมีเนื้อที่ว่างประมาณ 1,765 เมกะไบต์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของฮาร์ดดิสก์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  947311 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 3

 2. ถ้าคุณมีการปรับปรุงต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลบแฟ้มเหล่านั้นออก

  ไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้ถ้าคุณมีโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • ชุดเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของ Microsoft
  • การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล (RDP) 6.0 MUI Pack (การปรับปรุง 925877 สำหรับ Windows XP)
  ถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ลบการปรับปรุงเหล่านี้ออกก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP SP3 เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ appwiz.cpl
  3. คลิก ชุดเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของ Microsoft หรือ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
  4. คลิก เอาออก
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  949388 การติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 ล้มเหลว โดยมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ซึ่งมีการบันทึกข้อผิดพลาดต่อไปนี้ไว้ในบันทึกการติดตั้ง Service Pack: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

 3. ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของบริษัทอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสนับสนุนอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายดังกล่าว

  ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของบริษัทอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows XP SP3 สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายมีไดรเวอร์ใหม่ที่สนับสนุน Windows XP SP3 ก่อนที่จะทำการติดตั้ง ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

 4. ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้ปิดใช้งาน

  คำเตือน การแก้ไขปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากผู้ใช้ที่อันตราย หรือจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

  แม้ว่าจะไม่แนะนำให้ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส แต่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางตัวอาจทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มระบบบางอย่าง ซึ่งอาจทำให้การติดตั้ง Windows XP SP3 ล้มเหลว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้สำเร็จ ให้ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซึ่งรวมถึง โปรแกรมป้องกันสปายแวร์ และโปรแกรมไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นไว้ชั่วคราว หากต้องการปิดใช้งาน ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมป้องกันไวรัส แล้วคลิก ปิดใช้งาน โดยปกติแล้ว ไอคอนของโปรแกรมป้องกันไวรัสจะปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์

  สิ่งสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows XP SP3

  หมายเหตุ โปรแกรมป้องกันไวรัสถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณต้องไม่ดาวน์โหลดหรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่คุณไม่ไว้ใจ เข้าชมเว็บไซต์ที่คุณไม่ไว้ใจ หรือเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลเมื่อปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  129972 ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย การป้องกัน และการแก้ไข

หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้น ให้ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนที่แนะนำก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3"

ขั้นตอนที่แนะนำก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

ก่อนที่จะเริ่มติดตั้ง Windows XP SP3 ขอแนะนำให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้วย:
 1. ทำการสำรองข้อมูลของแฟ้มที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังตำแหน่งภายนอกอย่างเต็มรูปแบบ

  ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลแฟ้มที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ไปยังตำแหน่งภายนอกอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดี ซีดี USB แฟลชไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์เครือข่าย คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการคืนค่าการสำรองข้อมูลและการสำรองข้อมูลเอกสาร รูปภาพ และแฟ้มอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft แล้วดูหัวข้อ "การสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์" หรือดูบทความในฐานความรู้ต่อไปนี้:
  308422 วิธีใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลเพื่อสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ต่างๆ ใน Windows XP Home Edition

 2. ถ้าคุณใช้ Windows XP Professional ให้สร้างชุด Automated System Recovery (ASR)

  หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP Home Edition ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ASR จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP Home Edition

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP Professional ขอแนะนำให้คุณสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ (ASR) ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้ง ซึ่งจะช่วยซ่อมแซมการติดตั้งให้กับคุณในกรณีที่มีการติดตั้งที่ล้มเหลว เมื่อต้องการสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติโดยใช้การสำรองข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิด สำรองข้อมูล

   ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือการคืนค่าจะเริ่มทำงานโดยค่าเริ่มต้น เว้นแต่จะถูกปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือการคืนค่าในการสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ (ASR)
  2. คลิกการเชื่อมโยง โหมดขั้นสูง ในตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือการคืนค่า
  3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวช่วยสร้าง ASR
  4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

   สิ่งสำคัญคุณจะต้องมีฟลอปปีดิสก์เปล่าความจุ 1.44 เมกะไบต์ สำหรับบันทึกการตั้งค่าระบบ และสื่อสำหรับใช้บันทึกแฟ้มสำรองข้อมูล
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ เว็บไซต์ Microsoft TechNet แล้วดู "การสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติโดยใช้การสำรองข้อมูล" หรือ "การกู้คืนระบบที่ล้มเหลวโดยใช้การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ"
 3. การตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คลิก เกี่ยวกับ Internet Explorer บนเมนู วิธีใช้

  ถ้าคุณใช้ Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ Internet Explorer 6 หลังจากที่ปรับรุ่นเป็น Windows XP SP3  ถ้าคุณต้องการใช้ Internet Explorer 6 ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows XP SP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  927177 วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 7

  เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 7 หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP SP3 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หรือเมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 8 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนที่แนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3"

ขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

  หมายเหตุ ผู้ดูแลจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกจำกัด คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลในการเข้าสู่ระบบ หรือบัญชีอื่นที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล เมื่อต้องการดูว่าคุณอยู่ในกลุ่มใดบ้าง ให้คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้ เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบว่า คุณเป็นผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน:
 2. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้พลังงานแบตเตอรี่ ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานในระหว่างการติดตั้ง
 3. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีที่สามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกัน และคุณใช้ การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดออกจากระบบแล้วก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ เว็บไซต์ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft แล้วดูหัวข้อ "การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว"
 4. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
ขณะนี้คุณพร้อมที่จะติดตั้ง Windows XP SP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack 3 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ให้ไปที่หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Windows XP SP3"

การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Windows XP SP3

หัวข้อนี้จะแสดงรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP SP3 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแต่ละรายการเพื่อค้นหาการทำงานหรือวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่ไม่อยู่ในบทความนี้ ให้ลองขั้นตอนที่แสดงอยู่ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
950718 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 ได้

การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นถึงผู้ใช้ระดับกลาง

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างติดตั้ง Windows XP SP3 ให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้ในการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง หัวข้อนี้จะให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นถึงผู้ใช้ระดับกลาง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา คุณอาจขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่พอ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3

คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับติดตั้ง Service Pack 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949375 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3: "คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง"

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่พอสำหรับเก็บถาวรแฟ้ม

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3

คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949375 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3: "คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง"

การปรับปรุงอื่นกำลังดำเนินการอยู่

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบว่าการปรับปรุงอื่นกำลังดำเนินการอยู่ กรุณาทำการติดตั้งหรือลบข้อมูลออกให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงลองอีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949381 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3: "โปรแกรมติดตั้งตรวจพบว่าการปรับปรุงอื่นกำลังดำเนินการอยู่ กรุณาทำการติดตั้งหรือการเอาออกให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงลองอีกครั้ง" (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อกำหนดเบื้องต้นล้มเหลว

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ข้อความที่ 1
  คอมพิวเตอร์จะต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก่อนจึงจะสามารถทำการติดตั้งได้
 • ข้อความที่ 2
  การติดตั้ง Service Pack 3 ถูกยกเลิกเนื่องจาก Microsoft Shared Computer Toolkit สำหรับ Windows XP เข้ากันไม่ได้กับ Windows รุ่นนี้ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป คุณต้อง: 1) ถอนการติดตั้ง Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (เลือกได้) ติดตั้ง Windows SteadyState ซึ่งเป็น Microsoft Shared Computer Toolkit รุ่นใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าการเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันในเว็บไซต์ของ Microsoft
 • ข้อความที่ 3
  การติดตั้ง Service Pack 3 ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3 บน RDP 6.0 MUI PACK (โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB925877)) ได้ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป คุณต้องถอนการติดตั้ง KB925877 ก่อน
 • ข้อความที่ 4
  ไม่สามารถใช้ Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 กับ Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุง SP3 ที่ใช้สำหรับ WinFLP โดยเฉพาะได้ที่ download.microsoft.com
 • ข้อความที่ 5
  ไม่สามารถใช้ Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 กับ Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง SP3 ที่ใช้สำหรับ WEPOS โดยเฉพาะได้ที่ download.microsoft.com
 • ข้อความที่ 6
  ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งต่อไปได้เนื่องจากมีโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Service Pack 3 อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมไม่ทำงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่แฟ้มบันทึก Drive_Letter :\windows\svcpack.log
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949388 การติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 ล้มเหลว โดยมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ซึ่งมีการบันทึกข้อผิดพลาดต่อไปนี้ไว้ในบันทึกการติดตั้ง Service Pack: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดที่อาจได้รับในแฟ้มบันทึก Service Pack ให้ไปที่หัวข้อ "การแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏในแฟ้มบันทึกการปรับปรุงหรือในแฟ้มบันทึก Service Pack"

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนถัดไป" เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ระดับสูง

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างติดตั้ง Windows XP SP3 ให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้ในการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง หัวข้อนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ระดับสูงเท่านั้น

การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ข้อความที่ 1
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3 การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ข้อความที่ 2
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3 การติดตั้ง Service Pack ไม่เสร็จสมบูรณ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949377 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3: "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือ "การติดตั้ง Service Pack ไม่เสร็จสมบูรณ์"

สิทธิ์ไม่เพียงพอ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับปรุง Windows XP กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
951244 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุง: "คุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับปรุง Windows XP"

ข้อผิดพลาดภายใน

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การติดตั้ง Service Pack 3 ไม่เสร็จสมบูรณ์
หลังจากที่คุณคลิก ตกลง ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949384 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3: "มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น" (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการเข้ารหัสลับ

คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อพยายามติดตั้งโปรแกรมหรือการปรับปรุง:
  ไม่พบลายเซ็นดิจิทัล
  ลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft จะช่วยยืนยันว่าซอฟต์แวร์ได้ผ่านการทดสอบกับ Windows และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตั้งแต่มีการทดสอบ
  ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังจะติดตั้งไม่มีลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะทำงานกับ Windows ได้อย่างถูกต้อง

  ชื่อแพคเกจซอฟต์แวร์
  หากคุณต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลของ Microsoft ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Windows Update ที่ http://update.microsoft.com เพื่อตรวจสอบดูว่ามีซอฟต์แวร์หรือไม่
  คุณต้องการดำเนินการติดตั้งต่อหรือไม่
  หากคุณคลิก More Info คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Windows
  ลายเซ็นบนแพคเกจซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการติดตั้งไม่ถูกต้อง แพคเกจซอฟต์แวร์ไม่ได้รับการเซ็นชื่ออย่างเหมาะสม
  หลังจากที่คลิก OK ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดแรก คุณอาจได้รับข้อความที่แจ้งว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ชื่อแพคเกจการปรับปรุง
  การเข้ารหัสลับล้มเหลวเนื่องจากการตั้งค่าตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยภายในเครื่อง
 • เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงหรือ Service Pack คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  • ชื่อแพคเกจการปรับปรุง
   การติดตั้งไม่สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของแฟ้ม Update.inf ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการการเข้ารหัสลับกำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  • ไม่สามารถติดตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกได้
  • ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังติดตั้งไม่ผ่านการทดสอบของโลโก้ Windows ในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Windows XP (บอกฉันว่าเหตุใดการทดสอบนี้จึงมีความสำคัญ)
   ซอฟต์แวร์นี้จะไม่ได้รับการติดตั้ง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
  • ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังติดตั้งไม่ผ่านการทดสอบของโลโก้ Windows ในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้ (บอกฉันว่าเหตุใดการทดสอบนี้จึงมีความสำคัญ)
  • การติดตั้ง Service Pack 1 ไม่สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการการเข้ารหัสลับกำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจจากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ซอฟต์แวร์ไม่ผ่านการทดสอบของโลโก้ Windows และจะไม่ได้รับการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822798 คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมบางอย่าง

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนถัดไป" เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏในแฟ้มบันทึกการปรับปรุงหรือในแฟ้มบันทึก Service Pack

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3 ได้ โดยปกติจะมีการบันทึกรหัสข้อผิดพลาดไว้ในแฟ้ม %windir%\WindowsUpdate.log หรือ %windir%\svcpack.log โดยทั่วไป แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในไดเรกทอรี C:\Windows ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกเหล่านี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft จะมีวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับข้อผิดพลาดแต่ละอย่างเหล่านี้
รหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏในแฟ้ม WindowsUpdate.logคำอธิบายรหัสข้อผิดพลาด (ตามข้อมูลที่อาจปรากฏในแฟ้ม Svcpack.log)บทความในฐานความรู้ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้
0x8007F0F4STATUS_PREREQUISITE_FAILED949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE949385
0x80070005ERROR_ACCESS_DENIED949377
0x800706BERPC_S_CALL_FAILED950718
0x8007F02BSTATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST949375
0x87FF0004Error_Too_Many_Open_Files950718
0x8007054FError_Internal_Error949384 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
0x8007001FERROR_GEN_FAILURE950718
0x8007F070STATUS_SETUP_ERROR950718
0x8007F205STR_UPDATE_ALREADY_RUNNING949381 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
0x8007F004STATUS_INSUFFICIENT_PRIVS951244
0x80070001ERROR_INVALID_FUNCTION950718
0x80070002ERROR_FILE_NOT_FOUND950718
0x8007F0CCSTATUS_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054Fn/a950718
0x87FF36B7n/a950718
ถ้าข้อมูลการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ ให้ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนถัดไป"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

936929 บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows XP Service Pack 3 Release Candidate

946480 รายการของโปรแกรมแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 3

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3 หลังจากที่ทำตามข้อกำหนดเบื้องต้นและขั้นตอนที่แนะนำในบทความนี้แล้ว และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถช่วยคุณได้ คุณอาจขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จัก คุณอาจใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาเท่านั้น บริการส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ได้แก่ หากคุณยังคงพบกับปัญหาหลังจากใช้งานเว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้ หรือคุณไม่พบวิธีการแก้ไขปัญหาจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 950717 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 ก.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม