Winmail.dat ที่ส่งเป็นสิ่งที่แนบมาของอีเมลใน Outlook 2007 และ 2010

นำไปใช้กับ: Microsoft Office Outlook 2007Microsoft Outlook 2010

คำอธิบายลักษณะปัญหาเมื่อคุณใช้ Outlook 2010 หรือ Outlook 2007 เพื่อส่งอีเมล ผู้รับข้อความจะเห็นสิ่งที่แนบมาที่ชื่อ Winmail.dat บทความนี้จะช่วยคุณแก้ปัญหา

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ให้ไปที่ส่วน “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” หากคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ “ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไข


แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อน 957692 แล้วคลิกที่ลิงก์ (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)แก้ปัญหานี้ แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี จากนั้นคุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ในตอนนี้ให้ไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่


ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ที่ผู้รับใช้ไม่รองรับรูปแบบข้อความหรือลักษณะเฉพาะดังกล่าวที่มีอยู่ในข้อความอีเมลนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
278061 อีเมลที่ได้รับจากผู้ส่งที่ใช้ Outlook มีสิ่งที่แนบมาเป็น Winmail.dat
290809 รูปแบบข้อความอีเมลมีผลอย่างไรต่อข้อความอีเมลใน Outlook

257800 XADM: Winmail.dat ที่แนบกับข้อความอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งค่าบนไคลเอนต์ไว้อย่างไรก็ตาม (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
241538 คำอธิบายรูปแบบของการขนส่งแบบ Encapsulation ที่เป็นกลาง(TNEF) ใน Outlook 2000

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "Applies to"