วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

โปรแกรมปรับปรุง Windows Server 2008 จะกระจายอยู่ใน Service Pack Service pack จะช่วยให้ Windows Server 2008 ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ Service Pack ยังช่วยขยายและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานให้คอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย

Service Pack จะประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุง เครื่องมือในการดูแลระบบ โปรแกรมควบคุม และคอมโพเนนต์เพิ่มเติม คอมโพเนนต์เหล่านี้จะรวมเข้าด้วยกันด้วยวิธีที่สะดวกเพื่อให้ดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดาย Service Pack เป็นแบบสะสม Service Pack ใหม่แต่ละชุดจะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ใน Service Pack ก่อนหน้านี้ และยังประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขแบบใหม่รายการใดๆ อีกด้วย คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Service Pack ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Service Pack ล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2008 SP2


วันที่วางจำหน่าย: 26 พ.ค. 2552

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2008 SP2 ได้จากไซต์ Windows Update และจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft Windows Server 2008 SP2 รุ่นต่อไปนี้สามารถหาใช้งานได้:
  • รุ่น 32 บิต
  • รุ่น 64 บิต (ที่ใช้ x64)
  • รุ่นที่ใช้ Itanium

การขอรับ Windows Server 2008 SP2 จาก Windows Update

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Server 2008 SP2 ได้จากไซต์ Windows Update ต่อไปนี้:

การขอรับ Windows Server 2008 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากต้องการดาวน์โหลด Windows Server 2008 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ หากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2008 SP2 รุ่นก่อนวางจำหน่ายไว้แล้ว โปรดถอนการติดตั้ง Service Pack รุ่นก่อนวางจำหน่ายนั้น แล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากศูนย์ดาวน์โหลดดังกล่าว

ข้อมูลสำคัญ

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยซึ่งรวมอยู่ใน Windows Server 2008 SP2

หากต้องการรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยใน Windows Server 2008 SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

หมายเหตุการนำออกใช้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Windows Server 2008 Service Pack 2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
948465 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

ทรัพยากรเพิ่มเติม

หากต้องการเอกสารประกอบ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยคุณในการประเมิน ปรับใช้ และจัดการ Windows Server 2008 SP2 บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ Windows Server 2008 Service Pack 2 และ Windows Vista Service Pack 2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เว็บใดเว็บหนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft:
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2008 Service Pack 2 และ Windows Vista Service Pack 2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หากต้องการดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Windows Server 2008 Service Pack 2 และเกี่ยวกับ Windows Vista Service Pack 2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968849 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม