ปัญหาซึ่งได้รับการแก้ไขใน Forefront Client Security Service Pack 1


สรุป


บทความนี้จะอธิบายปัญหาเกี่ยวกับ Forefront Client Security (FCS) ของ Microsoft ซึ่งได้รับการแก้ไขใน Forefront Client Security Service Pack 1 (SP1)

โปรแกรมปรับปรุงนี้สามารถนำมาใช้กับบทบาทเซิร์ฟเวอร์ FCS เพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์บน Windows Server 2008 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับไคลเอ็นต์ FCS โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

บทนำ


รายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

Service Pack นี้จะแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ซึ่งยังไม่เคยมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารมาก่อนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • ข้อยกเว้นจะถูกส่งออกมาเมื่อคุณปรับใช้นโยบาย Forefront Client Security (FCS) บน Windows Server 2008

  เมื่อคุณปรับใช้นโยบาย FCS กับหน่วยองค์กร (OU) ข้อยกเว้นจะถูกส่งออกมา และจะไม่มีการปรับใช้นโยบายนี้
 • เมื่อคุณปรับใช้นโยบาย FCS บน Windows Server 2008 กับแท็บ ผู้ใช้ ข้อยกเว้นจะถูกส่งออกมา

  กล่องโต้ตอบ เรียกดู สำหรับวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPO) บน Windows Server 2008 จะรวมถึงแท็บ ผู้ใช้ ด้วย แท็บนี้จะไม่ปรากฏอยู่ใน Windows Server 2003 หากคุณปรับใช้นโยบาย FCS กับผู้ใช้หรือกับกลุ่ม ข้อยกเว้นจะถูกส่งออกมา
 • นโยบาย FCS ซึ่งมีการปรับใช้กับ GPO ที่มีอยู่จะผูกกับตัวควบคุมโดเมน (DC) เฉพาะ

  นโยบาย FCS ซึ่งมีการปรับใช้กับ GPO ที่มีอยู่จะผูกกับ DC เฉพาะ หาก DC ถูกปลดจากการใช้งานแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลิกปรับใช้นโยบายนั้นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูล Service Pack

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Service Pack บน Windows Server 2008 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำแนะนำในการติดตั้ง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะหาใช้งานได้จาก Microsoft Update และจาก Windows Server Update Services หรือไม่คุณก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อขอรับแฟ้มสำหรับการปรับใช้ได้เช่นกัน:
 1. โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Update Catalog ต่อไปนี้:
 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ 951951 แล้วคลิก ค้นหา
 3. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรแกรมปรับปรุงลงในตะกร้า
 4. ในส่วนที่อยู่ใกล้กับแถบค้นหา ให้คลิกการเชื่อมโยง ดูตะกร้า แล้วคลิก ดาวน์โหลด
 5. คลิก เรียกดู ระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง แล้วคลิก ตกลง
 6. คลิก ดำเนินการต่อ แล้วคลิก ฉันยอมรับ เพื่อยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft
 7. เมื่อมีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงลงในตำแหน่งที่คุณระบุไว้แล้ว ให้คลิก ปิด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง Service Pack นี้

ข้อมูลการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณใช้ Service Pack นี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

Service Pack นี้จะแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนซึ่งมีการกล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
949799 นโยบายต่างๆ จะหายไปจากคอนโซลการจัดการ Forefront Client Security แต่ยังคงมีการปรับใช้นโยบายเหล่านี้กับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

943846 ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมปรับปรุง Enterprise Manager สำหรับเซิร์ฟเวอร์การรวบรวม Forefront Client Security

940060 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะใช้งานได้ในการแก้ไขอาการหลายอย่างในเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Forefront Client Security

942262 ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมปรับปรุง Enterprise Manager สำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Forefront Client Security

936729 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะใช้งานได้ในการแก้ไขปัญหาสองอย่างที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Forefront Client Security

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการใช้ Service Pack นี้ คุณไม่จำเป็นต้องกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรีจิสทรีนี้

ข้อมูลแฟ้ม

Service Pack นี้อาจจะไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นรุ่นล่าสุดโดยสมบูรณ์ Service Pack นี้จะมีแต่เฉพาะแฟ้มที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งแสดงรายการไว้ในบทความนี้เท่านั้น

Service Pack นี้ในรุ่นสากลจะมีแอตทริบิวต์แฟ้มนี้ (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางดังต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มนี้ ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ใน แผงควบคุม
File nameFile versionFile sizeDateTime
Microsoft.fcs.configure.dll 1.1.1710.90 808,008 24-Jul-2008 21:49
Microsoft.fcs.configure.resources.dll 1.1.1710.90 345,160 24-Jul-2008 21:49
Microsoft.fcs.management.dll 1.1.1710.90 943,176 24-Jul-2008 21:49
Microsoft.fcs.management.resources.dll 1.1.1710.90 693,320 24-Jul-2008 21:49
Microsoft.fcs.shared.dll 1.1.1710.90 193,608 24-Jul-2008 21:49
Microsoft.fcs.shared.resources.dll 1.1.1710.90 25,160 24-Jul-2008 21:49
Microsoft.fcs.snapinabout.dll 1.1.1710.90 26,18424-Jul-2008 21:49
Sasreport.xml Not Applicable8,303,76524-Jul-2008 21:49
Securitymp.akm Not Applicable199,97724-Jul-2008 21:48