คำอธิบายของวันและฟังก์ชันการทำงานที่หมดอายุของ Windows 7 รุ่นเบต้า และ Windows 7 Release Candidate (RC)

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายวันหมดอายุและฟังก์ชันการทำงานที่หมดอายุของ Windows 7 รุ่นเบต้า และ Windows 7 Release Candidate (RC)

สำคัญ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ที่ใช้งาน Windows 7 รุ่นก่อนวางจำหน่ายเหล่านี้โยกย้ายระบบคอมพิวเตอร์ของตนไปใช้ Windows 7 รุ่นวางจำหน่าย หรือใช้ระบบปฏิบัติการอื่นก่อนวันหมดอายุที่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows 7 RC

การหมดอายุของ Windows 7 RC

เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2010 Windows 7 RC จะหมดอายุ


เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณควรเตรียมติดตั้ง Windows 7 รุ่นวางจำหน่ายแบบขายปลีก หรือติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ก่อนวันหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2010 คุณจะไม่สามารถปรับรุ่นจาก Windows 7 RC ไปเป็น Windows 7 รุ่นวางจำหน่ายแบบขายปลีก แต่คุณสามารถสำรองหรือโอนข้อมูลของคุณไปที่ระบบปฏิบัติการรุ่นถัดไปหรือก่อนหน้าได้

ฟังก์ชันการทำงานที่หมดอายุของ Windows 7 RC

เริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 กระบวนการแจ้งเตือนการหมดอายุจะเริ่มต้น:
 • ผู้ใช้ Windows 7 RC จะได้รับการแจ้งเตือนการหมดอายุบนแถบงานวันละหนึ่งครั้ง

 • ระบบจะแสดงตัวช่วยสร้างการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้ Windows 7 RC ทุกๆ สี่ชั่วโมง จากนั้นจึงเป็นทุกชั่วโมง
เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2010 Windows 7 RC จะเข้าสู่ขั้นตอนการหมดอายุขั้นตอนถัดไป:
 • การแจ้งเตือนการหมดอายุบนแถบงานจะปรากฏต่อเนื่อง
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 RC จะเริ่มการทำงานใหม่ทุกสองชั่วโมง


  สำคัญ เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ ระบบจะไม่บันทึกการทำงานของคุณ
เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2010 Windows 7 RC จะหมดอายุ:
 • Windows จะเ่ริ่มต้นเป็นจอเดสก์ท็อปสีดำ

 • ระบบจะแสดงหน้าจอการเปิดใช้งาน Windows แก่ผู้ใช้ Windows 7 RC หน้าจอจะแสดงข้อความว่า Windows ที่คุณใช้งานอยู่นั้นไม่ใช่ของแท้

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 RC จะเริ่มการทำงานใหม่ทุกสองชั่วโมง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 7 หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีซื้อ Windows 7 รุ่นวางจำหน่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 และแปลงกลับไปเป็นระบบปฏิบัิติการเดิมของคุณหรือ Windows 7 รุ่นอื่น โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

971762 วิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Windows 7 เบต้า

การหมดอายุของ Windows 7 เบต้า

เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2009 Windows 7 เบต้า จะหมดอายุเพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณควรเตรียมติดตั้ง Windows 7 รุ่นก่อนวางจำหน่ายที่เป็นรุ่นล่าสุด ติดตั้ง Windows 7 รุ่นวางจำหน่ายแบบขายปลีก หรือสำรองข้อมูลของคุณ และติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้านี้อีกครั้ง ก่อนวันหมดอายุในวันที่ 1 สิงหาคม 2009 คุณจะไม่สามารถปรับรุ่นจาก Windows 7 เบต้า ไปเป็น Windows 7 รุ่นก่อนวางจำหน่ายที่เป็นรุ่นล่าสุด หรือเป็น Windows 7 รุ่นวางจำหน่ายแบบขายปลีก แต่คุณสามารถสำรองหรือโอนข้อมูลของคุณไปที่ระบบปฏิบัติการรุ่นถัดไปหรือก่อนหน้าได้

ฟังก์ชันการทำงานที่หมดอายุของ Windows 7 เบต้า

เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2009 กระบวนการแจ้งเตือนการหมดอายุจะเริ่มต้น:
 • ผู้ใช้ Windows 7 เบต้า จะได้รับการแจ้งเตือนการหมดอายุบนแถบงานวันละหนึ่งครั้ง

 • ระบบจะแสดงตัวช่วยสร้างการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้ Windows 7 เบต้า ทุกๆ สี่ชั่วโมง จากนั้นจึงเป็นทุกชั่วโมง
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2009 Windows 7 เบต้า จะเข้าสู่ขั้นตอนการหมดอายุขั้นตอนถัดไป:
 • การแจ้งเตือนการหมดอายุบนแถบงานจะปรากฏต่อเนื่อง
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 เบต้า จะเริ่มการทำงานใหม่ทุกสองชั่วโมง
เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2009 Windows 7 เบต้า จะหมดอายุ:
 • Windows จะเ่ริ่มต้นเป็นจอเดสก์ท็อปสีดำ

 • ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ การเปิดใช้งาน Windows หมดอายุแล้ว แก่ผู้ใช้ Windows 7 เบต้า ในระหว่างการเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบอีกครั้งทุกชั่วโมง

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 เบต้า จะเริ่มการทำงานใหม่ทุกสองชั่วโมง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 7 หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีซื้อ Windows 7 รุ่นวางจำหน่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 และแปลงกลับไปเป็นระบบปฏิบัิติการเดิมของคุณหรือ Windows 7 รุ่นอื่น โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

971762 วิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971767 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 ก.พ. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม