ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีบันทึกการจัดส่งสำหรับใบสั่งซื้อใน Microsoft Dynamics AX: "หมายเลขบัญชีผู้ใช้สำหรับการซื้อชนิดธุรกรรมการซื้อบันทึกการจัดส่งไม่มีอยู่"

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics AX 2009Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

Microsoft Business Solutions-Axapta ๓.๐เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Dynamics AX ๓.๐ การอ้างอิงทั้งหมดไปยัง Microsoft Business Solutions-Axapta และ Microsoft Axapta เกี่ยวข้องกับ Microsoft Dynamics AX
บทความนี้จะนำไปใช้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับทุกภูมิภาค

อาการ


เมื่อคุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีบันทึกการจัดส่งสำหรับใบสั่งซื้อใน Microsoft Dynamics AX คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขบัญชีสำหรับการซื้อชนิดธุรกรรมการซื้อบันทึกการจัดส่งไม่มีอยู่

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประกาศการซื้อทางกายภาพ สำหรับกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลังที่ใช้สำหรับรายการในใบสั่งซื้อ

การแก้ไข


หากต้องการแก้ไขปัญหา โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายประกาศการซื้อทางกายภาพสำหรับกลุ่มโมเดลสต็อกในกล่องโต้ตอบกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลัง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกการจัดการสินค้าคงคลังขยายการตั้งค่าขยายสินค้าคงคลังแล้วคลิกกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลัง
 2. ในกล่องโต้ตอบกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลังให้เลือกกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลังที่ถูกต้องแล้วคลิกแท็บการตั้งค่า
 3. คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายโพสต์การซื้อทางกายภาพ
 4. ปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลัง
หมายเหตุ การตั้งค่า "ประกาศการซื้อทางกายภาพ" สำหรับกลุ่มแบบจำลองสินค้าคงคลังจะใช้โดยทั่วไปในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อลงรายการบัญชีการซื้อที่ประเมินที่อ้างอิงไปยังการอัปเดตบันทึกการจัดส่ง ถ้าคุณไม่ต้องการโพสต์การซื้อโดยประมาณให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้ถูกล้าง

วิธีที่ 2

ในกล่องโต้ตอบการลงรายการบัญชีสินค้าคงคลังให้ระบุบัญชีแยกประเภทสำหรับตัวเลือกการซื้อบันทึกการจัดส่งและสำหรับตัวเลือกออฟเซ็ตการซื้อในบันทึกการจัดส่ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกการจัดการสินค้าคงคลังขยายการตั้งค่าขยายการลงรายการบัญชีแล้วคลิกการลงรายการบัญชี
 2. ในกล่องโต้ตอบการลงรายการบัญชีสินค้าคงคลังให้คลิกแท็บใบสั่งซื้อ
 3. คลิกตัวเลือกการ ซื้อบันทึกการจัด ส่ง
 4. กด CTRL + N เพื่อสร้างบรรทัดใหม่
 5. ในเขตข้อมูลรหัสรายการให้เลือกทั้งหมด,กลุ่มหรือตาราง
 6. ในเขตข้อมูลรหัสลูกค้าองค์กรให้เลือกทั้งหมด,กลุ่มหรือตาราง
 7. ในเขตข้อมูล หมายเลขบัญชีผู้ ใช้ให้เลือกบัญชีการซื้อบันทึกการจัดส่งที่ถูกต้อง
 8. คลิกตัวเลือก ออฟเซ็ตการซื้อบันทึกการจัด ส่ง
 9. กด CTRL + N เพื่อสร้างบรรทัดใหม่
 10. ในเขตข้อมูลรหัสรายการให้เลือกทั้งหมด,กลุ่มหรือตาราง
 11. ในเขตข้อมูลรหัสลูกค้าองค์กรให้เลือกทั้งหมด,กลุ่มหรือตาราง
 12. ในเขตข้อมูล หมายเลขบัญชีผู้ ใช้ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ออฟเซ็ตการซื้อในบันทึกการจัดส่งที่ถูกต้อง
 13. ปิดกล่องโต้ตอบการลงรายการบัญชีสินค้าคงคลัง