คุณไม่สามารถดูเว็บไซต์ปลอดภัยใน Internet Explorer 8 ได้

อาการ

เมื่อคุณพยายามดูเว็บไซต์ปลอดภัยโดยใช้ Microsoft Internet Explorer 8 คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์


หมายเหตุ โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ปลอดภัยเข้าถึงได้โดยใช้ URL ที่มีโพรโทคอล https://

การแก้ไข

เปิดใช้งานมุมมองที่เข้ากันได้ใน Internet Explorer

เว็บไซต์อาจเข้ากันไม่ได้อย่างสมบูรณ์กับ Internet Explorer 8 และอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง คุณสามารถเปิดใช้งานมุมมองที่เข้ากันได้สำหรับเว็บไซต์ เพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

วิธีที่ 1: เปิดใช้งานมุมมองที่เข้ากันได้สำหรับเว็บไซต์

ในการเปิดใช้งานมุมมองที่เข้ากันได้สำหรับเว็บไซต์ใดๆ ที่แสดงไม่ถูกต้องหรือทำงานไม่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก Internet Explorer
 2. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่แสดงไม่ถูกต้องหรือทำงานไม่ถูกต้อง และกด ENTER
 3. คลิกไอคอน มุมมองที่เข้ากันได้ ซึ่งอยู่ทางขวาของแถบที่อยู่
  หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ มุมมองที่เข้ากันได้ และจะไม่มีคำสั่ง มุมมองที่เข้ากันได้ หากเว็บไซต์ถูกออกแบบสำหรับ Internet Explorer รุ่นก่อนหน้า
 4. หลังจากที่เปิดใช้งาน มุมมองที่เข้ากันได้ เว็บไซต์จะฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ และคุณอาจจะเห็นข้อความระบุว่า เว็บไซต์กำลังเรียกใช้ มุมมองที่เข้ากันได้
หากวิธีนี้ใช้ได้ผล

หากเว็บไซต์ปรากฏขึ้นและทำงานได้อย่างถูกต้อง ก็เป็นอันจบการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องทำวิธีนี้ซ้ำสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่มีปัญหาดังกล่าว หากคุณต้องการทำเช่นนี้สำหรับทุกเว็บไซต์ ดูวิธีที่ 2

หมายเหตุ เมื่อคุณใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาการแสดงเว็บไซต์ Internet Explorer จะบันทึกการตั้งค่า มุมมองที่เข้ากันได้ ของคุณไว้สำหรับเว็บไซต์นั้น ทุกครั้งที่คุณไปที่เว็บไซต์นั้น ก็จะใช้ มุมมองที่เข้ากันได้ หากต้องการหยุดเว็บไซต์จากการทำงานในมุมมองที่เข้ากันได้ คลิกไอคอน มุมมองที่เข้ากันได้ เมื่อคุณดูเว็บไซต์


หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบเว็บไซต์ใดๆ ออกจาก มุมมองที่เข้ากันได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปที่แต่ละเว็บไซต์จริง โดยให้คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้ เพิ่มหรือลบเว็บไซต์ในหน้าต่างนี้

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล
ถ้าเว็บไซต์แสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงาน คุณกำลังประสบปัญหาอื่น ลองวิธีการแก้ไขอื่นในหัวข้อนี้

วิธีที่ 2: เปิดใช้งานมุมมองที่เข้ากันได้สำหรับทุกเว็บไซต์

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่คุณเข้าเยี่ยมชมบ่อยๆ แสดงผลไม่ถูกต้องหรือทำงานไม่ถูกต้อง คุณได้ลองใช้วิธีที่ 1 ในบางเว็บไซต์แล้ว และวิธีนั้นก็ใช้ได้ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการเปิดใช้งาน มุมมองที่เข้ากันได้ สำหรับทุกเว็บไซต์ ในการปฏิบัติเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้
  หมายเหตุ ถ้าไม่มี การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้ ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณอาจใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงทุกเว็บไซต์ในมุมมองที่เข้ากันได้ แล้วคลิก ปิด
 4. ไปที่เว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ที่แสดงไม่ถูกต้องหรือทำงานไม่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาถูกแก้ไขแล้ว

ลบประวัติการเรียกดู

Internet Explorer อาจใช้ข้อมูลเก่าเมื่อคุณพยายามดูเว็บเพจ ลองลบประวัติการเรียกดูเพื่อดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก Internet Explorer
 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู
 3. ใน ลบประวัติการเรียกดู คลิก ลบทั้งหมด
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบแฟ้มและการตั้งค่าที่โปรแกรมเสริมเก็บไว้ด้วย แล้วคลิก ตกลง
 5. ลองดูเว็บเพจนี้อีกครั้งเพื่อดูว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
หากเว็บเพจทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณก็จบการทำงานแล้วกับบทความนี้ ถ้าเว็บเพจทำงานไม่ถูกต้อง ลองวิธีการแก้ปัญหาถัดไป

เรียกใช้ Internet Explorer ในโหมดไม่มีโปรแกรมเสริม

ถึงแม้ว่าโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์สามารถเสริมการใช้งานทางออนไลน์ของคุณได้ แต่ในบางครั้งก็สามารถรบกวนหรือขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้ลองเรียกใช้ Internet Explorer โดยไม่มีโปรแกรมเสริม เพื่อดูว่าปัญหาถูกแก้หรือยัง ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก Internet Explorer
 2. คลิก Internet Explorer (ไม่มีโปรแกรมเสริม) Internet Explorer จะเปิดขึ้นโดยไม่มีโปรแกรมเสริม แถบเครื่องมือ หรือปลั๊กอิน
 3. ลองดูเว็บเพจนี้อีกครั้งเพื่อดูว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
หากการปิดใช้งานโปรแกรมเสริมทั้งหมดแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องการใช้ตัวจัดการโปรแกรมเสริม เพื่อปิดใช้งานโปรแกรมเสริมทั้งหมด แล้วเปิดโปรแกรมเสริมเฉพาะในยามต้องการ ซึ่งทำให้คุณระบุได้ว่าโปรแกรมเสริมตัวใดทำให้เกิดปัญหา
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก Internet Explorer
 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ โปรแกรม แล้วคลิก จัดการโปรแกรมเสริม
 4. คลิก Add-on ในรายการ ชื่อ แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 5. ลองดูเว็บเพจนี้อีกครั้งเพื่อดูว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
 6. หากเว็บเพจทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะทราบว่าโปรแกรมเสริมตัวใดคือสาเหตุของปัญหา หากคุณยังไม่สามารถดูเว็บเพจได้ แสดงว่าโปรแกรมเสริมนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหา คุณสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้ง
 7. ทำขั้นตอน 4 ถึง 6 ซ้ำจนกว่าคุณจะสามารถระบุโปรแกรมเสริมตัวที่ทำให้เกิดปัญหา หลังจากที่คุณปิดใช้งาน คุณก็จบบทความนี้
หากไม่มีโปรแกรมเสริมตัวใดที่ทำให้เกิดปัญหา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาถูกต้อง

ไซต์ปลอดภัยบางแห่งต้องการให้วันที่และเวลาตรงกับวันที่และเวลาของไซต์ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาในคอมพิวเตอร์ถูกต้องแล้ว ในการปฏิบัติเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน แผงควบคุม เปิด วันที่และเวลา โดยการคลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ date and time ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก วันที่และเวลา ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิก เปลี่ยนวันที่และเวลา
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าวันที่และเวลา ตั้งค่าวันที่และเวลาให้มีค่าที่ถูกต้อง
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

ลองตั้งค่า Internet Explorer ใหม่กลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นการลบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีต่อ Internet Explorer ตั้งแต่ตอนติดตั้ง แต่ไม่ลบรายการโปรดหรือการป้อนข้อมูลของคุณ ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer และ Windows Explorer ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก Internet Explorer
 3. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่
 6. พอ Internet Explorer จบการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
 7. ปิด Internet Explorer และเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผล
 8. ลองดูเว็บเพจนี้อีกครั้งเพื่อดูว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
หากเว็บเพจทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณก็จบการทำงานแล้วกับบทความนี้ ถ้าเว็บเพจทำงานไม่ถูกต้อง ลองวิธีการแก้ปัญหาถัดไป

ทำการคืนค่าระบบ

 1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เครื่องมือคืนค่าระบบ
 3. คลิก การคืนค่าระบบ หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือกระทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน
 4. ลองดูเว็บเพจนี้อีกครั้งเพื่อดูว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
หากเว็บเพจทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณก็จบการทำงานแล้วกับบทความนี้ หากเว็บเพจทำงานไม่ถูกต้อง ให้ดูที่หัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการแก้ไขปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกันสำหรับการเริ่มต้นจนถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลาง ให้ลองตัวช่วยแนะนำของเรา คุณอาจต้องการ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับ Internet Explorer 8

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

949787 บันทึกย่อประจำรุ่นของ Windows Internet Explorer 8

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968089 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม