Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 และ BITS 4.0)

การสนับสนุน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 หากต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณเรียกใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุน Windows บางรุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Windows Management Framework บน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008 ทั้งนี้ Windows Management Framework ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Management Framework สร้างฟังก์ชันการจัดการที่ได้รับการปรับปรุงบางอย่างใน Windows 7 และใน Windows Server 2008 R2 ซึ่งพร้อมสำหรับการติดตั้งบน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008 ทั้งนี้ Windows Management Framework ประกอบด้วย Windows Remote Management (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 และ Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

WinRM 2.0

WinRM เป็นการนำ WS-Management Protocol ของ Microsoft ไปใช้ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ใช้งานง่ายกับไฟร์วอลล์ และใช้ Simple Object Access Protocol (SOAP) มาตรฐานที่ยอมให้ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการจากผู้ขายต่างรายใช้งานร่วมกันได้ ข้อกำหนดของ WS-Management Protocol จะแสดงวิธีทั่วไปสำหรับระบบในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

WinRM 2.0 ประกอบด้วยคุณลักษณะใหม่ดังต่อไปนี้:
 • WinRM Client Shell API มีฟังก์ชันในการสร้างและจัดการเชลล์ รวมทั้งการดำเนินการของเชลล์ คำสั่ง และกระแสข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล
 • WinRM Plug-in API มีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนปลั๊กอินโดยการนำ API ไปใช้สำหรับทรัพยากรและการดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุน
 • WinRM 2.0 แนะนำเฟรมเวิร์กการโฮสต์ มีการโฮสต์สองรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน รูปแบบหนึ่งจะใช้ Internet Information Services (IIS) ส่วนอีกรูปแบบใช้บริการ WinRM
 • การดำเนินการเชื่อมโยงช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกอินสแตนซ์ของคลาสการเชื่อมโยง โดยการใช้กลไกการกรองมาตรฐาน
 • WinRM 2.0 จะสนับสนุนการมอบหมายข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะไกลหลายๆ เครื่อง
 • ผู้ใช้ WinRM 2.0 สามารถใช้ Windows PowerShell cmdlets สำหรับการจัดการระบบ
 • WinRM ได้เพิ่มชุดของโควต้าเฉพาะที่ให้คุณภาพการบริการที่ดีกว่า และจัดสรรทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ไปยังผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน ชุดโควต้า WinRM จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของโควต้าที่ได้รับการนำไปใช้กับบริการ IIS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WinRM 2.0 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

เกี่ยวกับ Windows Remote Managementคุณลักษณะใหม่ๆ ใน WinRM 2.0บล็อกโครงสร้างพื้นฐานการจัดการของ Windows

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell เป็นเชลล์บรรทัดคำสั่งและภาษาการเขียนสคริปต์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดการระบบและระบบอัตโนมัติ Windows PowerShell ที่มีการสร้างบน Microsoft .NET Framework ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนาสามารถควบคุมและดำเนินการอัตโนมัติเกี่ยวกับการจัดการของ Windows และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

คุณลักษณะใหม่ที่มีการแนะนำใน Windows PowerShell 2.0 รวมถึง:
 • การใช้งานระยะไกล

  Windows PowerShell 2.0 ให้คุณเรียกใช้คำสั่งต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลอย่างน้อยหนึ่งเครื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่กำลังเรียกใช้ Windows PowerShell การใช้งานระยะไกลของ PowerShell ช่วยให้ทำการเชื่อมต่อได้หลายวิธี วิธีเหล่านี้รวมถึงแบบโต้ตอบ (1:1) แบบกระจายออก (1:หลายเครื่อง) และแบบ fan-in (หลายเครื่อง:1 โดยใช้รูปแบบการโฮสต์ IIS)
 • สภาพแวดล้อมการเขียนสคริปต์แบบเบ็ดเสร็จ

  สภาพแวดล้อมการเขียนสคริปต์แบบเบ็ดเสร็จ (ISE) ของ PowerShell ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งแบบโต้ตอบ และแก้ไขรวมทั้งแก้จุดบกพร่องของสคริปต์ในสภาพแวดล้อมเชิงกราฟิก คุณลักษณะสำคัญได้แก่ ไวยากรณ์ที่ใช้รหัสสี การดำเนินการที่เลือก การแก้จุดบกพร่องเชิงกราฟิก การสนับสนุน Unicode และวิธีใช้แบบตามบริบท
 • โมดูล

  โมดูลช่วยให้นักพัฒนาสคริปต์และผู้ดูแลสามารถจัดพาร์ติชันและจัดระเบียบรหัสของ Windows PowerShell ในหน่วยที่มีข้อมูลในตัวและนำกลับมาใช้ได้ รหัสจากโมดูลจะดำเนินการในบริบทที่มีข้อมูลในตัว และไม่กระทบสถานะภายนอกโมดูล
 • ฟังก์ชันขั้นสูง

  ฟังก์ชันขั้นสูงเป็นฟังก์ชันที่มีความสามารถและลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ cmdlets อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเหล่านี้เขียนในภาษา Windows PowerShell ทั้งหมดแทนที่จะเป็น C# ที่คอมไพล์
 • งานเบื้องหลัง

  Windows PowerShell 2.0 อนุญาตให้มีการเรียกใช้คำสั่งหรือนิพจน์แบบอะซิงโครนัส และอยู่ "ในเบื้องหลัง" โดยไม่โต้ตอบกับคอนโซล
 • เหตุการณ์

  คุณลักษณะนี้เพิ่มการสนับสนุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานโปรแกรม Windows PowerShell สำหรับการฟัง การส่งต่อ และการดำเนินการในการจัดการและเหตุการณ์ของระบบ
 • การทำสคริปต์ให้เป็นสากล

  คุณลักษณะใหม่นี้ช่วยให้สคริปต์ Windows PowerShell สามารถแสดงข้อความในภาษาพูดที่ระบุโดยการตั้งค่า UI ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • การดีบักสคริปต์

  คุณลักษณะใหม่เกี่ยวกับการดีบักถูกเพิ่มเข้าไปใน Windows PowerShell ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าจุดสั่งหยุดบนบรรทัด คอลัมน์ ตัวแปร และคำสั่ง รวมทั้งให้คุณสามารถระบุการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อถึงจุดสั่งหยุด
 • cmdlets ใหม่

  Windows PowerShell 2.0 แนะนำ cmdlets ที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมากกว่า 100 cmdlets เหล่านี้ที่ไม่รวมงานอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บันทึกเหตุการณ์ และงานการจัดการตัววัดประสิทธิภาพ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell 2.0 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

เว็บไซต์ของ Windows PowerShellวิธีใช้ออนไลน์ของ Windows PowerShellบล็อกของ Windows PowerShellชุดการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Windows PowerShell (SDK)

BITS 4.0

BITS เป็นบริการที่ถ่ายโอนแฟ้มระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ BITS เสนอวิธีง่ายๆ ในการถ่ายโอนแฟ้มที่เชื่อถือได้และเป็นไปอย่างเรียบร้อยบน HTTP หรือ HTTPS สนับสนุนการดาวน์โหลดและอัปโหลดแฟ้ม ตามค่าเริ่มต้น BITS จะถ่ายโอนแฟ้มอยู่เบื้องหลังซึ่งแตกต่างจากโพรโทคอลอื่นๆ ที่ถ่ายโอนแฟ้มอยู่เบื้องหน้า การถ่ายโอนเบื้องหลังจะใช้เฉพาะแบนด์วิธของเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้น เพื่อรักษาประสบการณ์แบบโต้ตอบของผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์อื่นของเครือข่าย เช่น Internet Explorer สนับสนุนการถ่ายโอนเบื้องหน้าหรือแบบปกติเช่นกัน

BITS 4.0 รวมคุณลักษณะใหม่ดังต่อไปนี้:
 • การแคชของระบบเพียร์ขณะนี้จะใช้ Windows BranchCache รูปแบบใหม่ของการแคชของระบบเพียร์นี้จะแทนรูปแบบที่ใช้สำหรับ BITS 3.0
 • รูปแบบการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์สามารถเชื่อมโยงคู่ของโทเค็นความปลอดภัยกับงานการถ่ายโอนของ BITS
 • คอมแพ็กเซิร์ฟเวอร์ของ BITS เป็นเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม HTTP/HTTPS แบบสแตนด์อโลนที่ช่วยให้คุณถ่ายโอนแฟ้มขนาดใหญ่โดยจำกัดจำนวนแบบอะซิงโครนัสระหว่างคอมพิวเตอร์
 • การควบคุมปริมาณแบนด์วิธที่มีความแม่นยำมากขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BITS 4.0 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

เกี่ยวกับ BITSคุณลักษณะใหม่ๆ ใน BITSบล็อกโครงสร้างพื้นฐานการจัดการของ Windows

ความต้องการของระบบ

WinRM 2.0 และ PowerShell 2.0

WinRM 2.0 และ PowerShell 2.0 สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 พร้อม Service Pack 1
 • Windows Server 2008 พร้อม Service Pack 2
 • Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 2
 • Windows Vista พร้อม Service Pack 2
 • Windows Vista พร้อม Service Pack 1
 • Windows XP พร้อม Service Pack 3
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Windows Embedded for Point of Service 1.1
Windows PowerShell 2.0 จำเป็นต้องใช้ Common Language Runtime (CLR) รุ่น 2.0 Cmdlets ที่สร้างสำหรับ Windows PowerShell 2.0 ต้องได้รับการคอมไพล์สำหรับ CLR 2.0 CLR 2.0 ถูกรวมอยู่กับ Microsoft .NET Framework รุ่น 2.0, 3.0 หรือ 3.5 พร้อม Service Pack 1

BITS 4.0

BITS 4.0 สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 พร้อม Service Pack 1
 • Windows Server 2008 พร้อม Service Pack 2
 • Windows Vista พร้อม Service Pack 2
 • Windows Vista พร้อม Service Pack 1

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณจำเป็นจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Management Framework

ภาษา

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 และ BITS 4.0 ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ในภาษาต่างๆ ต่อไปนี้:
 • ภาษาจีน (แบบง่าย)
 • ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม)
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาสเปน
WinRM 2.0 และ BITS 4.0 ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ในภาษาที่เพิ่มเติมจากภาษาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ดังต่อไปนี้:
 • ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม ฮ่องกง)
 • ภาษาเช็ก
 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษากรีก
 • ภาษาฮังการี
 • ภาษานอร์เวย์
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาตุรกี

ข้อมูลการเอาออก

Windows Management Framework Core

 • บน Windows Vista และ Windows Server 2008 คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ จากนั้นคลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ คลิกการปรับปรุงที่มี KB968930 ในชื่อ แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 • บน Windows XP และ Windows Server 2003 คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการปรับปรุง คลิกการปรับปรุงที่ชื่อ Windows Management Framework Core แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

Windows Management Framework BITS

 • บน Windows Vista และ Windows Server 2008 คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ จากนั้นคลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ คลิกการปรับปรุงที่มี KB960568 ในชื่อ แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

ข้อมูลการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows Management Framework เลือกแพคเกจการติดตั้งสำหรับคอมโพเนนต์เฉพาะที่คุณต้องการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 และ Windows PowerShell 2.0)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows Server 2008 ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows Server 2008 x64 Edition ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows Server 2003 ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows Server 2003 x64 Edition ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows Vista ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework Core สำหรับ Windows XP และ Windows Embedded ตอนนี้

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework BITS สำหรับ Windows Server 2008 ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework BITS สำหรับ Windows Server 2008 x64 Edition ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework BITS สำหรับ Windows Vista ตอนนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Management Framework BITS สำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 ตอนนี้

บันทึกย่อประจำรุ่นของ Windows Management Framework

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจบันทึกย่อประจำรุ่นของ Windows Management Framework ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

แฟ้มที่ติดตั้ง

Windows Management Framework Core

แฟ้มต่อไปนี้ได้รับการติดตั้งโดยแพคเกจ Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 และ Windows PowerShell 2.0):
File Name
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

แฟ้มต่อไปนี้ได้รับการติดตั้งโดยแพคเกจ Windows Management Framework BITS (BITS 4.0):
File Name
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 968929 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 มี.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม