กรอบงานโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลเวอร์ชัน 1.9 โปรแกรมปรับปรุง สำหรับ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 สำหรับ Windows Vista และ สำหรับ Windows Server 2008


บทนำ


บทความนี้แนะนำการปรับปรุงที่ติดตั้งโหมดเคอร์เนลไดรเวอร์กรอบ (KMDF) เวอร์ชัน 1.9 บนระบบปฏิบัติการ Windows

KMDF สนับสนุนโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการใช้ KMDF แพคเกจโปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้น โดยใช้ Windows โปรแกรมควบคุม Kit สำหรับ Windows 7 สามารถกระจายใหม่โดยอัตโนมัติ และติดตั้งรุ่น 1.9 แฟ้ม ในระหว่างการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมควบคุม แพคเกจตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าในขณะนี้มีการติดตั้ง KMDF รุ่นใด และแพคเกจปรับปรุงแฟ้มกับ 1.9 ว่ามีรุ่นเก่ากว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KMDF แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของไลบรารี KMDF แวะไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม


เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:หมายเหตุถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุง คุณควรค้นหาโครงงานโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนล v1.9 (KB970158) ในรายการของโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows 2000 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

260910วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 รุ่น ของ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม444,136
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:35
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม37,608
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:35
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น x64 โดยใช้ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม654,072
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:35
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม41,192
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:35
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม445,008
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:19
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม38,480
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:19
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม445,008
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:19
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม38,480
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:19
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม445,008
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:45
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม38,480
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:45
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม445,008
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:45
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม38,480
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)02:45
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม654,928
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม42,064
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม654,928
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม42,064
วัน (UTC)13-Jul-2009
เวลา (UTC)10:45
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม654,928
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)03:18
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม42,064
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)03:18
ชื่อแฟ้มWdf01000.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม654,928
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)03:19
ชื่อแฟ้มWdfldr.sys
รุ่นของแฟ้ม1.9.7600.16385
ขนาดของแฟ้ม42,064
วัน (UTC)14-Jul-2009
เวลา (UTC)03:19
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft