การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาการส่งคืนค่าขนส่งเมื่อคุณใช้คำสั่งแตกต่างกันสำหรับในโปรแกรมอรรถประโยชน์การพรอมต์คำสั่ง Visual SourceSafe 2005


อาการ


เมื่อคุณใช้คำสั่งแตกต่างกันสำหรับในโปรแกรมอรรถประโยชน์การพรอมต์คำสั่ง Visual SourceSafe 2005 (SS.exe), คุณพบอย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
  • ไม่ส่งคืนค่าขนส่งเกิดขึ้นในผลลัพธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบรรทัดแรกหลังจากบรรทัด 100th
  • แทรกบรรทัดสุดท้ายไม่มีค่าขนส่งส่งคืนเมื่อมีการแทรกมาก
  • สองเครื่องหมายจุดคู่ (:) จะถูกเพิ่มหลังจากสตริ変更後เมื่อคุณใช้ Visual SourceSafe 2005 รุ่นภาษาญี่ปุ่น
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SourceSafe 6.0 ที่มองเห็น

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอถึงฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Visual SourceSafe 2005 ที่ติดตั้งอยู่เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Analyze.exe8.0.50 727.4000247,62409-ม.ค.-200910:42x86
Archive.exe8.0.50727.4000360,25609-ม.ค.-200910:44x86
Ddconv.exe8.0.50727.40001 03,74409-ม.ค.-200910:40x86
Ddupd.exe8.0.50727.400010 4,76809-ม.ค.-200910:38x86
มด Microsoft.visualstudio.sourcesafe.interop.d8.0.50727.400049,15209-ม.ค.-200905:25x86
Microsoft.visualstudio.vss.server.dll8.0.50727.400045,05609-ม.ค.-200907:13x86
Mkss.exe8.0.50727.400040, 25609-ม.ค.-200910:41x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.400081,92009-ม.ค.-200906:18x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.4000336,38409-ม.ค.-200907:13x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.400077,82410-ม.ค.-200905:58x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.400081,92013-ม.ค.-200918:36x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.400081,92013-ม.ค.-200918:51x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.400081,92013-ม.ค.-200919:06x86
Remotevssscc.dll8.0.50727.400081,92013-ม.ค.-200919:23x86
Restore.dll8.0.50727.4000349,00009-ม.ค.-200910:40x86
Ss.exe8.0.50727.4000418,1 0409-ม.ค.-200910:40x86
Ssadmin.exe8.0.50727.4000133,96009-ม.ค.-200910:42x86
Ssapi.dll8.0.50727.400050 2,78409-ม.ค.-200907:12x86
Ssexp.exe8.0.50727.400013 9,07209-ม.ค.-200910:40x86
Ssgui.dll8.0.50727.40001, 257,47209-ม.ค.-200907:12x86
Ssscc.dll8.0.50727.40001, 271,29609-ม.ค.-200908:28x86
Ssservice.exe8.0.50727.4000328,00809-ม.ค.-200910:39x86
Ssui.dll8.0.50727.4000947, 20009-ม.ค.-200907:12x86
Ssui.dll8.0.50727.4000878, 08010-ม.ค.-200905:58x86
Ssui.dll8.0.50727.4000998, 40013-ม.ค.-200918:36x86
Ssui.dll8.0.50727.4000994, 81613-ม.ค.-200918:51x86
Ssui.dll8.0.50727.4000998, 40013-ม.ค.-200919:06x86
Ssui.dll8.0.50727.4000989, 18413-ม.ค.-200919:23x86
Ssxx.dll8.0.50727.40002,5 6009-ม.ค.-200907:12x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000282,62409-ม.ค.-200906:16x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000734,20809-ม.ค.-200907:12x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000274,43210-ม.ค.-200905:03x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000286,72013-ม.ค.-200907:46x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000286,72013-ม.ค.-200909:39x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000286,72013-ม.ค.-200911:32x86
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727 4000286,72013-Jan-200913:28x86

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft