เกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ระหว่าง HP Smart Web Printing กับ Internet Explorer

HP Smart Web Printing ไม่สามารถทำงานกับ Microsoft Internet Explorer 9 และ Internet Explorer 10 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรม HP Smart Print ใหม่หรือปิดใช้งาน Add-on ของ Smart Web Printing

การแก้ไข

ดาวน์โหลด HP Smart Print รุ่นล่าสุด

HP Smart Web Printing ถูกแทนที่ด้วย HP Smart Print แล้ว เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรม HP Smart Print ใหม่โดยไปที่เว็บไซต์ HP ต่อไปนี้:
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยคุณในการค้นหาการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft จะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อบริษัทอื่นเหล่านี้

ปิดการใช้งาน HP Smart Web Printing

หากคุณไม่ใช้ HP Smart Web Printing คุณสามารถปิดใช้งาน Add-on นี้โดยคลิก เปิด Internet Explorer โดยไม่ใช้ Add-on นี้ เมื่อมีข้อความ "Add-on ของ HP Smart Web Printing อาจทำให้ Internet Explorer ติดขัดหรือหยุดตอบสนอง" ปรากฏขึ้น

หรือคุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งาน Add-on ที่เข้ากันไม่ได้

แก้ไขปัญหา add-on ของ Internet Explorer เมื่อ IE ค้างหรือติดขัด ตัวแก้ไขปัญหาจะแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาได้มากมายเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้ตอนนี้


หมายเหตุ HP Smart Web Printing คือ Add-on ของ Internet Explorer ที่ให้คุณเลือกและพิมพ์เฉพาะเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณต้องการ โดยปกติ ซอฟต์แวร์นี้จะถูกติดตั้งเมื่อใช้แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ HP ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP

ข้อมูลเพิ่มเติม

Add-on บนเบราว์เซอร์ส่งผลอย่างไรต่อคอมพิวเตอร์ของฉัน

Add-On สำหรับ Internet Explorer: คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 969227 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 มี.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม