ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ Street & Trips หรือ MapPoint: "ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างสำหรับถนน"

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

คำอธิบายของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อคุณพยายามใช้ Microsoft Streets & Trips หรือ MapPoint คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างสำหรับถนน โปรดลองดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างใหม่อีกครั้งในภายหลัง

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ โปรดไปที่ส่วน “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

แก้ไขปัญหาให้ฉัน (สำหรับ Streets & Trips 2008 เท่านั้น)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง โปรดไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีการ 1: ดาวน์โหลดและเรียกใช้แฟ้ม ST08 ConstructionPatch.reg เพื่อเพิ่มค่าที่หายไป

โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและเรียกใช้แฟ้ม ST08 ConstructionPatch.reg:

วิธีการ 2: แก้ไข Windows รีจิสทรี ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มค่าที่หายไป

 1. ถ้าคุณใช้ Windows XP หรือรุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิก Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK

  ถ้าคุณใช้ Windows Vista ให้คลิก Start พิมพ์ regedit ในกล่อง Start Search แล้วคลิก Regedit ในรายการ Programs
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\15.0\USA
 3. บนเมนู Edit คลิกที่ New แล้วคลิก String Value
 4. แทนที่ New Value ด้วย ConstructionFileSite

  หมายเหตุ โปรดทราบว่าจะไม่มีการเว้นช่องว่างใน ConstructionFileSite
 5. คลิกสองครั้งที่ ConstructionFileSite แล้วพิมพ์รายการต่อไปนี้เป็นข้อมูลค่า:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129215
 6. คลิก OK แล้วออกจาก Registry Editor
เมื่อต้องการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง โปรดไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับบทความนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

Streets & Trips 2009 และ MapPoint 2009: แก้ไขรีจิสทรี

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง
 1. ถ้าคุณใช้ Windows XP หรือ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิก Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK

  ถ้าคุณใช้ Windows Vista ให้คลิก Startปุ่ม Start พิมพ์ regedit ในกล่อง Start Search แล้วคลิก Regedit ในรายการ Programs
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  Streets และ Trips
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\16.0\USA

  Mappoint
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Mappoint\16.0\USA

 3. ในเมนู Edit ให้ชี้ไปที่ New แล้วคลิก String Value
 4. แทนที่ "New Value" ด้วย ConstructionFileSite

  หมายเหตุ ไม่มีการเว้นช่องว่างใน ConstructionFileSite
 5. คลิกสองครั้งที่ ConstructionFileSite แล้วป้อนข้อความต่อไปนี้เป็นข้อมูล Value:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91188&clcid=0x409
 6. คลิก OK แล้วออกจาก Registry Editor
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 958844 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม