PC Talk - ไม่พบไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Windows Vista

blurb

บทสนทนานี้อธิบายถึงปัญหาในการค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Windows Vista คุณจะเรียนรู้ถึงการใช้ฟังก์ชันการค้นหาในการค้นหาไฟล์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif

ฉันหาไฟล์ที่ฉันได้ทำงานไม่พบ!! ฉันจำชื่อไฟล์เต็มไม่ได้เสียด้วย แล้วฉันจะทำการค้นหาไฟล์นั้นได้อย่างไร

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif

คุณสามารถใช้ "กล่องค้นหา" ในเมนู [เริ่ม] ช่วยในการค้นหา

คลิกปุ่ม[เริ่ม] และเหนือปุ่มเริ่มนั้น จะมีช่อง กล่องค้นหา คุณก็เพียงใส่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหา โดยอาจจะใส่ชื่อไฟล์เพียงบางส่วนที่คุณพอจะจำได้ก็พอ ผลการค้นหาจะแสดงในรายการข้างบน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-sad.gif

เยี่ยมไปเลย! ผลการค้นหาพบไฟล์มากมาย แต่ฉันไม่พบไฟล์ที่ฉันต้องการเลย...

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-wonder.gif

OK คุณต้องทำการค้นหาในรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจำได้ไหมว่าคุณบันทึกไฟล์ของคุณไว้ที่โฟลเดอร์ใด

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

ฉันคิดว่าฉันจำได้นะ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

ให้คุณใช้ Windows Explorer เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์ไว้ แล้วทำการค้นหาโดยการใส่ชื่อไฟล์บางส่วนที่คุณจำได้ลงไปที่กล่องค้นหาที่อยู่ด้านมุมขวาด้านบนของหน้าต่าง แล้วกด[Enter].

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

ฉันพบไฟล์ที่ฉันต้องการแล้ว ตอนนั้นทราบแล้วว่า หากในกรณีที่ถ้าฉันไม่สามารถค้นหาไฟล์ได้จากเมนู [เริ่ม] ฉันต้องทำการปรับแต่งหลักเกณฑ์การค้นหาของฉัน.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

ถ้าผลการค้นหาจากคำหลักของคุณพบไฟล์เป็นจำนวนมาก คุณควรจะเปลี่ยนคำหลักในการค้นหา หรือเพิ่มคำหลักในการค้นหา เพื่อกรองผลการค้นหาให้มีจำนวนน้อยลง
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968890 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม