๔๐๐๐๒: โปรแกรมควบคุม Microsoft SQL Server ของ ODBC (SQL Server) ไม่มีการประกาศเคอร์เซอร์


อาการ


"๔๐๐๐๒: โปรแกรมควบคุมของ Microsoft) ODBC SQL Server (SQL Server) เคอร์เซอร์ไม่ได้รับการประกาศ" ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหลังจากใส่ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้เมื่อตั้งค่าบริษัทเป็นค่าเริ่มต้น

สาเหตุ


ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมกับฐานข้อมูล SQL

การแก้ไข


ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งผ่านการรับรองความถูกต้องไปยังฐานข้อมูลใน FRx Designer ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานของฐานข้อมูลน้อยที่สุด

อ้างอิง