วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงข้อกำหนดล่าสุดสำหรับ Microsoft Security Essentials ด้วยตนเอง

การแก้ไข

หมายเหตุ คุณต้องติดตั้ง Microsoft Security Essentials เพื่อเข้าใช้คำจำกัดความไวรัสและสปายแวร์ล่าสุดจาก Microsoft Security Essentials

ก่อนติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงคำจำกัดความของไวรัสและสปายแวร์จาก Microsoft Security Essentials รุ่นที่ถูกต้อง คุณต้องทราบว่า:
 • Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต
 • คุณเข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือไม่
หากไม่แน่ใจว่าเป็นสภาพแวดล้อม Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 หรือต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบว่า คุณเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และตรวจสอบว่าคุณเข้าระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบหรือไม่

หลังจากตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานแล้ว ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลดแฟ้มการปรับปรุงข้อกำหนดของไวรัสและสปายแวร์ของ Microsoft Security Essentials ที่เหมาะสมสำหรับรุ่นของ Windows:
  หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิตเพื่อเรียกใช้ Microsoft Security Essentials รุ่น 64 บิต Windows รุ่น 64 บิตมี Windows รุ่นที่ทำงานบน x64
 2. คลิก เรียกใช้ เพื่อติดตั้งแฟ้มการปรับปรุงข้อกำหนดทันที หรือคลิก บันทึก เพื่อบันทึกแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณคลิก บันทึก ให้จำโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้มไว้
 3. หากต้องการติดตั้งแฟ้มที่บันทึก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • Windows XP
   คลิกสองครั้งที่แฟ้ม แล้วคลิก ตกลง
  • Windows Vista หรือ Windows 7
   คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ทำต่อ
 4. เมื่อเรียกใช้แฟ้มการปรับปรุงข้อกำหนด กล่องโต้ตอบการแยกแฟ้มจะปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบบ่งชี้ว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนด หลังจากปิดกล่องโต้ตอบการแยกแฟ้ม ให้ตรวจสอบว่าข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ โดยเปิด Microsoft Security Essentials คลิก ปรับปรุง จากนั้น ตรวจสอบสถานะคำจำกัดความไวรัสและสปายแวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีแก้ไขปัญหาการปรับปรุง Microsoft Security Essentials

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่ Microsoft Security Essentials ไม่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหาการปรับปรุง Microsoft Security Essentials
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971606 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม