โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (May 2009)

นำไปใช้กับ: .NET Framework 3.5 Service Pack 1

ติดตั้งนี้ปรับปรุงเพื่อแก้ไขชุดของปัญหาที่ทราบด้วยการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1การ Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2และการ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้


แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003

Download การปรับปรุง Microsoft.NET Framework 3.5 Family สำหรับ Windows XP x86 และ Windows Server 2003 x86Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x64 และ Windows Server 2003 x64

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista x86 และ Windows Server 2008 x86Download การ Microsoft.NET Framework 3.5 Family ปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 IA-64Download การ Microsoft.NET Framework 3.5 Family การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista x64 และ Windows Server 2008 x64หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
  • Windows 7
  • รุ่นของ Windows ที่ช้ากว่า Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • รุ่นของ Windows Server ช้ากว่า Windows Server 2008 R2
สำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดจากWindows Update

ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข


การปรับปรุงสำหรับแบบ SP1 .NET Framework 3.5 แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
958481รายการของปัญหาที่ระบุ โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ 2 .NET Framework 2.0 Service Pack
รายการ958483ปัญหาที่ระบุ โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ 2 .NET Framework 3.0 Service Pack
รายการ958484ปัญหาที่ระบุ โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack