ข้อผิดพลาด "Internet Explorer ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บ"

นำไปใช้กับ: Internet Explorer 10Internet Explorer 9


หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จ แต่ไม่สามารถดูหน้าเว็บใด ๆ ได้ใน Internet Explorer ได้ ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ

การแก้ไขปัญหา


หากกระบวนการที่สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการของคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ให้ไปที่ ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย คำแนะนำที่นำเสนอนั้นจะช่วยให้คุณแยกแยะปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหา

หลังจากที่คุณคลิกลิงก์นี้ ให้ตรวจสอบว่าขั้นตอนที่มอบให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้คลิกลูกศรดร็อปดาวน์จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)

คลิกลูกศรแบบหล่นลง