ข้อผิดพลาด "Internet Explorer 8 อยู่ในโหมดพิเศษที่ไม่มีโปรแกรมเสริม เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้กับปลั๊กอิน Skype 3.8 IE"

อาการ

คุณได้ติดตั้ง Skype 3.8 สำหรับ Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้น Windows Internet Explorer 8 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Internet Explorer 8 อยู่ในโหมดพิเศษแบบไม่มี Add-ons เพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้กับปลั๊กอิน Skype 3.8 IE
ความเข้ากันไม่ได้นี้ทำให้ Internet Explorer 8 หยุดการตอบสนองหรือหยุดทำงาน

หมายเหตุ Add-on ของ Internet Explorer สำหรับ "ปลั๊กอิน Skype 3.8 IE" ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Internet Explorer อย่างไรก็ดี Add-on อาจเข้ากันไม่ได้กับ Internet Explorer 8 บางรุ่น

การแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้นี้ ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: การปรับปรุง Skype รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows

เมื่อต้องการปรับปรุง Skype รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows ให้ติดตั้ง Skype รุ่นล่าสุด

ตัวเลือกที่ 2: ปิดใช้งานวิดีโอปลั๊กอิน Skype 3.8 IE

: วิธีการปิดใช้งาน Add-on ใน Internet Explorer (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)เมื่อต้องการปิดใช้งานปลั๊กอิน Skype 3.8 IE ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
  2. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับข้อความที่ระบุในหัวข้อ "อาการ" คลิก เปิด Internet Explorer โดยไม่ต้องใช้ Add-on นี้เสมอ

    หมายเหตุ หลังจากคลิก เปิด Internet Explorer โดยไม่ต้องใช้ Add-on นี้เสมอ Internet Explorer 8 จะไม่โหลด add-in Skype แต่คุณยังสามารถโทรหาผู้อื่นผ่านโปรแกรม Skype ได้ อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถโทรหาผู้อื่นโดยคลิกหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าเว็บผ่าน Skype ได้
หมายเหตุ ใช้บริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft โปรดดู แก้ปัญหาเกี่ยวกับ add-on ของ Internet Explorer เมื่อ IE ค้างหรือหยุดทำงาน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968129 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 21 ส.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม