การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างโครงการที่มีการแจงนับ ด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง และชื่อขององค์ประกอบมีความยาวมากใน Visual Studio 2005 SP1: "ข้อผิดพลาดร้ายแรง LNK1103: ข้อมูลที่เสียหาย การดีบัก คอมไพล์อีกโมดู"


อาการ


เมื่อคุณสร้างโครงการ โดยใช้ Visual Studio 2005 Service Pack 1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดร้ายแรง LNK1103: ข้อมูลที่เสียหาย การดีบัก คอมไพล์โมดูลใหม่
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโครงการมีการแจงนับที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง และชื่อขององค์ประกอบมีความยาวมาก

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเสียหายของข้อมูลดีบักที่สร้างคอมไพเลอร์ front-end สำหรับระบุหมายเลขที่มีขนาดใหญ่

การแก้ปัญหา


โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติเมื่อโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจจะยกเลิกได้หาก Microsoft Support Professional ตัดสินว่าโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Visual Studio 2005 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่มีอินสแตนซ์ของ Visual Studio ถูกใช้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
C1.dll14.0.50727.4029778,24006-Apr-200920:31x86
C1.dll14.0.50727.4029630,78406-Apr-200920:43x86
C1.dll14.0.50727.40291,570,30407-Apr-200900:51IA-64
C1.dll14.0.50727.4029585,72807-Apr-200900:51x86
C1.dll14.0.50727.4029951,80807-Apr-200900:52x64
C1.dll14.0.50727.4029589,82407-Apr-200900:52x86
C1xx.dll14.0.50727.40292,498,56006-Apr-200920:31x86
C1xx.dll14.0.50727.40292,285,56806-Apr-200920:43x86
C1xx.dll14.0.50727.40296,602,24007-Apr-200900:51IA-64
C1xx.dll14.0.50727.40292,183,16807-Apr-200900:51x86
C1xx.dll14.0.50727.40293,703,29607-Apr-200900:52x64
C1xx.dll14.0.50727.40292,191,36007-Apr-200900:52x86
C2.dll14.0.50727.40292,273,28006-Apr-200920:26x86
C2.dll14.0.50727.40297,196,16007-Apr-200900:51IA-64
C2.dll14.0.50727.40292,490,36807-Apr-200900:51x86
C2.dll14.0.50727.40293,600,38407-Apr-200900:52x64
C2.dll14.0.50727.40292,203,64807-Apr-200900:52x86
pgort.libไม่มีข้อมูล20,45606-Apr-200920:24x86
pgort.libไม่มีข้อมูล36,37207-Apr-200900:52IA-64
pgort.libไม่มีข้อมูล19,45807-Apr-200900:52x64
Pgodb80.dll8.0.50727.402965,53606-Apr-200920:23x86
Pgodb80.dll8.0.50727.4029130,56007-Apr-200900:51IA-64
Pgodb80.dll8.0.50727.402970,65607-Apr-200900:52x64
Pgort80.dll8.0.50727.402945,05606-Apr-200920:24x86
Pgort80.dll8.0.50727.402981,40807-Apr-200900:51IA-64
Pgort80.dll8.0.50727.40293840007-Apr-200900:52x64

วิธีแก้ปัญหา


เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถลดขนาดของการแจงนับในโครงการ

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"