Default Gateway อาจถูกตั้งค่าไปที่ 0.0.0.0 บน Windows Vista-based หรือ OS ที่รันบริการ Apple’s Bonjour รุ่นที่สูงกว่า

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 หากต้องการรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบว่าคุณกำลังรัน Windows Vista with Service Pack 2 (SP2) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังสิ้นสุดลงในบางเวอร์ชันของ Windows
แหล่งข้อมูล: ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

การประกาศเร่งด่วน

บทความการประกาศเร่งด่วนเป็นการให้ข้อมูลจากภายในองค์กรที่สนับสนุนของ MICROSOFT โดยตรง ข้อมูลในบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายหัวข้อที่เกิดขึ้นใหม่หรือหัวข้อเฉพาะ หรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริมในข้อมูลฐานความรู้อื่นๆ


เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ที่รันบริการ Apple’s Bonjour เกตเวย์เริ่มต้น 0.0.0.0 อาจถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Bonjour ใช้ลอจิกเพิ่มเส้นทางเพื่อระบุเกตเวย์เริ่มต้น 0.0.0.0 ซึ่งจะไม่ลบเหตุการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเพื่อรับเส้นทางนี้ในคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Vista หรือรุ่นที่สูงกว่าที่ติดตั้ง Bonjour:

  • คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับแอดเดรสผ่าน DHCP ก่อนเริ่มต้นบริการ Bonjour

  • ภายใต้เงื่อนไขนี้ บริการ Bonjour เพิ่มเส้นทางเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์เพื่อระบุว่าโฮสต์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเป็น “onlink”

  • คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับแอดเดรสผ่าน DHCP ในเวลาต่อมา Bonjour ไม่ลบเส้นทางเริ่มต้น ทำให้เกตเวย์เริ่มต้นที่กำหนดค่าไว้ในเครื่องผิดพลาด เกตเวย์นี้ใช้การกำหนดค่าเกตเวย์ที่ถูกต้องเพื่อให้ DHCP อนุญาตและป้องกันการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

การแก้ไขหากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีการ แก้ไขปัญหา ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ลบเส้นทาง โดยทำตามขั้นตอนที่แสดงรายการด้านล่าง:1. คลิกปุ่ม เริ่ม และพิมพ์ cmd ในช่อง เริ่มค้นหา คลิกขวา cmd.exe ในรายการ โปรแกรม แล้วคลิก รันในฐานะผู้ดูแลระบบหากคุณได้รับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:ลบเส้นทาง 0.0.0.03. ปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งหมายเหตุ: การดำเนินการนี้ไม่ได้หมายความว่าบริการ Bonjour จะไม่สร้างเส้นทางอีกครั้ง เนื่องจากขึ้นอยู่กับลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ ‘สาเหตุ’ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อลบเส้นทาง

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณดำเนินการส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานะ:

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลที่อยู่ในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เนื้อหาอาจรวมถึงความไม่เที่ยงตรงทางเทคนิคหรือการพิมพ์ผิดพลาด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายปฏิเสธความรับผิดและยกเว้นจากการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งโดยแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อ การไม่ละเมิด เงื่อนไขหรือคุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถในการจำหน่ายและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 970313 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ก.พ. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม