แก้ไขพร้อมท์ดาวน์โหลดสำหรับ Windows Search ที่แสดงขึ้นเมื่อคุณพิมพ์ในแถบที่อยู่ของ Internet Explorer 8

สรุป

เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่ในแถบที่อยู่ใน Windows Internet Explorer 8 หน้าต่างและข้อความต่อไปนี้อาจแสดงขึ้น:
ดาวน์โหลด Windows Search เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของประวัติและรายการโปรด
พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้ง Windows Search หรือไม่ได้เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หากไม่ต้องการได้รับข้อความนี้ คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในบทความนี้

การแก้ไข

เลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ
วิธีที่ 1: ดาวน์โหลด Windows Search บน Windows Vista หรือรุ่นที่เก่ากว่า
วิธีที่ 2: เปิดใช้งาน Windows Search บน Windows 7 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา Windows Search ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาของ Windows Search โดยอัตโนมัติ:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968513 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 ส.ค. 2015 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม