คำอธิบายของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) และ Microsoft Office Language Pack 2007 SP2

บทนำ

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) จะให้ชุดโปรแกรม Office 2007 ที่ปรับปรุงล่าสุดแก่ลูกค้า Service Pack นี้มีการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลัก:
 • การแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เผยแพร่ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้
  • นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังมีการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
 • การปรับปรุงด้านสาธารณะ การปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงแบบสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่นำออกใช้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2552
เนื่องจาก Office Service Pack เป็นแบบสะสม คุณจึงไม่ต้องติดตั้ง Service Pack 1 ก่อนที่จะติดตั้ง Service Pack 2 ทั้งนี้ Service Pack 2 จะประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีขอรับและติดตั้ง Service Pack

การปรับปรุง Service Pack นี้มีให้บริการที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของแพคเกจ SP2 ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
968170 รายการของแพคเกจ Office 2007 System Service Pack 2 และ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 ทั้งหมด

ภาพรวมของการปรับปรุง Service Pack 2 (SP2)

คำอธิบายของการปรับปรุงที่สำคัญบางประการที่มีอยู่ใน SP2

Microsoft Office Access

 • ช่วยให้คุณสามารถส่งออกรายงานไปที่ Microsoft Office Excel
 • สนับสนุนเขตข้อมูล Memo ในตัวช่วยสร้างป้ายผนึกจดหมายสำหรับที่อยู่
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล ในการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างรายงาน ในแมโคร ในการรวม Excel และในตัวกรองวันที่
 • รวมการปรับปรุงสำหรับ Access Developer Extension

Microsoft Office Excel

 • ปรับปรุงกลไกการทำแผนภูมิใน Excel 2007 รวมถึงจะมีพาริตี้ที่ดีขึ้นกับ Office 2003 การทำงานที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • เพิ่มโมเดลวัตถุแผนภูมิไปที่ Word และ PowerPoint
 • ปรับปรุงรูปร่างที่จะปรากฏใน Excel รวมถึงจะมีพาริตี้ที่ดีขึ้นกับ Office 2003 และการปรับปรุงประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ปรับปรุงวิธีการที่ Excel พิมพ์เนื้อหาแบบกราฟิก โดยเฉพาะเมื่อสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ PCL
 • เพิ่มอัตราการแปลงไปที่โปรแกรมเสริม Excel Euro Currency Tools สำหรับไลรา มอลตา และปอนด์ ไซปรัส

Microsoft Office Groove

 • ปรับปรุงเครื่องมือฟอร์มของ Groove 2007 โดยทั่วไป ผู้ใช้ระดับนานาชาติในบางแห่งจะได้รับประโยชน์จากการแปลช่องว่างสำหรับการใส่เครื่องหมายคั่นตัวเลขที่ถูกต้องในค่าสกุลเงิน
 • จำกัดจำนวนของพื้นที่ทำงานของการใช้แฟ้มร่วมกันเป็น 64 รายการ เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานทั้งหมดจะมีข้อมูลตรงกัน การจำกัดจำนวนนี้จะมีผลเฉพาะกับการเพิ่มพื้นที่ทำงานของการใช้แฟ้มร่วมกันใหม่เท่านั้น ถ้าคุณมีพื้นที่ทำงานของการใช้แฟ้มร่วมกันมากกว่า 64 รายการอยู่แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อใช้พื้นที่ทำงานดังกล่าวได้
 • ปรับความน่าเชื่อถือของการทำข้อมูลให้ตรงกัน

Microsoft Office InfoPath

 • แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพโดยรวมใน InfoPath 2007
 • ปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างฟอร์ม InfoPath และผลิตภัณฑ์อื่นของ Microsoft เช่น Groove และ Outlook

Microsoft Office OneNote

 • ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานในการทำให้ข้อมูลตรงกันของ SharePoint ซึ่งจะช่วยลดการโหลดในเซิร์ฟเวอร์ของ SharePoint และช่วยทำให้ข้อผิดพลาดในการทำให้ข้อมูลตรงกันลดลง
 • ถ้าก่อนหน้านี้มีการปิดไอคอนการแจ้งของถาด OneNote ไอคอนนี้จะปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน นอกจากนี้ ไอคอนนี้สามารถปิดได้เฉพาะในกล่องโต้ตอบ Options ใน OneNote เท่านั้น
 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) สำหรับภาษาญี่ปุ่น

Microsoft Office Outlook

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีผลกับพื้นที่การตอบสนองทั่วไปดังต่อไปนี้:
  • เริ่มต้น
   ลบการดำเนินการที่ยาวนานออกจากการเริ่มต้นครั้งแรก
  • ปิดระบบ
   ให้ Outlook ออกจากระบบตามที่กำหนด แม้ว่าจะมีกิจกรรมที่รอดำเนินการอยู่ก็ตาม
  • มุมมองโฟลเดอร์และการสลับ
   ปรับปรุงการแสดงมุมมองและการสลับโฟลเดอร์
 • การปรับปรุงปฏิทิน
  ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลที่เน้นและความน่าเชื่อถือทั่วไปของการปรับปรุงปฏิทิน
 • การตรวจสอบแฟ้มข้อมูล
  ลดจำนวนของสถานการณ์ที่คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้เมื่อเริ่มต้น Outlook ได้อย่างมาก:
  แฟ้มข้อมูล 'ชื่อแฟ้ม' ปิดไม่ถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบปัญหาของแฟ้มนี้
 • ความน่าเชื่อถือในการค้นหา
  ปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการค้นหาเมื่อคุณใช้ SP2 กับ Windows Desktop Search 4
 • การปรับปรุง Really Simple Syndication (RSS)
  ในขณะนี้มีรายการที่ซ้ำกันน้อยลง
 • การปรับปรุงโมเดลวัตถุ
  ในขณะนี้มีการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องขออยู่จำนวนมาก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเหล่านี้และรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ของ Outlook โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968774 การปรับปรุง Outlook 2007 ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2

Microsoft Office PowerPoint

 • ปรับปรุงการควบคุมการแก้ไขรูปร่างในระหว่างที่มีการขยาย
 • บันทึกแฟ้มซ้ำได้เร็วขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพหลังจากบันทึกแฟ้มเป็นรูปแบบ .jpeg, .png และ .gif
 • มีการแสดงข้อความที่ดีขึ้นเมื่อบันทึกการแสดงในรูปแบบ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะ
 • มีความเข้ากันได้กับการแสดงตัวอย่างของ Explorer ใน Windows Vista ที่ดียิ่งขึ้น
 • สามารถรวมกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับโมเดลวัตถุแผนภูมิของ Microsoft Office Excel

Microsoft Office Publisher

 • ปรับปรุงการพิมพ์ไปรษณียบัตรและสมุดขนาดเล็กแบบสองหน้า
 • แก้ไขปัญหาในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในเค้าโครง HTML ของวัตถุที่จัดกลุ่มใน Internet Explorer 8 ในแท็บหยุด ในอีเมล ในไลบรารีเนื้อหา และในตัวตรวจสอบการออกแบบ

Microsoft Office Word

 • ปรับปรุงความเที่ยงตรงของการแสดงผลแบบ .pdf และ .xps
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Outlook
 • สามารถรวมกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับโมเดลวัตถุแผนภูมิของ Office Excel

การแก้ไขที่มีผลกับผลิตภัณฑ์หลายชนิด

รูปแบบแฟ้ม
 • การสนับสนุนรูปแบบ OpenDocument (ODF)
  SP2 ช่วยให้คุณเปิด แก้ไข และบันทึกเอกสารเป็น ODF รุ่น 1.1 สำหรับ Word สำหรับ Excel และสำหรับ PowerPoint ผู้ใช้ของโปรแกรม Office เหล่านี้จะสามารถเปิด แก้ไข และบันทึกแฟ้มเป็นรูปแบบข้อความ OpenDocument (*.odt) กระดาษคำนวณ OpenDocument (*.ods) และงานนำเสนอ OpenDocument (*.odp)
 • รูปแบบแฟ้มที่ขยายได้
  รูปแบบแฟ้มที่ขยายได้: ในขณะนี้ Word, Excel และ PowerPoint มีส่วนติดต่อตัวแปลงที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อรูปแบบแฟ้มที่กำหนดเองของบริษัทอื่นเข้ากับโปรแกรม Office เหล่านี้ นักพัฒนาสามารถสร้างตัวแปลงสำหรับแฟ้มของส่วนขยายที่เฉพาะเจาะจง เมื่อมีการติดตั้งตัวแปลงนี้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ รูปแบบแฟ้มที่กำหนดเองนี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรูปแบบแฟ้มที่มีอยู่แล้วภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้สามารถเปิดแฟ้มของรูปแบบนี้และบันทึกแฟ้มด้วยการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ "เปิด" หรือ "บันทึก" ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่ารูปแบบที่กำหนดเองเป็นรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
 • การสนับสนุนการบันทึกเป็น PDF/XPS ภายใน
  การสนับสนุน PDF/XPS จะได้รับการติดตั้งไว้ภายใน SP2 สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint ผู้ใช้ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมแบบแยกต่างหากอีกต่อไป
กราฟิกของ Office
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์เมื่อมีวัตถุกราฟิกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel 2007
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลวัตถุ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีพาริตี้ที่ดีขึ้นกับ Office 2003 เมื่อโมเดลวัตถุทำงานกับวัตถุกราฟิก
 • เพิ่มความเที่ยงตรงในการพิมพ์ของวัตถุกราฟิกในสถานการณ์ที่หลากหลาย
 • การนำเสนอที่ใช้ XML แบบใหม่ของกราฟิก SmartArt แต่ละรายการในเอกสารจะได้รับการบันทึกกับแฟ้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการทำงานร่วมกัน คุณลักษณะใหม่นี้ใช้มาร์กอัป DrawingML มาตรฐานเพื่ออธิบายคุณสมบัติภาพของกราฟิก SmartArt
 • ปรับปรุงคุณลักษณะ "แก้ไขจุด" คุณลักษณะนี้จะช่วยให้การแก้ไขรูปร่างถูกต้องยิ่งขึ้นและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นกับ Office 2003
ความปลอดภัยของ Office
 • แก้ไขปัญหาในบางสถานการณ์ที่เอกสารในตำแหน่งที่เชื่อถือมีการดำเนินการเป็นเอกสารที่เชื่อถือไม่ได้
 • ปรับปรุงสถานการณ์การเข้ารหัสลับหลายสถานการณ์
 • มีวิธีละเว้นการหมดอายุของการประทับเวลา
 • มีคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีขึ้นเมื่อมีการยกเลิกใบรับรอง
 • อัลกอริทึมรหัสผ่านที่ปรับปรุงซึ่งซิงค์กับข้อกำหนด ISO ของเอกสาร
 • มีตัวตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านที่ตรงตามมาตรฐาน ISO-OOXML สำหรับ Excel, PowerPoint และ Word
 • เปิดใช้งานการปิดกั้น AVAPI ที่ชาญฉลาดขึ้นสำหรับแมโครที่เข้ารหัสลับ
การลบ Service Pack
 • Microsoft Office 2007 SP2 เป็น Service Pack รุ่นแรกที่สนับสนุนการลบการปรับปรุงไคลเอ็นต์ผ่านทั้งทางบรรทัดคำสั่งและเครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack มีให้บริการเป็นการดาวน์โหลดที่แยกต่างหาก


  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  954914 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007

ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME)
 • ปรับปรุงตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ภาษาญี่ปุ่น การปรับปรุงนี้จะรวมถึงความถูกต้องในการแปลงและฟังก์ชันการทำงานแบบเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการที่ดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่ Service Pack แก้ไขปัญหา

สมุดงานมีรายการของปัญหาที่ Service Pack แก้ไขปัญหาได้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Office 2007 Service Pack 2 Changes.xlsx ทันที

หมายเหตุ สมุดงานนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่มีการแปลเป็นภาษาอื่น

ปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน

หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • การเรียกใช้โมเดลวัตถุข้อความบนแผนภูมิจะไม่ทำงานบนสตริงย่อยที่กำหนดโดยพารามิเตอร์เป็นวัตถุ อักขระ

  BUG #: 838823 (Office12)
 • คำสั่ง ChartWizard ของ Excel แสดง XValue ไม่ถูกต้องโดยทางโปรแกรมสำหรับบางชุดข้อมูลหลังจากเปลี่ยนแปลง XValue แต่คุณสมบัติ ChartType จะทำงานอย่างถูกต้อง

  BUG #: 839427 (Office12)
 • หลังจากที่คุณใช้ SP2 ตัวเลือก ส่งไปยัง OneNote 2007 อาจไม่ปรากฏอีก คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการเรียกใช้การทำงาน "ซ่อมแซมบน Office"

  BUG #: 836525 (Office12)
 • ใน Outlook สมมติว่าผู้จัดประชุมส่งคำขอการประชุมไปยังผู้เข้าร่วมด้วยการใช้บัญชี POP จากนั้น ผู้เข้าร่วมจะตอบกลับคำขอการประชุมและพิมพ์ข้อความในการตอบกลับ ในสถานการณ์นี้ ผู้จัดจะได้รับการตอบกลับ แต่เนื้อหาข้อความอาจขาดหายไป

  BUG #: 810307 (Office12)
 • ใน PowerPoint สมมติว่ามีการเลือกส่วนของข้อความที่มีหลายภาษา ในสถานการณ์นี้ ระบบจะรายงานภาษาของการเลือกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) แทนการปล่อยให้ว่าง ภาษานี้ปรากฏทั้งบนแถบสถานะ (ที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint) และในกล่องโต้ตอบ ภาษา

  BUG #: 843803 (Office12)
 • 968767 การตั้งค่าแกนของแผนภูมิอาจผิด ถ้ามีการปิดทั้งสองแกนและการตั้งค่าแกนเป็นแบบอัตโนมัติใน Excel 2007

 • 948683 คุณไม่สามารถใช้ Microsoft Visual Basic for Application (VBA) เพื่อแก้ไขแผนภูมิที่คุณแทรกไว้ใน PowerPoint 2007

 • 968769 Groove 2007 Service Pack 1 และ Groove 2007 รุ่นก่อนหน้าเกิดความเสียหายหลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมพื้นที่ทำงานของการใช้แฟ้มร่วมกันจำนวนมาก

 • 968285 บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่มีการติดตั้งแฟ้มวิธีใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรม Office 2007 เอาไว้ รายการ SP2 เพิ่มเติมอาจแสดงผลไม่ถูกต้องใน "เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก" หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2007 SP2

 • 968773 เมื่อ Outlook 2007 ทำงานอยู่ในโหมดแคช ผู้ใช้จะไม่พบข้อความอีเมลใหม่

 • 968918 ปุ่ม เปลี่ยนโซนเวลาของปฏิทิน จะถูกลบออกจากกล่องโต้ตอบ โซนเวลา ใน Outlook 2007 หลังจากที่คุณใช้ชุดโปรแกรม Office 2007 Service Pack 2

 • 968776 เมื่อคุณย้ายเส้นบอกแนวรูปวาดเริ่มต้นบนภาพนิ่งในเอกสาร PowerPoint 2007 เส้นบอกแนวรูปวาดจะหายไป

 • 968779 คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้แปลงเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ Office Open XML เมื่อคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มไบนารีที่เข้ารหัสลับใน Word 2007, Excel 2007 หรือ PowerPoint 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่มีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP 2 ติดตั้งอยู่

 • 968781 ชุดโปรแกรม Office 2007 Service Pack 2 มีตัวตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านรุ่นใหม่ที่ตรงตามมาตรฐาน ISO-OOXML สำหรับ Excel 2007, PowerPoint 2007 และ Word 2007

 • 968173 ปัญหาที่ทราบที่คุณอาจพบเมื่อติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 และ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ รวมถึงรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970357 รายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Service Pack ของบริการไคลเอ็นต์สำหรับระบบ Office 2007

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 953195 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 9 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

คำติชม