การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 เมื่อต้องการเปิดใช้งาน KMS ขยายสนับสนุน สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2


บทนำ


โปรแกรมปรับปรุงนี้ขยายคีย์ Management Service (KMS) สำหรับ Windows Server 2008 เมื่อต้องการอนุญาตให้องค์กรการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2

KMS ให้การสนับสนุนสำหรับการติดตั้งไคลเอ็นต์ KMS ดังต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Vista และ Windows Vista Service Pack ที่ 2 (SP2)


บริการการจัดการคีย์ (KMS) ใช้หมายเลขโฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งาน KMS บนโฮสต์ KMS และสร้างบริการเปิดใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อมของคุณ บริการนี้สามารถเปิดใช้งาน Windows Vista และ Windows Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของโฮสต์ KMS โปรแกรมปรับปรุงนี้สนับสนุนสำหรับ KMS เพื่อเปิดใช้งาน สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ให้ขยายออกไป

หมายเหตุ ขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มเติมจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เรียบร้อยแล้ว ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ถูกตาม การติดตั้งของคีย์โฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ตัว 0xc004f050 รายงานว่า รหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม


คุณยังสามารถขอรับแต่ละแพคเกจของโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB968912)

Download ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium เดี๋ยวนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบใช้ x64 (KB968912)

Download ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB968912)

Download ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x64 Edition (KB968912)

Download ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x64 Edition เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB968912)

Download ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อมูลการปรับปรุง

คำแนะนำการติดตั้ง

ถ้าคุณมีโฮสต์ KMS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการปรับรุ่น:
 1. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ (KB968912)
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อระบบพรอมต์
 3. เมื่อต้องการติดตั้ง KMS โฮสต์คีย์ใหม่ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /ipk %windir%\system32\slmgr.vbs cscript จะ<โฮสต์ KMS คีย์ >
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ แทน<โฮสต์ KMS คีย์ >คีย์การโฮสต์ KMS ใหม่ สำหรับการเรียกใช้ Windows 7 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

  สิ่งสำคัญ ทุกแป้นโฮสต์ KMS ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มของ Windows รุ่นอยู่ นอกจากนี้ หมายเลขโฮสต์ KMS ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของไคลเอนต์ Windows ไม่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows server และกลับกัน นี้เป็นจริงสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดยกเว้นสำหรับ Windows Server 2003 ถ้าคุณติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคีย์โฮสต์นั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  0xc004f015: บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ยังรายงานว่า ใบอนุญาตไม่ได้ติดตั้งไว้
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS สำหรับ Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KMS โฮสต์คีย์ และเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ของรุ่น Windows ดูตาราง 5 ในส่วน "ตรวจสอบผลิตภัณฑ์คีย์จำเป็น" ของคู่มือการวางแผนการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล
 4. การเปิดใช้งานคีย์โฮสต์ KMS ใหม่บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript จะ %windir%\system32\slmgr.vbs /ato

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนใบอนุญาตรุ่น ของ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บน Windows Server 2008 Service Pack 1 (SP1) ถ้าคุณไม่มี Service Pack 2 ที่ติดตั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การปรับปรุงไม่ใช้กับระบบของคุณ

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84022-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84023-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89222-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,62822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,94922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89223-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,62823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,94923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล18,08722-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,03322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,48222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,08022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล18,08723-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,03323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,48223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,08023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล12,62122-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,09122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,58922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,24422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,74222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล12,62123-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,09123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,58923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,24423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,74223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66022-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66023-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54222-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54223-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,46822-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,46823-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47622-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47623-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,98822-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,98823-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51422-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51423-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,33522-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,33523-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33322-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,55822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,03022-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82322-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82922-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,57722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06322-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,72722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,21622-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,71422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12022-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,61822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33022-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,82822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,17722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94222-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33323-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,55823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,03023-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82323-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82923-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,57723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06323-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,72723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,21623-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,71423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12023-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,61823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33023-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,82823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,17723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94223-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,42522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,90222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,40022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,23522-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,01522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97222-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,42523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,90223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,40023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,23523-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,01523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97223-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66222-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66223-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54422-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,15222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,65022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,36222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,86022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54423-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,15223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,65023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,36223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,86023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84222-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84223-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89522-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45222-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89523-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45223-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,59422-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83922-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34322-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07922-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57722-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73522-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,23222-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,73022-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64222-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13622-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84922-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34622-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84422-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69922-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19322-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69122-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96322-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46022-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95822-Jul-200918:48ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,59423-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83923-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34323-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07923-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57723-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73523-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,23223-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,73023-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64223-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13623-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84923-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34623-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84423-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69923-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19323-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69123-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96323-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46023-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95823-Jul-200905:14ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47122-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85422-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19322-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69122-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95522-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46022-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95822-Jul-200918:46ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47123-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85423-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19323-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69123-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95523-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46023-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95823-Jul-200905:12ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47822-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83922-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34622-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84422-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19322-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69122-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95522-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46022-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95822-Jul-200918:47ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47823-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83923-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34623-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84423-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19323-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69123-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95523-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46023-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95823-Jul-200905:13ไม่มีข้อมูล
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84023-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,62822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,94922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89223-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,62823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,94923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล18,08722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,03322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,48222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,08022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล18,08723-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,03323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,48223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,08023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล12,62122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,09122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,58922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,24422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,74222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล12,62123-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,09123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,58923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,24423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,74223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66023-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54223-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,46822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,46823-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47623-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,98822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,98823-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,32123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,98023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51423-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,33522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,53023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,33523-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,81023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,02123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,55822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,03022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,57722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,72722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,21622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,71422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,61822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,82822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,17722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33323-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,55823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,03023-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82323-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,08523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,82923-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,57723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06323-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,72723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,21623-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,71423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12023-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,61823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33023-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,82823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,17723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,67523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,44423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,94223-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,42522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,90222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,40022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,23522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,01522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79922-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29722-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47022-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58322-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56622-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,42523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,90223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,40023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,30123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,52623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล17,23523-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,28923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,80623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล13,01523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,31723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,79923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,29723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,49023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,97223-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,47023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,06823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,56623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,66223-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,15222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,65022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,36222-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,86022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,59023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล10,54423-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,87023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,15223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,65023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,36223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,86023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84222-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,84223-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,14423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,64223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,85223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,96623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89522-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,56623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล13,89523-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,32923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,09323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,12823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,62623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,83723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,33823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,83623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,68723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,18523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,68323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,45223-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,59422-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57722-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73522-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,23222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,73022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64222-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34622-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84422-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69922-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69122-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96322-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46022-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95822-Jul-200918:58ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล9,59423-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83923-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34323-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,58523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,07923-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,57723-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,73523-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,23223-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,73023-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,64223-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13623-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84923-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34623-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84423-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69923-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19323-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69123-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96323-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46023-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95823-Jul-200905:33ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47122-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47123-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85423-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19323-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69123-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95523-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46023-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95823-Jul-200905:31ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47822-Jul-200918:56ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83922-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34722-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34622-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84422-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19322-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69122-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95522-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46022-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95822-Jul-200918:57ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,57423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล14,47823-Jul-200905:30ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,83923-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,33723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,10123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34723-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,84523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,34323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,63423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,13623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,63423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,84123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,34623-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,84423-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,19323-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,69123-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,95523-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,46023-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,95823-Jul-200905:32ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51422-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51423-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล
สำหรับทั้งหมดรุ่นที่ใช้ Itanium ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล11,22223-Jul-200906:43ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200906:44ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86323-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-nonslp-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,36123-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85323-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-oem-slp-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,58623-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล11,22223-Jul-200906:24ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-private.xrm-msไม่มีข้อมูล5,27823-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-rac-public.xrm-msไม่มีข้อมูล4,11623-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,86623-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-bypass-ul.xrm-msไม่มีข้อมูล11,11323-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,35323-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล12,85723-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vl-dmak-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,35523-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,69723-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,20523-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,70323-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-pl.xrm-msไม่มีข้อมูล13,96123-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-oob.xrm-msไม่มีข้อมูล13,47223-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Security-licensing-slc-component-sku-serverenterpriseia64-vlkms4n-ul-phn.xrm-msไม่มีข้อมูล16,97023-Jul-200906:25ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51423-Jul-200906:43ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51423-Jul-200906:24ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51422-Jul-200918:45ไม่มีข้อมูล
Pkeyconfig.xrm-msไม่มีข้อมูล635,51423-Jul-200905:11ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล Windows แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft